فروش پراید 131 سفید با سند قطعی
مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . . سال توليد: 1391 آبان . . رنگ بدنه: سفید . . نوع پلاک: پلاك سفيد . . نوع سند: قطعی . . قيمت: 14،500،000 تومان می باشد.ebadiali5@yahoo.com
تهران
09124045957

فروش پراید 131 قرمز مدل 83


 131 Saipa  رو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . سال توليد: 1383 . رنگ بدنه: قرمز . نوع پلاک: پلاك سفيد . نوع...

فروش پراید 131 سفید مدل 91


 131 Saipa  رو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . سال توليد: 1391 خرداد . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد...

فروش پراید 131 سفید مدل 86


 131 Saipa  رو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . سال توليد: 1386 تير . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد ....

فروش پراید 131 سفید مدل 91


 131 Saipa  رو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . سال توليد: 1391 آبان . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد ...

فروش پراید 131 سفید با بیمه شخص ثالث


 131 Saipa  رو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . سال توليد: 1391 آذر . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد . نو...

فروش پراید 131 سفید با تمام مدارک آماده


 131 Saipa  رو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . سال توليد: 1391 آذر . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد . شه...

فروش حواله پراید 131 دی ماه 91


 131 Saipa  رو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . . سال توليد: 1391 آذر . . رنگ بدنه: سفید . . نوع پلاک: فاقد ...

فروش حواله پراید 131 نوک مدادی مدل 91


 131 Saipa  رو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . . سال توليد: 1391 آذر . . رنگ بدنه: نوک مدادی . . نوع پلاک: ...

فروش پراید 131 نوک مدادی مدل 91


 131 Saipa  رو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . سال توليد: 1391 . رنگ بدنه: نوک مدادی . نوع پلاک: پلاك سفيد . ش...

فروش پراید 131دلفینی با بیمه شخص ثالث


 131 Saipa  رو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . سال توليد: 1391 آذر . رنگ بدنه: دلفینی . نوع پلاک: پلاك سفيد . ...

فروش پراید 131 سفید مدل 91


 131 Saipa  رو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . سال توليد: 1391 مهر . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد . نو...

فروش پراید 131 نوک مدادی مدل 91


 131 Saipa  رو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . سال توليد: 1391 مهر . رنگ بدنه: نوک مدادی . نوع پلاک: پلاك سفيد...

فروش پراید 131 نوک مدادی مدل 91


 131 Saipa  رو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . سال توليد: 1391 آذر . رنگ بدنه: نوک مدادی . نوع پلاک: پلاك سفيد...

فروش پراید 131 سفید با سند قطعی


 131 Saipa  رو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . . سال توليد: 1391 آبان . . رنگ بدنه: سفید . . نوع پلاک: پلاك...

فروش پراید 131 نقره ای


 131 Saipa  رو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . . سال توليد: 1391 دي . . رنگ بدنه: نقره ای . . نوع پلاک: پلا...

فروش پراید 131 سفید دوگانه سوز


 131 Saipa  رو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . سال توليد: 1391 آبان . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد . ن...

فروش پراید 131 دوگانه سوز


 131 Saipa  رو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . سال توليد: 1391 آبان . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد . ...

فروش حواله پراید 131 تحویل دی 91


 131 Saipa  رو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . . سال توليد: 1391 دي . . رنگ بدنه: سفید . . نوع پلاک: فاقد پ...

فروش پراید 131 مدل مهر 90


 131 Saipa  رو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . سال توليد: 1390 مهر . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد . شه...

فروش حواله پراید 131 تحویل آذرماه


 131 Saipa  رو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . . سال توليد: 1391 آذر . . رنگ بدنه: سفید . . نوع پلاک: پلاك ...

فروش پراید 131 سفید


 131 Saipa  رو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . سال توليد: 1391 آذر . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد . شه...

فروش پراید 131 مدل 90


 131 Saipa  رو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . سال توليد: 1390 اسفند . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد . ...

فروش پراید 131 مدل 87


 131 Saipa  رو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . سال توليد: 1387 بهمن . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد . ش...

فروش پراید 131 نقره ای آبی


 131 Saipa  ت سازنده: سايپا (saipa) . مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . سال توليد: 1391 آبان . رنگ ...

فروش پراید 131 سایپا سفید


 131 Saipa  ت سازنده: سايپا (saipa) . مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . سال توليد: 1391 آبان . رنگ ...

فروش پراید مدل 131


 131 Saipa  ت سازنده: سايپا (saipa) . . مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . . سال توليد: 1391 آبان ...

فروش پراید 131 مدل سال1391


 131 Saipa  ت سازنده: سايپا (saipa) . . مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . . سال توليد: 1391 ارديب...

فروش پراید 131


 131 Saipa   سازنده: سايپا (saipa) . . مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . . سال توليد: 1390 مهر . ...

فروش پراید 131


 131 Saipa   سازنده: سايپا (saipa) . . مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . . سال توليد: 1391 مهر . ...

فروش پراید 131


 131 Saipa  ت سازنده: سايپا (saipa) . . مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . . سال توليد: 1391 شهريو...
30


#سند قطعی#فروش پراید 131#پراید 131#Saipa 131#131 Saipa#131 Saipa Saipa 131