فوق دیپلم معماری سال87 .آشنایی با محیط اتوکد .سن 25 سال آماده به کار فقط در شرکتهای ساختمانی معتبر.منشی و... .
تهران
09362697154
نازی آباد

#ساختمانی آماده#آماده کار#منشی شرکت#شرکت ساختمانی