ریخته گری استیل + تصاویر

تعداد بازديد : 2257
-ریخته گری استنلس استیل های ضد اسید: ریخته گری استیل 316L ریخته گری استیل 316 ریخته گری استیل304L ریخته گری استیل304 وریخته گری استیل 321 ریخته گری استنلس استیل های مارتنزیتی: 4-PH17 1.4542 630 ریخته گری استیل های نسوز: ریخته گری استیل نسوز1.4848 ریخته گری استیل نسوز1.4837 ریخته گری استیل نسوز1.4841...
ادامه ..
... کننده انواع قطعات و مدلهای ریخته گری... کننده انواع قطعات و مدلهای ریخته گریذوب و ریخته گری ریخته گری و ساخت انواع ...ریخته گری انواع قطعات حساسریخته گری فلز مذاب | Flickr - اشتراک گذاری ...


مهندس محمد ولی نژاد
تهران
55247123
تهران
۷ماه پیش
توليدکننده انواع سيم خاردارکاسپین
۹۵تیر۱
 توليدکننده انواع سيم خاردارکاسپین
صنايع آهن ومفتول کاسپين توليدکننده انواع سيم خاردارخطي-سيم خاردارحلقوي-مش-پانل مش-گابيون-حصاري-فنس-مفتول گالوانيزه-مفتول مسوار-مفتول پخته-پرسي-لوله گالوانيزه-لوله سيا ه www.caspianwire.com...
 گرامی
33123641+2  
 بروز شده ۴ روز پیش  
گابیون کاسپين
۹۵تیر۱
 گابیون کاسپين
صنايع آهن ومفتول کاسپين توليدکننده انواع توري گابيون-حصاري-فنس-حصاري روکشدار-مش-پانل مش-3Dپانل-مفتول گالوانيزه-مسوار-پخته-سيم خاردارخطي-سيم خاردارحلقوي-پرسي-توري پلاستيکي-توري پانچ-لوله گالوانيزه-لوله سياه www.caspianwire.com...
 گرامی
33123641-2  
 بروز شده ۴ روز پیش  
توری سرندی وپرسی وپانچ وتوری پلاستیکی کاسپین
۹۵آذر۱۴
 توری سرندی وپرسی وپانچ وتوری پلاستیکی کاسپین
صنایه آهن ومفتول کاسپین تولیدکننده انواع توری سرندی وپرسی وپانچ وتوری پلاستیکی وتوری حصاری گالوانیزه و وروکشدارpvc-گابیون-مش-پانل مش-3dپانل-سیم خاردارخطیوحلقوی-مفتول گالوانیزه وپخته ومسواروروکشدارpvc-مرغی وفرنگی-لوله گالوانیزه وسیاه...
 گرامی
33123641-2  
 بروز شده ۴ روز پیش  
توری حصاری گالوانیزه وروکشدارpvcکاسپین
۹۵آذر۱۴
 توری حصاری گالوانیزه وروکشدارpvcکاسپین
صنایع آهن ومفتول کاسپین تولیدکننده انواع توریهای حصاری گالوانیزه وروکشدارpvcوگابیون،مش،پانل مش،مفتول گالوانیزه،مفتول پخته،مفتول روکشدارpvc،سیم خاردار،توری پلاستیکی،توری پانچ،پرسی وتوزیع انواع لوله گالوانیزه وآهن www.caspianwire.com 33123641+2...
 گرامی
33123641+2  
 بروز شده ۴ روز پیش  
سیم خاردارخطی وحلقوی کاسپین
۹۵آذر۱۴
 سیم خاردارخطی وحلقوی کاسپین
صنایع آهن ومفتول کاسپین تولیدکننده انواع سیم خاردارخطی وحلقوی،مش،پانل مش،توری گابیون،حصاری،فنس،مفتول گالوانیزه گرم،مفتول پخته ،توری پانچ،توری پلاستیکی ولوله گالوانیزه وآهن www.caspianwire.com در صورت تمایل و بای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید: گرامی...
 گرامی
33123641+2  
 بروز شده ۴ روز پیش  
مفتول گالوانیزه و پخته کاسپین
۹۵آذر۱۴
 مفتول گالوانیزه و پخته کاسپین
صنایع آهن ومفتول کاسپین تولیدکننده انواع مفتولهای گالوانیزه گرم وپخته وروکشدارpvcوآهن وتوری گابیون،حصاری،پرسی،سیم خاردار،توری پلاستیکی،توری پانچ،مش،پانل مش ولوله گالوانیزه وآهن www.caspianwire.com...
 گرامی
33123641-2  
 بروز شده ۴ روز پیش  
توری مرغی و فرنگی کاسپین
۹۵تیر۱
 توری مرغی و فرنگی کاسپین
صنایع آهن ومفتول کاسپین تولیدکننده انواع توریهای مرغی وفرنگی وگابیون وحصاری(فنس)ومش وپنل مش وپرسی وتوری پانچ وتوری پلاستیکی ومفتول گالوانیزه وپخته وروکشداروسیم خاردارخطی وحلقوی وتوزیع لوله گالوانیزه وآهن www.caspianwire.com در صورت تمایل و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فر...
 گرامی
33123641+2  
 بروز شده ۴ روز پیش  
توری پرسی کاسپین
۹۵آذر۱۴
 توری پرسی کاسپین
صنایع آهن ومفتول کاسپین تولیدکننده انواع توری پرسی مش وپنل مش ومفتولهای آهن وپخته وگالوانیزه وتوری گابیون وحصاری وسیم خارداروتوزیع انواع لوله های گالوانیزه وآهن...
 گرامی
33123641-2  
 بروز شده ۴ روز پیش  
لوله گالوانیزه وآهن کاسپین
۹۵تیر۱
 لوله گالوانیزه وآهن کاسپین
صنایع آهن ومفتول کاسپین تولیدکننده انواع محصولات گالوانیزه نظیرلوله ،گابیون،حصاری،مفتول،پرسی ومش وپانل مش و www.caspianwire.com 33123641+2...
 گرامی
33123641-2  
 بروز شده ۴ روز پیش  
مفتول کاسپین
۹۵تیر۱
 مفتول کاسپین
صنایع آهن ومفتول کاسپین تولیدکننده انواع مفتول پخته-مفتول گالوانیزه-مفتول مسوار-مفتول روکشدار-مفتول شاخه-مش-پنل مش-گابیون-فنس-توری حصاری گالوانیزه وروکشدارpvc-پرسی-سیم خاردارخطی-سیم خاردارحلقوی-لوله گالوانیزه-لوله سیاه...
 گرامی
33123641-2  
 بروز شده ۴ روز پیش  
توري گابيون
۹۵تیر۱
 توري گابيون
صنايع آهن ومفتول کاسپين توليدکننده انواع توري گابيون گالوانيزه گرم وتوري حصاري(فنس)گالوانيزه وروکشدارPVCومش وپانل مش(3Dپانل)مرغي وفرنگي وپرسي وتوري پلاستيکي وتوري پانچ ومفتول گالوانيزه گرم ومسواروپخته وروکشدارPVCوسيم خاردارخطي وحلقوي ولوله گالوانيزه وآهن سياه...
 گرامی
33123641-2  
 بروز شده ۴ روز پیش  
گریتینگ کاسپین
۹۵آذر۱۴
 گریتینگ کاسپین
تولیدکننده انواع گریتینگ وتوری گابیون وحصاری وپرسی وسیم خاردارحلقوی وخطی ومفتولهای گالوانیزه وپخته وآهن ومش وپانل مش وتوزیع لوله های گالوانیزه وآهن 02133123641+2 ...
 گرامی
33123641-2  
 بروز شده ۴ روز پیش  
صنایع مفتولی کاسپین
۹۵آذر۱۴
 صنایع مفتولی کاسپین
کارخانه تولیدی گابیون کاسپین بزرگترین تولیدکننده توری گابیون گالوانیزه گرم وتوری حصاری گالوانیزه وروکشداروپرسی ومش وپانل مش ومرغی وفرنگی ومفتولهای گالوانیزه گرم وپخته وآهن وروکشداروسیم خاردارخطی وحلقوی وتوزیع انواع لوله گالوانیزه وآهن...
 گرامی
33123641-2  
 بروز شده ۴ روز پیش  
توری گابیون
۹۵آذر۱۴
 توری گابیون
صنایع آهن و مفتول کاسپین تولیدکننده انواع توریهای گابیون و حصاری و پرسی و مرغی و فرنگی و سرندی و مش و پانل مش و 3d پانل و توری پانچ و توری پلاستیکی و انواع مفتولهای گالوانیزه و مسوار و پخته و آرماتوربندی و سیم خاردار خطی و حلقوی و لوله گالوانیزه و آهن www.caspianwire.com...
 گرامی
33123641-2  
 بروز شده ۴ روز پیش  
فروش پروفیل
۹۵آذر۱۴
 فروش پروفیل
فروش پروفیل درب و پنجره UPVC و یراق آلات آلمانی و ترک به تعداد محدود به دلیل تغییر خط تولید ...
 پارس آروین اسپادانا
09131180834  
 بروز شده ۴ روز پیش  
لوله اتصالات
۹۵آذر۱۳
 لوله اتصالات
فروشگاه حاجی عرضه کننده لوله اتصالات شیرآلات و آهن آلات صنعتی فعالیت دارد که با چندین سال تجربه و تلاش توانسته است بسیاری از نیازهای صنایع مختلف بویژه صنایع پالایشگاهی، نیروگاهی، پتروشیمی، نفت، گازو تاسیسات را برطرف سازد: انواع لوله های آب ، گاز ، بدون درز، گالوانیزه، درزدار، سیاه، سفید، شوفاژی ، ...
تهران hamidreza haji
 
 بروز شده ۵ روز پیش  
تیراهن میلگرد
۹۵آذر۱۳
 تیراهن میلگرد
فروشگاه حاجی فروش انواع میلگرد و تیرآهن فروش انواع تیرآهن و میلگرد ذوبی و ورق سیاه فولاد مبارکه به قیمت روز تلفن:55574452 همراه:09122464592 09125234073 hm.ahaji@yahoo.comایمیل:...
تهران hamidreza haji
 
 بروز شده ۵ روز پیش  
لوله اتصالات سبز پنج لایه سیتکو
۹۵آبان۲۷
 لوله اتصالات سبز پنج لایه سیتکو
فروشگاه حاجی لوله سبز و پنج لایهsitco از لحاظ قیمت پایینترین رنج قیمت محصولات لوله سبز را دارا میباشد و این یک حسن و رکن بزرگ در ساخت و ساز میباشد. . لوله ای با تلفیق پنج لایه از فلز و پلیمر ، به طوری که مزایای لوله های فلزی و پلیمری را همزمان داراست. بدون اینکه هیچ یک از معایب آن دو را داشته باشد م...
تهران hamidreza haji
 
 بروز شده ۵ روز پیش  
انواع لوله پلیکا و پلی اتیلن
۹۵آبان۲۷
 انواع لوله پلیکا و پلی اتیلن
انواع لوله پلیکا و پلی اتیلن فروشگاه حاجی فروش لوله های پی وی سی و یو پی وی سی فروش انواع لوله پلیکا در سایزهای مختلف فروش انواع لوله های پلی اتیلن در سایزهای مختلف. در صورت تمایل با ما تماس بگیرید: تلفن:02155574452 همراه:09122464592 , 09125234073 با تشکر فروشگاه حاجی...
تهران فروشگاه حاجی
09122464592  
 بروز شده ۵ روز پیش  
لوله پلیکا
۹۵آبان۲۷
 لوله پلیکا
فروش لوله پلیکا.لوله پی وی سی.لوله یو پی وی سی. • بورس انواع لوله پلیکا، لوله پی وی سی، لوله یو پی وی سی، لوله pvc، لوله upvc فاضلابی و فشار قوی از سایز 20 الی 400 • فروش لوله های یو پی وی سی (upvc)و پی وی سی(pvc) اورینگی سایز 400 الی 1000 • فروش انواع لوله پلیکای مخابراتی، لوله پی وی سی مخابراتی، ...
تهران فروشگاه حاجی
09125234073  
 بروز شده ۵ روز پیش