فروش زمین شاهین شهر

تعداد بازديد : 1222
 
آدرس : شاهین شهر ، جنب شرقی مسکن مهر
مساحت: 28000 متر
نوع کاربری : مسکونی
نوع سند : سند سیم سرب مشاعی به نام یک شخص از یک زمین 200000 متری
قیمت متری 90 هزار تومان
قیمت: متری 90 هزار تومان

عزیزی
اصفهان
09128890312
شاهین شهر ، جنب شرقی مسکن مهر
 بروز شده ۱ سال پیش


شاهین شهر