ترجمه شفاهی زبان روسی,مترجم روسی
ترجمه شفاهی زبان روسی توسط فوق لیسانس زبان روسی و اقامت داشته در کشور روس زبان ... . ایمیل zahmadi81@yahoo.com . . احمدی . . در صورت تمایل با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید: . . تلفن 0079036665001
تهران
٠٩١٢٢٥٧٠٣٢٧

مترجم ژاپنی


 ترجمه شفاهی   ژاپنی به فارسی . . - ترجمه شفاهی فارسی به ژاپنی . . - ترجمه همزمان ژاپنی . . - ترجمه صنعتی و فنی...

خدمات ترجمه و آموزش زبان چینی


طور کل ترجمه متون متفاوت با موضوعات تخصصی و عمومی از جمله فعالیت های تخصصی گروه پیک شرق می باشد. . ترجمه شفاهی   . ارسال مترجم همزمان و ترجمه تلفنی برای پروژه های علمی، صنعتی ، توریستی، تجاری ،بازرگانی ، کنفرانس...

تدریس خصوصی و نیمه خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه


ن فوت وقت و هزینه اضافه . . . . --ترجمه کلیه متون، فارسی به انگلیسی، فرانسه و بالعکس . . . . - ترجمه شفاهی   و حضوری جهت مذاکرات تجاری و اداری . . . . --انجام کلیه امورپذیرش تحصیلی برای دانشگاههای خارج از ...

آموزش زبان چینی


گروه مترجمین تخصصی زبان چینی . . - ترجمه شفاهی   چینی به فارسی . . - ترجمه شفاهی فارسی به چینی . . - ترجمه کتبی چینی به فارسی . . - ترجمه کتبی فا...

اقامت کانادا و استرالیا


ن فوت وقت و هزینه اضافه . . . . --ترجمه کلیه متون، فارسی به انگلیسی، فرانسه و بالعکس . . . . - ترجمه شفاهی   و حضوری جهت مذاکرات تجاری و اداری . . . . تلفن های تماس: . . 02188510247 . . 09123770776 . . ...

ارائه خدمات مسافرتی


ایتالیایی، عربی، چینی، روسی، ژاپنی، ترکی استانبولی... . . . گروه مترجمین تخصصی زبان چینی . . -  ترجمه شفاهی   چینی به فارسی . . - ترجمه شفاهی فارسی به چینی . . - ترجمه کتبی چینی به فارسی . . - ترجمه ک...

ترجمه تخصصی زبان چینی


گروه مترجمین تخصصی زبان چینی . . -  ترجمه شفاهی   چینی به فارسی . . - ترجمه شفاهی فارسی به چینی . . - ترجمه کتبی چینی به فارسی . . - ترجمه ک...

تدریس خصوصی زبان چینی


گروه مترجمین تخصصی زبان چینی . . -  ترجمه شفاهی   چینی به فارسی . . - ترجمه شفاهی فارسی به چینی . . - ترجمه کتبی چینی به فارسی . . - ترجمه ک...

ارائه خدمات توریستی


لیایی، عربی، چینی، روسی، ژاپنی، ترکی استانبولی... . . . گروه مترجمین تخصصی زبان ایتالیایی . . -  ترجمه شفاهی   ایتالیایی به فارسی . . - ترجمه شفاهی فارسی به ایتالیایی . . - ترجمه کتبی ایتالیایی به فارسی ...

ترجمه تخصصی زبان ایتالیایی


گروه مترجمین تخصصی زبان ایتالیایی . . -  ترجمه شفاهی   ایتالیایی به فارسی . . - ترجمه شفاهی فارسی به ایتالیایی . . - ترجمه کتبی ایتالیایی به فارسی ...

ارائه کلیه خدمات مسافرتی


الیایی، عربی، چینی، روسی، ژاپنی، ترکی استانبولی... . گروه مترجمین تخصصی زبان ترکی استانبولی . . -  ترجمه شفاهی   ترکی استانبولی به فارسی . . - ترجمه شفاهی فارسی به ترکی استانبولی . . - ترجمه کتبی ترکی استان...

تدریس خصوصی زبان ایتالیایی


گروه مترجمین تخصصی زبان ایتالیایی . . -  ترجمه شفاهی   ایتالیایی به فارسی . . - ترجمه شفاهی فارسی به ایتالیایی . . - ترجمه کتبی ایتالیایی به فارسی ...

ارائه کلیه خدمات توریستی


ایتالیایی، عربی، چینی، روسی، ژاپنی، ترکی استانبولی... . . . گروه مترجمین تخصصی زبان ژاپنی . . -  ترجمه شفاهی   ژاپنی به فارسی . . - ترجمه شفاهی فارسی به ژاپنی . . - ترجمه کتبی ژاپنی به فارسی . . - ترجم...

آموزش تخصصی زبان ایتالیایی


گروه مترجمین تخصصی زبان ایتالیایی . . -  ترجمه شفاهی   ایتالیایی به فارسی . . - ترجمه شفاهی فارسی به ایتالیایی . . - ترجمه کتبی ایتالیایی به فارسی ...

ترجمه تخصصی زبان ژاپنی


گروه مترجمین تخصصی زبان ژاپنی . . -  ترجمه شفاهی   ژاپنی به فارسی . . - ترجمه شفاهی فارسی به ژاپنی . . - ترجمه کتبی ژاپنی به فارسی . . - ترجم...

تدریس خصوصی زبان ژاپنی


گروه مترجمین تخصصی زبان ژاپنی . . -  ترجمه شفاهی   ژاپنی به فارسی . . - ترجمه شفاهی فارسی به ژاپنی . . - ترجمه کتبی ژاپنی به فارسی . . - ترجم...

ترجمه تخصصی زبان ترکی استانبولی


گروه مترجمین تخصصی زبان ترکی استانبولی . . -  ترجمه شفاهی   ترکی استانبولی به فارسی . . - ترجمه شفاهی فارسی به ترکی استانبولی . . - ترجمه کتبی ترکی استان...

تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی


گروه مترجمین تخصصی زبان ترکی استانبولی . . -  ترجمه شفاهی   ترکی استانبولی به فارسی . . - ترجمه شفاهی فارسی به ترکی استانبولی . . - ترجمه کتبی ترکی استان...

آموزش تخصصی زبان ترکی استانبولی


گروه مترجمین تخصصی زبان ترکی استانبولی . . -  ترجمه شفاهی   ترکی استانبولی به فارسی . . - ترجمه شفاهی فارسی به ترکی استانبولی . . - ترجمه کتبی ترکی استان...

دریس خصوصی و نیمه خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه


ن فوت وقت و هزینه اضافه . . . . --ترجمه کلیه متون، فارسی به انگلیسی، فرانسه و بالعکس . . . . - ترجمه شفاهی   و حضوری جهت مذاکرات تجاری و اداری . . . . --انجام کلیه امورپذیرش تحصیلی برای دانشگاههای خارج از ...

آگهی ارائه انواع خدمات ترجمه انگلیسی


ت ترجمه پژوهان کندر با ارائه خدمات زیر در خدمت شماست: . . 1- ترجمه متون انگلیسی به فارسی و بالعکس و ترجمه شفاهی   سمینارها و کنفرانس ها . . 2- مشاوره جهت انجام تحقیقات و پایان نامه های انگلیسی . . 3- تحقیق و توس...

ترجمه فارسی به انگلیسی


خلاصه نویسی سازی کتب و مقالات . .  ویرایش و تصحیح متون . .  ترجمه و بومی سازی وب سایت . . . . ترجمه شفاهی   . .  ترجمه شفاهی (حضوری) . .  ترجمه تلفنی . .  اعزام مترجم جهت سفر های تجاری و گردشگری . . ...

آموزش زبان چینی


گروه مترجمین تخصصی زبان چینی . . - ترجمه شفاهی   چینی به فارسی . . - ترجمه شفاهی فارسی به چینی . . - ترجمه کتبی چینی به فارسی . . - ترجمه کتبی فا...

تدریس خصوصی زبان روسی


گروه مترجمین تخصصی زبان روسی . . - ترجمه شفاهی   روسی به فارسی . . - ترجمه شفاهی فارسی به روسی . . - ترجمه کتبی روسی به فارسی . . - ترجمه کتبی فا...

تدریس ترجمه آلمانی


ری ، مطبوعاتی ، حقوقی ، هنری ، ادبی ، فلسفی ، پزشکی ، و ... . 2. ترجمه متون فارسی به آلمانی . . 3. ترجمه شفاهی   جهت سمینارها ، گروها ، جهانگردان(با کارت لیدر توری) . . 4. ویرایش متون . . 5. تدریس ترجمه برای دا...

تدریس ترجمه آلمانی


ری ، مطبوعاتی ، حقوقی ، هنری ، ادبی ، فلسفی ، پزشکی ، و ... . 2. ترجمه متون فارسی به آلمانی . . 3. ترجمه شفاهی   جهت سمینارها ، گروها ، جهانگردان(با کارت لیدر توری) . . 4. ویرایش متون . . 5. تدریس ترجمه برای دا...

تدریس زبان انگلیسی و فرانسه


شرده و بدون فوت وقت و هزینه اضافه . . --ترجمه کلیه متون ، فارسی به انگلیسی ، فرانسه و بالعکس . . - ترجمه شفاهی   و حضوری جهت مذاکرات تجاری و اداری . . --انجام کلیه امورپذیرش تحصیلی برای دانشگاههای خارج از کشور ا...

آموزش زبان ترکی استانبولی


گروه مترجمین تخصصی زبان ترکی استانبولی . . - ترجمه شفاهی   ترکی استانبولی به فارسی . . - ترجمه شفاهی فارسی به ترکی استانبولی . . - ترجمه کتبی ترکی استانبولی...

آموزش زبان ژاپنی


گروه مترجمین تخصصی زبان ژاپنی . . - ترجمه شفاهی   ژاپنی به فارسی . . - ترجمه شفاهی فارسی به ژاپنی . . - ترجمه کتبی ژاپنی به فارسی . . - ترجمه کتبی...

آموزش زبان ایتالیایی


. . گروه مترجمین تخصصی زبان ایتالیایی . . - ترجمه شفاهی   ایتالیایی به فارسی . . - ترجمه شفاهی فارسی به ایتالیایی . . - ترجمه کتبی ایتالیایی به فارسی . . ...
30


#زبان روسی#ترجمه شفاهی