مرکز ترجمه بین المللی الفبا
مرکز ترجمه بین المللی الفبا . ALPHABET INTERNATIONAL TRANSLATION CENTER . ترجمه حرفه ای کار ماست . Professional translation is our job . انگلیسی – آلمانی – فرانسه – اسپانیایی- چینی – عربی – ترکی – روسی ... . English – German – French – Spanish – Chinese – Persian – Russian – . Turkish – Arabic - …. . . ترجمه کلیه اسناد و مدارک اشخاص حقیقی و حقوقی . Translation of Documents . ترجمه کلیه قراردادهای تخصصی توسط مترجمین حرفه ای مربوطه . Translation of Contracts . مکاتبات بازرگانی و حرفه ای به زبان انگلیسی و دیگر زبانها . Professional Business Correspondence . رزومه حرفه ای و عادی به فارسی - انگلیسی و دیگر زبانها CV . CV in Persian – English and other languages . ترجمه نامه های رجکت ویزا به زبانهای مختلف برای سفارتهای مختلف . Translation of Visa reject letters in various languages . ترجمه و پرکردن فرم های مختلف درخواست ویزای شینگن - آمریکا - کانادا و- استرالیا . Translation and fill of various forms for Schengen –USA-Canada -Australia . ترجمه پایان نامه به انگلیسی و دیگر زبانها . Translation of dissertation to Persian, English and other languages . تحقیقات حرفه ای به فارسی و انگلیسی و دیگر زبانها و ترجمه آنها . Professional internet research in Persian , English and other languages . ثبت نام اینترنتی در سایت های انگلیسی زبان برای موارد مختلف . Internet registration for various subjects . پرکردن فرم پذیرش تحصیلی به زبانهای مختلف . Fill of Academic Admission Form in various languges . ------------------------------------------ . Tel: 22054406 - 22054106 . Telegram,Whatsapp: 09120356248 . __________________________________ . www.alintran.com . info@alintran.com . alintran4@gmail.com . ------------------------------------------------ . آدرس: تهران - خیابان ولیعصر – روبری پارک ملت - برج ملت - طبقه همکف واحد 34 . No.34, Ground Floor, Mellat Plaza, Park Mellat, Valiasr Ave, Tehran, Iran .
تهران
22054406
آدرس: تهران - خیابان ولیعصر – روبری پارک ملت - برج ملت - طبقه همکف واحد 34

ترجمه حرفه ای و تخصصی زبان آذری


 مرکز ترجمه بین المللی  الفبا . ALPHABET INTERNATIONAL TRANSLATION CENTER . ترجمه حرفه ای و تخصصی زبان آذری . Profession...

مرکز ترجمه بین المللی الفبا


 مرکز ترجمه بین المللی  الفبا . ALPHABET INTERNATIONAL TRANSLATION CENTER . ترجمه حرفه ای کار ماست . Professional translatio...

ترجمه تخصصی اسناد و متون انگلیسی چینی –روسی


 مرکز ترجمه بین المللی  الفبا . ترجمه تخصصی اسناد و متون . انگلیسی - چینی – روسی – عربی – اسپانیایی- ترکی و.... . _...

ترجمه از فارسی به ترکی استانبولی و ترکی استانبولی


t Kulesi, Vali Asr sok., Tahran, İran +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ .  مرکز ترجمه بین المللی  الفبا . ترجمه حرفه ای از اسناد و متون . . ترجمه از فارسی به ترکی استانبولی و ترکی استانبولی به فار...

ترجمه تخصصی اسناد و متون


 مرکز ترجمه بین المللی  الفبا . . ترجمه تخصصی اسناد و متون . . انگلیسی - چینی – روسی – عربی – اسپانیایی- ترکی و.....

مرکز ترجمه بین المللی الفبا


 مرکز ترجمه بین المللی  الفبا . . ترجمه تخصصی و حرفه ای اسناد و متون . . سوئدی - پرتقالی - اسپانیایی - ایتالیایی - ب...

ترجمه زبان های نادر


 مرکز ترجمه بین المللی  الفبا . . ترجمه زبان های نادر . . سوئدی - پرتقالی - اسپانیایی - ایتالیایی - بلغاری – نروژی – او...

ترجمه زبان های نادر


 مرکز ترجمه بین المللی  الفبا . . ترجمه زبان های نادر سوئدی - پرتقالی - اسپانیایی - ایتالیایی - بلغاری – نروژی – اوکراین...

ترجمه تخصصی و حرفه ای


 مرکز ترجمه بین المللی  الفبا . . ترجمه تخصصی و حرفه ای کار ماست . ترجمه متون - ترجمه زبان های نادر . انگلیسی – فرانسه – ...

ترجمه تخصصی و حرفه ای


 مرکز ترجمه بین المللی  الفبا . ترجمه تخصصی و حرفه ای کار ماست . ترجمه متون - ترجمه زبان های نادر . انگلیسی – فرانسه – آلم...

مرکز ترجمه بین المللی الفبا


 مرکز ترجمه بین المللی  الفبا . . ترجمه تخصصی و حرفه ای کار ماست . ترجمه متون - ترجمه زبان های نادر . انگلیسی – فرانسه – ...

مرکز ترجمه بین المللی الفبا


 مرکز ترجمه بین المللی  الفبا . ترجمه تخصصی و حرفه ای کار ماست . ترجمه متون - ترجمه زبان های نادر . انگلیسی – فرانسه – آلم...


#مرکز ترجمه#ترجمه بین#المللی الفبا#مرکز ترجمه بین المللی الفبا#مرکز ترجمه بین المللی #ترجمه بین المللی الفبا#مرکز ترجمه بین#ترجمه بین المللی#بین المللی الفبا