جوجه 45 روزه


فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه بوقلمون
روش جوجه شترمرغ.جوجه 1 روزه جوجه 10روزه جوجه 1 ماهه جوجه 45 روزه جوجه 2 ماهه فروش شترمرغ مولد فروش شترمرغ پرواری خرید و فروش شترمرغ. فروش خوراک شترمرغ فروش چربی شترمرغ فروش روغن شترمرغ فروش صابون شترمرغ مشاوره وجیره نویسی رایگان.فروش جوجه بوقلمون1روزه فروش جوجه بوقلمون1ماهه واکسینه شده به نژادهای ب
بزرگترین مرکز تولید و فروش مرغ و جوجه بومی محلی
بزرگترین مرکز تولید و فروش مرغ و جوجه بومی محلی
زرگترین مرکز تولید و فروش مرغ و جوجه بومی محلی شمال غرب کشور . 1- فروش جوجه یک روزه . 2- فروش جوجه 45 روزه . 3-فروش جوجه 60 روزه . 4-فروش جوجه 90روزه . 5-فروش مرغ بالغ آماده تولید . 6-مشاوره در اجرای راه اندازی فارم های مرغ مادر بومی . 7-مشاوره در جیره نویسی طیور بومی . 8- فروش دان آماده مرغ مادر مح