تدریس خصوصی ریاضی،فیزیک،شیمی،زبان انگلیسی
گروه آموزشی آریانا؛ همکار گاج و قلم چی . . تدریس خصوصی ریاضی،فیزیک،شیمی،زبان انگلیسی . . دبیرستان،کنکور،المپیاد . . توسط دانشجویان دانشگاه های شریف،تهران،شهید بهشتی، علم و صنعت . . محسنی پور:09379734264 و 09124803211 . . محمدی:09196015316 . . www.arianaedu.ugig.ir . .

استخدام مدرس در تمامی رشته ها


 شیمی زبان  وه آموزشی کیمیا از مدریسین عزیز در رشته های مختلف(اساتید دبیران و دانشجویان در تمامی مقاطع) جهت تدری...

مدرسان البرز کرج تهران تدریس خصوصی


 شیمی زبان  هت کنکورهای کاردانی به کارشناسی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد ، تدریس مجموعه دروس عمومی و تخصصی رشته ها...

تدریس خصوصی ریاضی،فیزیک،شیمی،زبان انگلیسی


 شیمی زبان  زشی آریانا؛ همکار گاج و قلم چی . . تدریس خصوصی ریاضی،فیزیک،شیمی،زبان انگلیسی . . دبیرستان،کنکور،ال...

تدریس خصوصی


 شیمی زبان  هت کنکورهای کاردانی به کارشناسی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد ، تدریس مجموعه دروس عمومی و تخصصی رشته ها...

تدریس خصوصی و گروهی ازدبیرستان تادانشگاه


 شیمی زبان  خصوصی و گروهی . . توسط مدرسین و مهندسین ارشد . ......................................... . دبیرس...

آموزش ریاضی فیزیک و شیمی به روش reflct


 شیمی زبان  اضی ، فیزیک و شیمی به روش reflct . رفلکت نویسی از پایه های اصلی روش مطالعه صحیح می باشد که ما این رو...

تدریس دروس دبیرستان و دانشگاه


دروس دبیرستان و دانشگاه. 5 سال سابقه تدریس . تدریس خصوصی دروس دبیرستان شامل ریاضی حسابان هندسه فیزیک شیمی زبان   انگلیسی و دروس دانشگاهی شامل ریاضی 1 و 2 استاتیک مقاومت مصالح 1 و 2 . تدریس تقویتی و کنکوری توسط رت...

آموزش دروس کنکور سراسری


 شیمی زبان  وصی دروس کنکور سراسری ( حسابان و دیفرانسیل - هندسه - گسسته - جبر - فیزیک - شیمی - زبان انگلیسی - ادب...

تدریس خصوصی


 شیمی زبان  ; تدریس خصوصی دروس ریاضی - فیزیک - شیمی - زبان انگلیسی و عربی  کلیه مقاطع توسط فار...


#فیزیک شیمی زبان#شیمی زبان#خصوصی ریاضی فیزیک شیمی#تدریس خصوصی ریاضی فیزیک شیمی#تدریس خصوصی ریاضی فیزیک#تدریس خصوصی ریاضی#زبان انگلیسی#تدریس خصوصی