بازدید امروز :
آگهی های امروز :

امور نظارتی

اتوماسیون نوین پارس
اتوماسیون نوین پارس
سمه تعالی . . مشاوره ، طراحی و اجرای . . پروژه های اتوماسیون صنعتی و شبکه های صنعتی . . ارائه تجهیزات کنترل صنعتی . . آموزش سیستمهای اتوماسیون صنعتی . . PLC, Monitoring, HMI, Industrial Networks, AC/DC Drives . . • طراحی ، نصب و برنامه ریزی سیستمهای کنترل PLC ، کنترل کامپیوتری و میکروکنترلری .