پراید 131
مدل خودرو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1389 خرداد . رنگ بدنه: نقره ای . نوع پلاک: پلاك سفيد . شهر پلاک: شهرستان . نوع سند: قطعی . ميزان کارکرد: 90،000 کيلومتر . نوع بيمه: بیمه شخص ثالث . قيمت: 11،000،000 تومان
تهران
06113752038

جعبه چندکاره کشویی خودرو


مخصوص پراید صبا   . . شماره ثبت اختراع: 70712 . . . . اتصال به زیر صندلی پراید صبا . . دارای 2 عدد کشو برای سرنش...

فروش پراید صبا نقره ای مدل 89


 پراید صبا  رو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1389 خرداد . رنگ بدنه: نقره ای . نوع پلاک: پلاك س...

فروش پراید صبا سفید مدل 81


 پراید صبا  رو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1381 . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد . نوع...

فروش پراید کیا مشکی مدل 87


 پراید صبا  راید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1387 مهر . رنگ بدنه: مشکی . نوع پلاک: پلاك سفيد . شهر پلاک: ...

فروش پراید کیا آبی نفتی مدل 81


 پراید صبا  رو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1381 . رنگ بدنه: آبی نفتی . نوع پلاک: پلاك سفي...

فروش پراید کیا سفید مدل 89


 پراید صبا  رو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1389 دي . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد ...

فروش پراید کیا سفید مدل 81


 پراید صبا  رو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1381 آذر . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد ....

فروش پراید صبا نوک مدادی مدل 88


 پراید صبا  رو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1388 . رنگ بدنه: نوک مدادی . نوع پلاک: پلاك سف...

فروش پراید صبا مشکی مدل 84


 پراید صبا  رو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1384 تير . رنگ بدنه: مشکی . نوع پلاک: پلاك سفيد ...

فروش پراید نقره ای مدل 89


 پراید صبا  رو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1389 مرداد . رنگ بدنه: نقره ای . نوع پلاک: پلاك س...

فروش پراید صبا نقره ای مدل آذر 87


 پراید صبا  رو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1387 آذر . رنگ بدنه: نقره ای . نوع پلاک: پلاك سفي...

فروش پراید صبا بژ مدل 73


 پراید صبا  رو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1373 خرداد . رنگ بدنه: بژ . نوع پلاک: پلاك سفيد ....

فروش پراید صبا نقره ای مدل 87


 پراید صبا  رو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1387 . رنگ بدنه: نقره ای . نوع پلاک: پلاك سفيد . ...

فروش پراید کیا نوک مدادی مدل 87


 پراید صبا  رو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . . سال توليد: 1387 اسفند . . رنگ بدنه: نوک مدادی . . نوع پ...

فروش پراید کیا نقره ای مدل 86


 پراید صبا  رو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1386 ارديبهشت . رنگ بدنه: نقره ای . نوع پلاک: پلا...

فروش پراید صبا با کارکرد 65 000 کيلومتر


 پراید صبا  رو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1387 اسفند . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد...

فروش پراید کیا مدل 86


 پراید صبا  رو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1386 ارديبهشت . رنگ بدنه: نقره ای . نوع پلاک: پل...

فروش پراید کیا مدل اسفند 87


 پراید صبا  رو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1387 اسفند . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد...

فروش پراید کیا مدل 82


 پراید صبا  رو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1382 . رنگ بدنه: یشمی . نوع پلاک: پلاك سفيد . نوع...

فروش پراید کیا مدل 87


 پراید صبا  رو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1387 فروردين . رنگ بدنه: نقره ای . نوع پلاک: پلاك...

فروش پراید صبا مدل 85


 پراید صبا  رو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1385 . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد . شهر...

فروش پراید صبا مدل 83


 پراید صبا  رو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1383 مهر . رنگ بدنه: مشکی . نوع پلاک: پلاك سفيد ....

فروش پراید سفید مدل 89


 پراید صبا  رو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1389 خرداد . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد...

فروش پراید سفید مدل 79


 پراید صبا  ت سازنده: سايپا (saipa) . مدل خودرو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1379 اسفند . ...

فروش پراید نوک مدادی


 پراید صبا  ت سازنده: سايپا (saipa) . . مدل خودرو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . . سال توليد: 1386 دي...

فروش پراید 131 مدل89


 پراید صبا  ت سازنده: سايپا (saipa) . مدل خودرو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1389 دي . رنگ...

فروش پراید صبا سفید مدل 83


 پراید صبا  ت سازنده: سايپا (saipa) . مدل خودرو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1383 . رنگ بد...

فروش پراید کیا سفید


 پراید صبا  ت سازنده: سايپا (saipa) . مدل خودرو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1387 . رنگ بد...

فروش پراید صبا قرمز


 پراید صبا  ت سازنده: سايپا (saipa) . مدل خودرو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1378 شهريور ....

فروش پرایدصبا


 پراید صبا  ت سازنده: سايپا (saipa) . . مدل خودرو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . . سال توليد: 1387 . ...
30


#پراید صبا#بیمه شخص ثالث#کیا پراید صبا Kia Pride Saba#Pride Saba#Kia Pride Saba#پراید صبا Kia Pride Saba#کیا پراید صبا Kia Pride