ای سی

انژکتورشوی تست و شستشوی انژکتور

انژکتورشوی تست و شستشوی انژکتور

شارژر گاز کولر فول اتوماتیک x530

شارژر گاز کولر فول اتوماتیک x530

میزان فرمان کامپیوتری C882 و C884

میزان فرمان کامپیوتری C882 و C884

دستگاه مولتی تستر و شبیه ساز سنسور

دستگاه مولتی تستر و شبیه ساز سنسور

دستگاه استارتر چند منظوره باتری

دستگاه استارتر چند منظوره باتری

الکترو شوک AED

الکترو شوک AED

الکترو شوک یادفیبریلاتور

الکترو شوک یادفیبریلاتور

آموزش تعمیرات ای سی یو اموزش تعمیر کامپیوتر خودر

آموزش تعمیرات ای سی یو اموزش تعمیر کامپیوتر خودر

آموزش تعمیرات کامپیوتر

آموزش تعمیرات کامپیوتر

آموزش تعمیرات کامپیوتر

آموزش تعمیرات کامپیوتر

اولین مرکز آموزشی مستقر در سازمان فنی و حرفه ای

اولین مرکز آموزشی مستقر در سازمان فنی و حرفه ای

ترموگراف USB دما TH10

ترموگراف USB دما TH10

ویدئو بروسکوب

ویدئو بروسکوب

پمپ دستی هیدرولیک

پمپ دستی هیدرولیک

محلول بافر

محلول بافر

غبارسنج

غبارسنج

محلول

محلول

دوربین تصویربرداري حرارتی ، ترموویژن Flir E5

دوربین تصویربرداري حرارتی ، ترموویژن Flir E5

MAL300 باد سنج مارمونیکس

MAL300 باد سنج مارمونیکس

سرعت سنج باد هات وایر Marmonix man740

سرعت سنج باد هات وایر Marmonix man740

حرارت سنج مارمونیکس MARMONIX MAN745

حرارت سنج مارمونیکس MARMONIX MAN745

تستر باتری مارمونیکس مدل MARMONIX MBT100

تستر باتری مارمونیکس مدل MARMONIX MBT100

کلمپ آمپرمتر جریان نشتی MCA060

کلمپ آمپرمتر جریان نشتی MCA060

کلمپ آمپرمتر 400 آمپر ACDC مارمونیکس MARMONIX MCA

کلمپ آمپرمتر 400 آمپر ACDC مارمونیکس MARMONIX MCA

کلمپ آمپر متر مارمونیکس مدل MARMONIX MCA207

کلمپ آمپر متر مارمونیکس مدل MARMONIX MCA207

کلمپ امپرمتر وایرلس ولتاژ بالا MARMONIX MCA600

کلمپ امپرمتر وایرلس ولتاژ بالا MARMONIX MCA600

دتکتورگاز CO2 و CO مارمونیکس Marmonix MCC452

دتکتورگاز CO2 و CO مارمونیکس Marmonix MCC452

آشکار ساز گاز قابل اشتعال MARMONIX MCG500

آشکار ساز گاز قابل اشتعال MARMONIX MCG500

نشت یاب گاز متان و پروپان MARMONIX MCG600

نشت یاب گاز متان و پروپان MARMONIX MCG600

آشکارساز پمپی گاز CO2 مارمونیکس Marmonix MCO2100

آشکارساز پمپی گاز CO2 مارمونیکس Marmonix MCO2100

آشکارساز کربن دی اکسیدمارمونیکس Marmonix MCO22000

آشکارساز کربن دی اکسیدمارمونیکس Marmonix MCO22000

آنالایزر گاز مونواکسید کربن MARMONIX MCO1001

آنالایزر گاز مونواکسید کربن MARMONIX MCO1001

LCR متر مارمونیکس Marmonix MCR154

LCR متر مارمونیکس Marmonix MCR154

دوربین کرونا مارمونیکس MCRN1000

دوربین کرونا مارمونیکس MCRN1000

دوربین کرونا مارمونیکس MCRN1200

دوربین کرونا مارمونیکس MCRN1200

ضخامت سنج پوششی ضخامت سنج رنگ و لعاب مارمونیک

ضخامت سنج پوششی ضخامت سنج رنگ و لعاب  مارمونیک

ضخامت سنج مارمونیکس MARMONIX MCT822

ضخامت سنج مارمونیکس MARMONIX MCT822

ارت سنج میله ای مارمونیکس مدل MARMONIX MEG111

ارت سنج میله ای مارمونیکس مدل MARMONIX MEG111

ارت سنج میله ای مقاومت ویژه خاک MARMONIX MEG432

ارت سنج میله ای مقاومت ویژه خاک MARMONIX MEG432

ارت تستر ارت سنج مارمونیکس Marmonix MEG526

ارت تستر ارت سنج مارمونیکس Marmonix MEG526

ارت سنج کلمپی مارمونیکس مدل MARMONIX MEG625

ارت سنج کلمپی مارمونیکس مدل MARMONIX MEG625

گوس متر مارمونیکس MARMONIX MER2000

گوس متر مارمونیکس MARMONIX MER2000

فانکشن ژنراتور مارمونیکس Marmonix MFG950

فانکشن ژنراتور مارمونیکس Marmonix MFG950

MARMONIX MFT300 ترمومتر میله ای مخصوص غذا

MARMONIX MFT300 ترمومتر میله ای مخصوص غذا

رطوبت سنج مارمونیکس MARMONIX MGM530

رطوبت سنج مارمونیکس MARMONIX MGM530

دیتالاگر دما و رطوبت مارمونیکس MARMONIX MHT20

دیتالاگر دما و رطوبت مارمونیکس MARMONIX MHT20

دیتالاگر دما و رطوبت مارمونیکس MARMONIX MHT40

دیتالاگر دما و رطوبت مارمونیکس MARMONIX MHT40

رطوبت سنج مارمونیکس MARMONIX MHT350

رطوبت سنج مارمونیکس MARMONIX MHT350

ترمومتر لیزری غیر تماسی MARMONIX MIB393

ترمومتر لیزری غیر تماسی MARMONIX MIB393

تستر عایق میگر MIR202

تستر عایق میگر MIR202

تستر عایق ولتاژ بالا مارمونیکس Marmonix MIR505

تستر عایق ولتاژ بالا مارمونیکس Marmonix MIR505

دما سنج غیر تماسی MARMONIX MIT220

دما سنج غیر تماسی MARMONIX MIT220

ترمومتر لیزری تفنگی مدل MARMONIX MIT364

ترمومتر لیزری تفنگی مدل MARMONIX MIT364

ترمومتر لیزری مارمونیکس MARMONIX MIT367

ترمومتر لیزری مارمونیکس MARMONIX MIT367

ترمومتر لیزری تفنگی مارمونیکس مدل MARMONIX MIT371

ترمومتر لیزری تفنگی مارمونیکس مدل MARMONIX MIT371

ترمومتر لیزری مارمونیکس مدل Marmonix MIT550

ترمومتر لیزری مارمونیکس مدل Marmonix MIT550

MLD100 متر لیزری مارمونیکس

MLD100 متر لیزری مارمونیکس

متر لیزری مارمونیکس Marmonix MLD705

متر لیزری مارمونیکس Marmonix MLD705

متر لیزری مارمونیکس MARMONIX MLD710

متر لیزری مارمونیکس MARMONIX MLD710

متر لیزری مارمونیکس MARMONIX MLD710

متر لیزری مارمونیکس MARMONIX MLD710

MARMONIX MLM100 تراز لیزری مارمونیکس

MARMONIX MLM100  تراز لیزری مارمونیکس

MARMONIX MLM200 تراز لیزری

MARMONIX MLM200 تراز لیزری

MARMONIX MLM400 تراز لیزری حرفه ای مارمونیکس

MARMONIX MLM400 تراز لیزری حرفه ای مارمونیکس

لوکس متر و نورسنج مارمونیکس MARMONIX MLX713

لوکس متر و نورسنج مارمونیکس MARMONIX MLX713

سختی سنج فلزات مارمونیکس مدل MARMONIX MMH100

سختی سنج فلزات مارمونیکس مدل MARMONIX MMH100

سختی سنج فلز مارمونیکس MARMONIX mmH101

سختی سنج فلز مارمونیکس MARMONIX mmH101

سختی سنج مارمونیکس مدل MMH102

سختی سنج مارمونیکس مدل MMH102

مولتی متر دیجیتال مارمونیکس Marmonix MMU110

مولتی متر دیجیتال مارمونیکس Marmonix MMU110

مولتی متر رومیزی مارمونیکس Marmonix MMU120

مولتی متر رومیزی مارمونیکس Marmonix MMU120

MNC700 شوری سنج قلمی مارمونیکس

MNC700 شوری سنج قلمی مارمونیکس

phمتر کوچک مارمونیکس مدل MPH50

phمتر کوچک مارمونیکس مدل MPH50

phمتر کوچک مارمونیکس مدل MPH50

phمتر کوچک مارمونیکس مدل MPH50

MPH200 متر قلمی مارمونیکس

MPH200 متر قلمی مارمونیکس

فشارسنج مارمونیکس MARMONIX MPM350

فشارسنج مارمونیکس MARMONIX MPM350

منبع تغذیه DC مارمونیکس Marmonix MPS265

منبع تغذیه DC مارمونیکس Marmonix MPS265

منبع تغذیه DC مارمونیکس Marmonix MPS270

منبع تغذیه DC مارمونیکس Marmonix MPS270

MARMONIX MPT280 دما سنج اینفراد جیبی

MARMONIX MPT280 دما سنج اینفراد جیبی

توالی سنج فاز مارمونیکس مدل MARMONIX MRT100

توالی سنج فاز مارمونیکس مدل MARMONIX MRT100

اسیلوسکوپ حافظه دار مارمونیکس Marmonix MSD926

اسیلوسکوپ حافظه دار مارمونیکس Marmonix MSD926

اسیلوسکوپ حافظه دار مارمونیکس Marmonix MSD928

اسیلوسکوپ حافظه دار مارمونیکس Marmonix MSD928

دتکتور گاز SF6 مارمونیکس Marmonix MSF61000

دتکتور گاز SF6 مارمونیکس Marmonix MSF61000

صوت سنج مارمونیکس مدلMarmonix MSL761

صوت سنج مارمونیکس مدلMarmonix MSL761

صوت سنج مارمونیکس Marmonix sound MSL765

صوت سنج مارمونیکس Marmonix sound MSL765

زبری سنج ، صافی سنج مارمونیکس Marmonix MSR401

زبری سنج ، صافی سنج مارمونیکس Marmonix MSR401

دماسنج نفوذی با سنسور خارجی مارمونیکس MST325

دماسنج نفوذی با سنسور خارجی مارمونیکس MST325

دیتالاگر دما و ترموگراف مارمونیکس MARMONIX MT34

دیتالاگر دما و ترموگراف مارمونیکس MARMONIX MT34

تاکومتر دیجیتال مارمونیکس مدل Marmonix MTC602

تاکومتر دیجیتال مارمونیکس مدل Marmonix MTC602

تراز لیزری مارمونیکس مدل MARMONIX MLM100

تراز لیزری مارمونیکس مدل MARMONIX MLM100

ترمومتر تماسی مارمونیکس مدل Marmonix MTT302

ترمومتر تماسی مارمونیکس مدل Marmonix MTT302

ترموویژن مارمونیکس MTV100 MTV100

ترموویژن مارمونیکس MTV100 MTV100

دوربین تصویر برداری حرارتی مدل MARMONIX MTV200

دوربین تصویر برداری حرارتی مدل MARMONIX MTV200

دوربین گرمانگار ترموویژن مارمونیکس MTV300

دوربین گرمانگار ترموویژن مارمونیکس MTV300

ضخامت سنج اولتراسونیک مارمونیکس Marmonix MUT252

ضخامت سنج اولتراسونیک مارمونیکس Marmonix MUT252

ضخامت سنج فلز آلتراسونیک مارمونیکسMARMONIX MUT300

ضخامت سنج فلز آلتراسونیک مارمونیکسMARMONIX MUT300

لرزش سنج مارمونیکس MARMOIX MVB200

لرزش سنج مارمونیکس MARMOIX MVB200

فازمتر القایی غیرتماسی مارمونیکس MARMONIX MVD135

فازمتر القایی غیرتماسی مارمونیکس MARMONIX MVD135

ویدئواسکوپ مارمونیکس MARMONIX MVS300

ویدئواسکوپ مارمونیکس  MARMONIX MVS300

ویدئواسکوپ مارمونیکس مدل MARMONIX MVS360

ویدئواسکوپ مارمونیکس مدل MARMONIX MVS360

ویدئواسکوپ مارمونیکس مدل MARMONIX MVS450

ویدئواسکوپ مارمونیکس مدل MARMONIX MVS450

ویدئوبروسکوپ گوشی هوشمند مدل MARMONIX MVS505

ویدئوبروسکوپ گوشی هوشمند مدل MARMONIX MVS505
100