سیمان

چسب درزگیرنانو پوش

چسب درزگیرنانو پوش

مه . تاييديه نانومقياس از طرف دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه خواجه نصير . قابل اختلاط با انواع تیپ های سیمان   - انواع تیپ های گچ - انواع پودرهای معدنی ،انواع رنگ های پلاستیک (پایه آب)- انواع ملات کاهگل - انو...

درزگیر پنجرهنانو پوش

درزگیر پنجرهنانو پوش

مه . تاييديه نانومقياس از طرف دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه خواجه نصير . قابل اختلاط با انواع تیپ های سیمان   - انواع تیپ های گچ - انواع پودرهای معدنی ،انواع رنگ های پلاستیک (پایه آب)- انواع ملات کاهگل - انو...

چسب نانونانو پوش

چسب نانونانو پوش

مه . تاييديه نانومقياس از طرف دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه خواجه نصير . قابل اختلاط با انواع تیپ های سیمان   - انواع تیپ های گچ - انواع پودرهای معدنی ،انواع رنگ های پلاستیک (پایه آب)- انواع ملات کاهگل - انو...

نانو ماستیک بی رنگنانو پوش

نانو ماستیک بی رنگنانو پوش

مه . تاييديه نانومقياس از طرف دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه خواجه نصير . قابل اختلاط با انواع تیپ های سیمان   - انواع تیپ های گچ - انواع پودرهای معدنی ،انواع رنگ های پلاستیک (پایه آب)- انواع ملات کاهگل - انو...

چسب سیلیکوننانو پوش

چسب سیلیکوننانو پوش

مه . تاييديه نانومقياس از طرف دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه خواجه نصير . قابل اختلاط با انواع تیپ های سیمان   - انواع تیپ های گچ - انواع پودرهای معدنی ،انواع رنگ های پلاستیک (پایه آب)- انواع ملات کاهگل - انو...

چسب رازینانو پوش

چسب رازینانو پوش

مه . تاييديه نانومقياس از طرف دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه خواجه نصير . قابل اختلاط با انواع تیپ های سیمان   - انواع تیپ های گچ - انواع پودرهای معدنی ،انواع رنگ های پلاستیک (پایه آب)- انواع ملات کاهگل - انو...

چسب کاسپیننانو پوش

چسب کاسپیننانو پوش

مه . تاييديه نانومقياس از طرف دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه خواجه نصير . قابل اختلاط با انواع تیپ های سیمان   - انواع تیپ های گچ - انواع پودرهای معدنی ،انواع رنگ های پلاستیک (پایه آب)- انواع ملات کاهگل - انو...

چسب مایعنانو پوش

چسب مایعنانو پوش

مه . تاييديه نانومقياس از طرف دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه خواجه نصير . قابل اختلاط با انواع تیپ های سیمان   - انواع تیپ های گچ - انواع پودرهای معدنی ،انواع رنگ های پلاستیک (پایه آب)- انواع ملات کاهگل - انو...

چسب شمالنانو پوش

چسب شمالنانو پوش

مه . تاييديه نانومقياس از طرف دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه خواجه نصير . قابل اختلاط با انواع تیپ های سیمان   - انواع تیپ های گچ - انواع پودرهای معدنی ،انواع رنگ های پلاستیک (پایه آب)- انواع ملات کاهگل - انو...

چسب هلنانو پوش

چسب هلنانو پوش

مه . تاييديه نانومقياس از طرف دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه خواجه نصير . قابل اختلاط با انواع تیپ های سیمان   - انواع تیپ های گچ - انواع پودرهای معدنی ،انواع رنگ های پلاستیک (پایه آب)- انواع ملات کاهگل - انو...

چسب ام دی اف نانو پوش

چسب ام دی اف نانو پوش

مه . تاييديه نانومقياس از طرف دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه خواجه نصير . قابل اختلاط با انواع تیپ های سیمان   - انواع تیپ های گچ - انواع پودرهای معدنی ،انواع رنگ های پلاستیک (پایه آب)- انواع ملات کاهگل - انو...

نانو چسب اسپری نانو پوش

نانو چسب اسپری نانو پوش

مه . تاييديه نانومقياس از طرف دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه خواجه نصير . قابل اختلاط با انواع تیپ های سیمان   - انواع تیپ های گچ - انواع پودرهای معدنی ،انواع رنگ های پلاستیک (پایه آب)- انواع ملات کاهگل - انو...

چسب بل نانو پوش

چسب بل نانو پوش

مه . تاييديه نانومقياس از طرف دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه خواجه نصير . قابل اختلاط با انواع تیپ های سیمان   - انواع تیپ های گچ - انواع پودرهای معدنی ،انواع رنگ های پلاستیک (پایه آب)- انواع ملات کاهگل - انو...

چسب 123 نانو پوش

چسب 123 نانو پوش

مه . تاييديه نانومقياس از طرف دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه خواجه نصير . قابل اختلاط با انواع تیپ های سیمان   - انواع تیپ های گچ - انواع پودرهای معدنی ،انواع رنگ های پلاستیک (پایه آب)- انواع ملات کاهگل - انو...

چسب کاشی نانو پوش

چسب کاشی نانو پوش

مه . تاييديه نانومقياس از طرف دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه خواجه نصير . قابل اختلاط با انواع تیپ های سیمان   - انواع تیپ های گچ - انواع پودرهای معدنی ،انواع رنگ های پلاستیک (پایه آب)- انواع ملات کاهگل - انو...

واتر پروف نما نانو پوش

واتر پروف نما نانو پوش

مه . تاييديه نانومقياس از طرف دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه خواجه نصير . قابل اختلاط با انواع تیپ های سیمان   - انواع تیپ های گچ - انواع پودرهای معدنی ،انواع رنگ های پلاستیک (پایه آب)- انواع ملات کاهگل - انو...

آبندی نما نانوپوش

آبندی نما نانوپوش

مه . تاييديه نانومقياس از طرف دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه خواجه نصير . قابل اختلاط با انواع تیپ های سیمان   - انواع تیپ های گچ - انواع پودرهای معدنی ،انواع رنگ های پلاستیک (پایه آب)- انواع ملات کاهگل - انو...

عایق رنگ نانو پوش

عایق رنگ نانو پوش

مه . تاييديه نانومقياس از طرف دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه خواجه نصير . قابل اختلاط با انواع تیپ های سیمان   - انواع تیپ های گچ - انواع پودرهای معدنی ،انواع رنگ های پلاستیک (پایه آب)- انواع ملات کاهگل - انو...

نانو درزگیر کامپوزیت نانو پوش

نانو درزگیر کامپوزیت نانو پوش

مه . تاييديه نانومقياس از طرف دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه خواجه نصير . قابل اختلاط با انواع تیپ های سیمان   - انواع تیپ های گچ - انواع پودرهای معدنی ،انواع رنگ های پلاستیک (پایه آب)- انواع ملات کاهگل - انو...

ضد رطوبت سطوح نانو پوش

ضد رطوبت سطوح نانو پوش

مه . تاييديه نانومقياس از طرف دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه خواجه نصير . قابل اختلاط با انواع تیپ های سیمان   - انواع تیپ های گچ - انواع پودرهای معدنی ،انواع رنگ های پلاستیک (پایه آب)- انواع ملات کاهگل - انو...

فروش لایسنس آنتی ویروس و بکاپ Symantecدر آلماشبکه

فروش لایسنس آنتی ویروس و بکاپ  Symantecدر آلماشبکه

پرداز توسط کارشناسان فنی و متخصص به همراه نصب , آموزش و پشتیبانی 24 ساعت تا مدت اعتبار لایسنس امنیتی سیمان  تک در ایران به صورت حرفه ای انجام می پذیرد. . شرکت سیمنتک (Symantec)، بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده نرم‌...

فروش محصولات نرم‌افزاری مهم سیمنتک 66932635

فروش محصولات نرم‌افزاری مهم سیمنتک  66932635

سرور ویندوز ۲۰۰۸ مایکروسافت و محیط‌های مجازی فراهم می‌کند. . تلفن تماس با کارشناسان فروش لایسنس های سیمان  تک : . 66932688----66932688 . پست الکترونیکی آلما شبکه : info@almanet.ir . وب سایت رسمی آلما: www.al...

سوپرژل

سوپرژل

ورد تحلیل قرار داد: . ASTM C1202 . BS EN 12390- 8 . BS 1881-122 . . خواص و اثرات . کاهش نسبت آب به سیمان   . کاهش حداقل 20 درصدی عیار سیمان در بتن . افزایش روانی و کارایی بتن . افزایش مقاومت فشاری، خمشی و ک...

ترمیم کننده بتن ویژه مواد مهندسی ایمن بتن

ترمیم کننده بتن ویژه مواد مهندسی ایمن بتن

ترمیم کننده ویژه . نوعی ملات آماده پودری بر پایه سیمان   می باشد که به واسطه وجود چسب بتن در ساختار خود ، علاوه بر قدرت چسبندگی بسیار زیاد به انواع سطوح و م...

واتر پروف بتن

واتر پروف بتن

یون کلر . . میزان مصرف . در بتن های ساخته شده با مصالح سنگی و شکسته توصیه به مصرف حدود1-2 درصد وزن سیمان   واتر پروف پودری و برای نفوذ ناپذیر ساختن ملات های بنایی یا بتن هایی که با مصالح کاملاً طبیعی و فاقد...

واتر پروف بتن

واتر پروف بتن

یون کلر . . میزان مصرف . در بتن های ساخته شده با مصالح سنگی و شکسته توصیه به مصرف حدود1-2 درصد وزن سیمان   واتر پروف پودری و برای نفوذ ناپذیر ساختن ملات های بنایی یا بتن هایی که با مصالح کاملاً طبیعی و فاقد...

ترمیم کننده ویژه

ترمیم کننده ویژه

ترمیم کننده ویژه . نوعی ملات آماده پودری بر پایه سیمان   می باشد که به واسطه وجود چسب بتن در ساختار خود ، علاوه بر قدرت چسبندگی بسیار زیاد به انواع سطوح و م...

زودگیر پودری

زودگیر پودری

. . . میزان مصرف . برحسب عیار بتن ، زمان گیرش لازم و دمای محل اجرا توصیه به مصرف 2 الی 7 درصد وزن سیمان   می گردد که برای بدست آوردن میزان دقیق مصرف ، انجام آزمونهای کارگاهی الزامی است. . . . روش مصرف . ...

روان کننده بتن

روان کننده بتن

اهش آب مصرفی وافزایش روانی بتن ،بر پایه لیگنو سولفونات کلسیم اصلاح شده .این افـزودنی پس از جذب در ژل سیمان   مانع جلوگیری از تجمع ذرات سیمان و دانه های سنگی گردیده که این خود باعث پخش مطلوب تر سیمان خواهد شد،...

چسب کاشی خمیری

چسب کاشی خمیری

صب انواع کاشی ، سرامیک ، موزائیک ، سنگ ، قطعات گچی و پلاستوفوم . امکان نصب بر روی سطوح گچی ، بتنی ، سیمان   ، قطعات پیش ساخته و چوبی . امکان نصب کاشی روی کاشی . . . میزان مصرف . بسته به میزان تخلخل سطوح ...

چسب کاشی پودری مواد مهندسی ایمن بتن

چسب کاشی پودری مواد مهندسی ایمن بتن

چسب کاشی پودری . این نوع چسب بر پایه سیمان   طراحی و تولید گشته که با توجه به پلیمرهای متعددی که در ساخت آن به کار رفته پس از اختلاط کامل با آب ...

ترمیم کننده بتن

ترمیم کننده بتن

رميم و رفع آسيب ديد گي هاي سطحي در سازه ها ،سطوح و . نما هاي بتني به كار مي رود .ملات آماده بر پایه سیمان   با دانه بندی مناسب و بدون انقباض می باشد که با توجه به پلیمرهای فعال شونده ای که در ساخت این چسب پو...

چسب بتن

چسب بتن

ART 4 – BS 6319 PART 3 . . توضیح فنی چسب بتن . چسب بتن در ترکیب با بتن و ملات های ساخته شده از جمله سیمان   و آهک موجب افزایش مقاومت کششی و جلوگیری از ایجاد ترک در ملات می شود همچنین چسب بتن قابل استفاده با ...

ابر روان کننده و کاهنده آب

ابر روان کننده و کاهنده آب

ان شیمیایی پلی کربوکسیلات یا پلی کربوکسیلات اسید می باشد . . با کاهش آب بتن باعث صرفه جویی در مصرف سیمان   و سادگی عمل تراکم و اختلاط بتن می گردد. فوق روان کننده ها در مقایسه با روان کننده ها دارای اثر قوی ...

اجاره آچار هیدرولیک 15000 نیوتن

اجاره آچار هیدرولیک 15000 نیوتن

شرکت پیشرو صنعت پویا با توجه به نیاز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، صنایع سیمان   و … اقدام به تهیه آچار هیدرولیکی با حداکثر نیروی 15000 نیوتن از شرکت های تورک آمریکا نموده است تا ج...

زودگیر پودری

زودگیر پودری

. . . میزان مصرف . برحسب عیار بتن ، زمان گیرش لازم و دمای محل اجرا توصیه به مصرف 2 الی 7 درصد وزن سیمان   می گردد که برای بدست آوردن میزان دقیق مصرف ، انجام آزمونهای کارگاهی الزامی است. . . . روش مصرف . ...

ضد یخ مایع با کلراید

ضد یخ مایع با کلراید

ضدیخ مایع با کلراید . واکنش هیدراتاسیون سیمان   تحت تاثیر ابعاد بتن،دمای هوای محیط،نسبت آب به سیمان و مواد افزودنی قرار دارد،این واکنش بهتر است در...

ضد یخ بتن بدون کلراید

ضد یخ بتن بدون کلراید

ضد یخ بتن بدون کلراید . ( شتاب دهنده واکنش آب و سیمان   ) . هیدراسیون سیمان واکنشی گرمازاست که در دمای بین 10 الی 25 درجه سانتیگراد ، در مدت 28 روز انجام م...

سوپرژل باکیفیت

سوپرژل باکیفیت

ورد تحلیل قرار داد: . ASTM C1202 . BS EN 12390- 8 . BS 1881-122 . . خواص و اثرات . کاهش نسبت آب به سیمان   . کاهش حداقل 20 درصدی عیار سیمان در بتن . افزایش روانی و کارایی بتن . افزایش مقاومت فشاری، خمشی و ک...

زودگیر پودری شات کریت

زودگیر پودری شات کریت

. . . میزان مصرف . برحسب عیار بتن ، زمان گیرش لازم و دمای محل اجرا توصیه به مصرف 2 الی 7 درصد وزن سیمان   می گردد که برای بدست آوردن میزان دقیق مصرف ، انجام آزمونهای کارگاهی الزامی است. . . . روش مصرف . ...

ترمیم کننده بتن ویژه مواد مهندسی ایمن بتن

ترمیم کننده بتن ویژه مواد مهندسی ایمن بتن

ترمیم کننده ویژه . نوعی ملات آماده پودری بر پایه سیمان   می باشد که به واسطه وجود چسب بتن در ساختار خود ، علاوه بر قدرت چسبندگی بسیار زیاد به انواع سطوح و م...

پوشش سطوح نانو پوش

پوشش سطوح نانو پوش

مه . تاييديه نانومقياس از طرف دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه خواجه نصير . قابل اختلاط با انواع تیپ های سیمان   - انواع تیپ های گچ - انواع پودرهای معدنی ،انواع رنگ های پلاستیک (پایه آب)- انواع ملات کاهگل - انو...

ضد گرد و غبار نانو پوش

ضد گرد و غبار نانو پوش

مه . تاييديه نانومقياس از طرف دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه خواجه نصير . قابل اختلاط با انواع تیپ های سیمان   - انواع تیپ های گچ - انواع پودرهای معدنی ،انواع رنگ های پلاستیک (پایه آب)- انواع ملات کاهگل - انو...

تجهیزات آزمایشگاهی تست بتن

تجهیزات آزمایشگاهی تست بتن

LABORATORY TESTING EQUIPMENTS شرکت آریا پردیس توس کا تامین کننده انواع دستگاه های آزمایشگاهی تست سیمان   , تست بتن , تست قیر و آسفالت , تست مصالح خاکی و سنگی و تست خاک ریزدانه به شرح ذیل می باشد - دستگ...

آسفالت رنگی ، رنگ آسفالت

آسفالت رنگی ، رنگ آسفالت

ایر آلمان ، برترین تولید کننده اکسید آهن و اکسید کروم در جهان میباشد. پیگمنتهای اکسید آهن جهت تولید سیمان   رنگی ، انواع سنگ مصنوعی و دکوراتیو ، انواع کفپوشهای بتنی ، سنگفرشهای خیابانی ، جداول و قطعات بتنی ،...

بزرگترین شرکت عرضه و فروش روغن صنعتی

بزرگترین شرکت عرضه و فروش روغن صنعتی

ایران ، نفت و گاز پارس جنوبی ، پتروشیمی و نیروگاهی ، حفاری و اکتشاف ، صنایع خودروسازی ، صنایع تولید سیمان   ، صنایع لوله سازی و کلیه کارخانجات صنعنی را تأمین نماید. ..................................... بر...

عرضه کننده انواع بلوک سیمانی سبک

عرضه کننده انواع بلوک سیمانی سبک

" بلوک پردیس " . عرضه کننده انواع بلوک سیمان  ی سبک ( معدنی – لیکا ) در سایزهای 7 ، 10 ، 15 ، 20 دارای استاندارد و گواهینامه مرکز تحقیقات مسکن و ش...

مشاوره استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO50001

مشاوره استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO50001

صصی در زمینه مدیریت انرژی ، بهره وری و مهندسی انرژی . اجرای پروژه های متنوعی در صنایع مختلف از جمله سیمان   ، گچ ، شیشه ، فولاد . این گروه بعنوان نماینده رسمی چندین مؤسسه خارجی فعال در زمینه مذکور ، فعالیت ...

قیمت تسمه St37

قیمت تسمه St37

یل 420 دارای خاصیت مغناطیسی می باشد. . فولاد نسوز 1.4841 و 1.4828 . فولاد های نسوز در صنایع نفت ، سیمان   ، شیشه و سرامیک ، کوره سازی و ساخت پیچ و مهره هایی که متحمل دما تا بالای 1000 درجه سانتی گراد هستند...

چهار چوب فلزی ابر سازان فلز

چهار چوب فلزی ابر سازان فلز

نعتی ابرسازان فلز: . شهرک جدید پرند، پردیس، مسکن مهر پاکدشت، منیرالسلطنه و مجتمع طوس واقع در سه راه سیمان  ، هشتگرد، شرکت مپسا، هم اکنون پروژه خرازی واقع در چیتگر و ... . . . برای اطلاعات بیشتر و مشاوره جه...