بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور در اصفهان
با پرداخت مبلغ حق بیمه اندک در طول مسافرت خارج از کشور ، خود و همراهانتان را بیمه درمانی نمائید. . نمایندگی بیمه پاسارگاد کد 1638 . . در صورت تمایل با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید: . . 09133177598 - 2655892 . . علی متانی
اصفهان
09133177598

بیمه عمر و پس انداز آسیا


بیمه مسافرین عازم   خارج کشور (AXA) در اسرع وقت با پیک رایگان . . . . با پرداخت مبلغی اندک در ماه (20-50 هزار تومان)...

بیمه عمر پس انداز بیمه مسافرتی آسیا


بیمه مسافرین عازم   به خارج کشور (AXA) در اسرع وقت با پیک رایگان انجام می شود .. . . . . . با پرداخت مبلغی اندک در...

نمایندگی2214 بیمه سینا خیراله زاده


متر و تخفیف ویژه اعضای خانه کارگر . انواع بیمه آتش سوزی . انواع بیمه مسئولیت . و بیمه های باربری  مسافرین عازم   به خارج از کشور ، بیمه توریست ، بیمه اشخاص ،بیمه مهندسی و ..... ...

بیمه حوادث شخصی بیمه آسیا


بیمه آسیا نمایندگی چمنی . صدور فوری انواع بیمه نامه . بیمه مسافرین عازم   خارج از كشور . بیمه اتومبیل . • ثالث . • بدنه . • سرنشین . بیمه اشخاص . • عمر و پس انداز . • عمر زم...

بیمه عمر انفرادی بیمه میهن


دی و گروهی . . 3-عمر وپس انداز . . 4-مانده بدهکار . . 5-درمان تکمیلی . . 6بیمه نوزاد . . 7-بیمه مسافرین عازم   به خارج از کشور . . B)بیمه های اموال . . 1-بیمه آتشسوزی . . 2-بیمه باربری . . 3-بیمه خودرو . ....

بیمه بدنه اتومبیل با 70 ٪ تخفیف


* عمر و پس اندز . . * عمر زمانی . . * عمر مانده بدهکار . . * حوادث شخصی . . * درمان گروهی . . * مسافرین عازم   خارج از کشور . . * مراکز صنعتی . . * مراکز غیر صنعتی . . * واحدهای مسکونی . . * مرهونات بانکی ....


#کشور اصفهان#مسافرین عازم#بیمه مسافرین#نمایندگی بیمه#بیمه پاسارگاد