تدریس خصوصی 3D MAX توسط استاد نمونه کشور
تدریس خصوصی تری دی مکس توسط استاد نمونه و برتر کشور . . نام استاد: محمد قدیمی . . نفر اول مسابقات 2009 Wacom Challenge . . نفر اول مسابقات Game Hero Charactor 2010 . . تدریس: . . 1. مدل سازی از مبتدی تا پیشرفته به همراه texture در 20 ساعت . . 2. آموزش Render Vray در 20 ساعت . . و همین طور آموزش و انجام پروژه های معماری . . . . برای مشاهده نمونه کارهای محمد قدیمی و اطلاع از قیمت کلاس لطفا به سایت مراجعه کنید. . . . http://eng4all.ir/3dmax . . . . . . . . به‌روز شده در: ‪یکشنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱‬ . . قیمت: توافقی . . eng4all.ir/3dmax
تهران
09127099885
تهران

مراقب بیمار در تهران


TG اتحادیه اروپا . *** سرتیفیکیت بین المللی NOBEL 1 . *** افتخارات و عناوین: . ✅ تندیس و لوح واحد نمونه کشور  ی . ✅ تندیس نیکوکار منتخب استان . ✅ تندیس کارآفرین برتر کشور . ✅ لوح مدیریت برگزیده . و ده ها دست...

مراقب بیمار در منزل


TG اتحادیه اروپا . *** سرتیفیکیت بین المللی NOBEL 1 . *** افتخارات و عناوین: . ✅ تندیس و لوح واحد نمونه کشور  ی . ✅ تندیس نیکوکار منتخب استان . ✅ تندیس کارآفرین برتر کشور . ✅ لوح مدیریت برگزیده . و ده ها دست...

پرستار بیمار در تهران


TG اتحادیه اروپا . *** سرتیفیکیت بین المللی NOBEL 1 . *** افتخارات و عناوین: . ✅ تندیس و لوح واحد نمونه کشور  ی . ✅ تندیس نیکوکار منتخب استان . ✅ تندیس کارآفرین برتر کشور . ✅ لوح مدیریت برگزیده . و ده ها دست...

نگهدار بیمار در منزل


TG اتحادیه اروپا . *** سرتیفیکیت بین المللی NOBEL 1 . *** افتخارات و عناوین: . ✅ تندیس و لوح واحد نمونه کشور  ی . ✅ تندیس نیکوکار منتخب استان . ✅ تندیس کارآفرین برتر کشور . ✅ لوح مدیریت برگزیده . و ده ها دست...

پرستار بیمار در منزل


TG اتحادیه اروپا . *** سرتیفیکیت بین المللی NOBEL 1 . *** افتخارات و عناوین: . ✅ تندیس و لوح واحد نمونه کشور  ی . ✅ تندیس نیکوکار منتخب استان . ✅ تندیس کارآفرین برتر کشور . ✅ لوح مدیریت برگزیده . و ده ها دست...

پرستار بیمار


TG اتحادیه اروپا . *** سرتیفیکیت بین المللی NOBEL 1 . *** افتخارات و عناوین: . ✅ تندیس و لوح واحد نمونه کشور  ی . ✅ تندیس نیکوکار منتخب استان . ✅ تندیس کارآفرین برتر کشور . ✅ لوح مدیریت برگزیده . و ده ها دست...

پرستار کودک در منزل


TG اتحادیه اروپا . *** سرتیفیکیت بین المللی NOBEL 1 . *** افتخارات و عناوین: . ✅ تندیس و لوح واحد نمونه کشور  ی . ✅ تندیس نیکوکار منتخب استان . ✅ تندیس کارآفرین برتر کشور . ✅ لوح مدیریت برگزیده . و ده ها دست...

مراقب کودک در منزل


TG اتحادیه اروپا . *** سرتیفیکیت بین المللی NOBEL 1 . *** افتخارات و عناوین: . ✅ تندیس و لوح واحد نمونه کشور  ی . ✅ تندیس نیکوکار منتخب استان . ✅ تندیس کارآفرین برتر کشور . ✅ لوح مدیریت برگزیده . و ده ها دست...

پرستار کودک در تهران


TG اتحادیه اروپا . *** سرتیفیکیت بین المللی NOBEL 1 . *** افتخارات و عناوین: . ✅ تندیس و لوح واحد نمونه کشور  ی . ✅ تندیس نیکوکار منتخب استان . ✅ تندیس کارآفرین برتر کشور . ✅ لوح مدیریت برگزیده . و ده ها دست...

نگهدار کودک در منزل


TG اتحادیه اروپا . *** سرتیفیکیت بین المللی NOBEL 1 . *** افتخارات و عناوین: . ✅ تندیس و لوح واحد نمونه کشور  ی . ✅ تندیس نیکوکار منتخب استان . ✅ تندیس کارآفرین برتر کشور . ✅ لوح مدیریت برگزیده . و ده ها دست...

نگهدار کودک


TG اتحادیه اروپا . *** سرتیفیکیت بین المللی NOBEL 1 . *** افتخارات و عناوین: . ✅ تندیس و لوح واحد نمونه کشور  ی . ✅ تندیس نیکوکار منتخب استان . ✅ تندیس کارآفرین برتر کشور . ✅ لوح مدیریت برگزیده . و ده ها دست...

پرستار کودک در منزل


TG اتحادیه اروپا . *** سرتیفیکیت بین المللی NOBEL 1 . *** افتخارات و عناوین: . ✅ تندیس و لوح واحد نمونه کشور  ی . ✅ تندیس نیکوکار منتخب استان . ✅ تندیس کارآفرین برتر کشور . ✅ لوح مدیریت برگزیده . و ده ها دست...

پرستار کودک


TG اتحادیه اروپا . *** سرتیفیکیت بین المللی NOBEL 1 . *** افتخارات و عناوین: . ✅ تندیس و لوح واحد نمونه کشور  ی . ✅ تندیس نیکوکار منتخب استان . ✅ تندیس کارآفرین برتر کشور . ✅ لوح مدیریت برگزیده . و ده ها دست...

نگهدار سالمند در منزل


TG اتحادیه اروپا . *** سرتیفیکیت بین المللی NOBEL 1 . *** افتخارات و عناوین: . ✅ تندیس و لوح واحد نمونه کشور  ی . ✅ تندیس نیکوکار منتخب استان . ✅ تندیس کارآفرین برتر کشور . ✅ لوح مدیریت برگزیده . و ده ها دست...

نگهدار سالمند


TG اتحادیه اروپا . *** سرتیفیکیت بین المللی NOBEL 1 . *** افتخارات و عناوین: . ✅ تندیس و لوح واحد نمونه کشور  ی . ✅ تندیس نیکوکار منتخب استان . ✅ تندیس کارآفرین برتر کشور . ✅ لوح مدیریت برگزیده . و ده ها دست...

مراقب سالمند در منزل


TG اتحادیه اروپا . *** سرتیفیکیت بین المللی NOBEL 1 . *** افتخارات و عناوین: . ✅ تندیس و لوح واحد نمونه کشور  ی . ✅ تندیس نیکوکار منتخب استان . ✅ تندیس کارآفرین برتر کشور . ✅ لوح مدیریت برگزیده . و ده ها دست...

پرستار سالمند در تهران


TG اتحادیه اروپا . *** سرتیفیکیت بین المللی NOBEL 1 . *** افتخارات و عناوین: . ✅ تندیس و لوح واحد نمونه کشور  ی . ✅ تندیس نیکوکار منتخب استان . ✅ تندیس کارآفرین برتر کشور . ✅ لوح مدیریت برگزیده . و ده ها دست...

پرستار سالمند در منزل


TG اتحادیه اروپا . *** سرتیفیکیت بین المللی NOBEL 1 . *** افتخارات و عناوین: . ✅ تندیس و لوح واحد نمونه کشور  ی . ✅ تندیس نیکوکار منتخب استان . ✅ تندیس کارآفرین برتر کشور . ✅ لوح مدیریت برگزیده . و ده ها دست...

پرستار سالمند


TG اتحادیه اروپا . *** سرتیفیکیت بین المللی NOBEL 1 . *** افتخارات و عناوین: . ✅ تندیس و لوح واحد نمونه کشور  ی . ✅ تندیس نیکوکار منتخب استان . ✅ تندیس کارآفرین برتر کشور . ✅ لوح مدیریت برگزیده . و ده ها دست...

پرستار سالمندپرستار کودک پرستار بیمار


قابل اعتماد با سرویس دهی ویژه و تضمینی به صورت شبانه روزی فعالیت می نماید. . موسسه پرستاری طنین رتبه نمونه کشور   در حوزه پرستاری و مراقبت از سالمند، کودک و بیمار در منزل می باشد و با افتخار دریافت برترین نشانه ها...

خدمات پرستاری در تهران


قابل اعتماد با سرویس دهی ویژه و تضمینی به صورت شبانه روزی فعالیت می نماید. . موسسه پرستاری طنین رتبه نمونه کشور   در حوزه پرستاری و مراقبت از سالمند، کودک و بیمار در منزل می باشد و با افتخار دریافت برترین نشانه ها...

شرکت خدمات پرستاری در تهران


قابل اعتماد با سرویس دهی ویژه و تضمینی به صورت شبانه روزی فعالیت می نماید. . موسسه پرستاری طنین رتبه نمونه کشور   در حوزه پرستاری و مراقبت از سالمند، کودک و بیمار در منزل می باشد و با افتخار دریافت برترین نشانه ها...

پرستار و مراقب سالمند،کودک، بیمار در منزل


قابل اعتماد با سرویس دهی ویژه و تضمینی به صورت شبانه روزی فعالیت می نماید. . موسسه پرستاری طنین رتبه نمونه کشور   در حوزه پرستاری و مراقبت از سالمند، کودک و بیمار در منزل می باشد و با افتخار دریافت برترین نشانه ها...

پرستار و مراقب سالمند،کودک، بیمار در منزل


اوین: . ✅ لوح تقدیر مدیریت سلامت . ✅ تندیس واحد برگزیده استان . ✅ تندیس مدیر نمونه . ✅ لوح زرین واحد نمونه کشور   . . و ده ها تقدیر نامه و دست نوشته های فراوان از کارفرمایان ارزشمند خود، تنها بخشی از افتخارات مرک...

خدمات پرستاری در منزلطپش


اوین: . ✅ لوح تقدیر مدیریت سلامت . ✅ تندیس واحد برگزیده استان . ✅ تندیس مدیر نمونه . ✅ لوح زرین واحد نمونه کشور   . . و ده ها تقدیر نامه و دست نوشته های فراوان از کارفرمایان ارزشمند خود، تنها بخشی از افتخارات مرک...

پرستار بیمار در منزل


اوین: . ✅ لوح تقدیر مدیریت سلامت . ✅ تندیس واحد برگزیده استان . ✅ تندیس مدیر نمونه . ✅ لوح زرین واحد نمونه کشور   . . و ده ها تقدیر نامه و دست نوشته های فراوان از کارفرمایان ارزشمند خود، تنها بخشی از افتخارات مرک...

پرستار کودک در منزل


اوین: . ✅ لوح تقدیر مدیریت سلامت . ✅ تندیس واحد برگزیده استان . ✅ تندیس مدیر نمونه . ✅ لوح زرین واحد نمونه کشور   . . و ده ها تقدیر نامه و دست نوشته های فراوان از کارفرمایان ارزشمند خود، تنها بخشی از افتخارات مرک...

پرستار سالمند در منزل


اوین: . ✅ لوح تقدیر مدیریت سلامت . ✅ تندیس واحد برگزیده استان . ✅ تندیس مدیر نمونه . ✅ لوح زرین واحد نمونه کشور   . . و ده ها تقدیر نامه و دست نوشته های فراوان از کارفرمایان ارزشمند خود، تنها بخشی از افتخارات مرک...

پرستار سالمندپرستار کودکپرستار بیمار در منزل


اوین: . ✅ لوح تقدیر مدیریت سلامت . ✅ تندیس واحد برگزیده استان . ✅ تندیس مدیر نمونه . ✅ لوح زرین واحد نمونه کشور   . . و ده ها تقدیر نامه و دست نوشته های فراوان از کارفرمایان ارزشمند خود، تنها بخشی از افتخارات مرک...

بزرگترین موسسه نگهداری تخصصی از بیمار در منزل


. ISO 26000 برای مسئولیت اجتماعی سازمان ها . . می باشد و مفتخر به دریافت: . . تندیس و لوح واحد نمونه کشور  ی . . تندیس کارآفرین برتر کشور . . تندیس نیکوکار منتخب استان . . لوح مدیریت برگزیده . . و...
30


#نمونه کشور#استاد نمونه#توسط استاد نمونه#3d max#تدریس خصوصی#تری دی مکس