پایش لحظه ای


پایش آنلاین آب و فاضلاب
پایش آنلاین آب و فاضلاب
نالايزرهاي پایش لحظه ای زيست محيطي . آنالایزرهای اب پارامترهایی از جمله pH, TOC, EC, TDS, TU ،DO و کميت را اندازه گیری می کنند. پایش انلاین اب و فاضلاب . آنالایزرهای فاضلاب پارامترهایی نظیر COD, TOC, BOD, PH, DO, EC, H2S Turbidity را اندازه گیری می کنند. پایش انلاین اب و فاضلاب . آنالایزرهای هوا پا
سیستم پایش آنلاین لحظه ای زیست محیطی
سیستم پایش آنلاین لحظه ای زیست محیطی
بق ماده 192 برنامه پنجم توسعه کشور"واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه‌اندازی سامانه (سیستم) پایش لحظه‌ای و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازی سامانه (سیستم)های مذکور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 می‌شوند" . ی
نصب سیستم پایش آنلاین زیست محیطی
نصب سیستم پایش آنلاین زیست محیطی
رکت خدمات مهندسی ایمن سلامت زیست آزما (شیاکو) . www.sheaco.ir . خدمات قابل ارائه . -فروش و نصب سیستم پایش آنلاین زیست محیطی . تجهیزات اندازه گیری پارامترهای زیست محیطی . مشاوره اجرای پایش آنلاین . انطباق سیستم آنلاین با صنایع پایش لحظه ای خروجی دودکش . پایش لحظه ای پساب فاضلاب . مشاوره و اجرای پایش
دستگاه کنترل مانیتورینگ
دستگاه کنترل مانیتورینگ
ستگاه کنترل مانیتورینگ دمای سردخانه راژیا . . با توجه به تحقیقات انجام شده در سردخانه های صنعتی و تجاری، گلخانه ها و مراکز علوم آزمایشگاهی در مواقعی به دلایل مختلف از جمله خطای نیروی انسانی، خرابی و غیر دقیق بودن تجهیزات بکار رفته در آنها به طور غیر قابل پیش بینی تجهیزات آنها دچار نقص فنی می شوند
عرضه سیستم های پایش آنلاین
عرضه سیستم های پایش آنلاین
روش دستگاه های پرتابل و نصبی در زمینه های اندازه گیری و پایش لحظه ای آلاینده های زیست محیطی، تجهیزات بهداشت حرفه ای، ادوات کنترل احتراق و اندازه گیری ارتعاش از جمله انواع: . . آنالایزر گاز دودکش ؛ آنالایزر غبار دودکش ؛ آنالایزر کیفیت هوای محیطی ؛ سیستم های ایزوکنتیک و پمپ های نمونه برداری فردی، م
نصب  پایش آنلاین
نصب پایش آنلاین
بق ماده 192 برنامه پنجم توسعه واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب سیستم پایش آنلاین و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازی سیستم های مذکور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده 30 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 می‌شوند. یکی از معضلات عمده صنایعی که اقدام به نصب
سیستم پایش آنلاین
سیستم پایش آنلاین
رکت خردکیادانا بصورت كاملاً تخصصی در زمینه ارائه آنالایزرهای مانیتورینگ و پایش لحظه ای زیست محیطی فعالیت می نماید. محصولات عمده عبارتند از: آنالایزرهای فاضلاب نظیر COD, TOC, BOD, Ammonia, Nitrate, PH, DO, EC, H2S, Turbidity, Phosphate, Temperature, Oil, PAH, TPH, SAC, Nitrite, Color و آنالایزرهای گا