. . نقشه برداری-مهندسین مشاور نقشه پردازان . . تهیه نقشه های توپوگرافی-مساحی-برداشت-کنترل نقاط-پیاده نمودن نقاطو فونداسیون-تفکیک اراضی و تسطیح-پیمایش -نقشه برداری راه-مسیر-تونل-کانال های ابیاری و تاسیسات خطوط لوله گازو نفت و پالایشگاهی- نمای ساختمانی-مسیر انتقال خطوط فشار قوی برق و دکل-محاسبات و طراحی راه و محاسبات حجم خاکبرداری و خاکریزی -کاداستر-GIS - GPS -تهیه پروژه های دانشگاهی-کرایه دوربین توتال استیشن لایکا و اکیپ نقشه برداری -در تمام نقاط کشور مخصوصا استان تهران وحومه شهرری-باقرشهر- کهریزک- شهریار- کرج- ورامین
اکبر قاسمی فرد
تهران
09122840162
تهران - شهرک غرب - میدان صنعت - ایران زمین - ابتدای گلستان جنوبی
بستن محتوا

دوربین توتال استیشن لایکا

دوربین توتال استیشن لایکا

دوربین توتال استیشن لایکا مدل TS02

دوربین توتال استیشن لایکا مدل TS02

دوربین توتال استیشن لایکا مدل TC 307

دوربین توتال استیشن لایکا مدل TC 307

شرکت آریا مبناء فروش دوربین توتال استیشن های لایکا

شرکت آریا مبناء فروش دوربین توتال استیشن های لایکا

شرکت مهندسی آماویس

شرکت مهندسی آماویس

TOTALSTATION توتال استیشن

TOTALSTATION توتال استیشن

فروش ارزان مترلیزری ترازلیزری توتال

فروش ارزان مترلیزری ترازلیزری توتال

فروش حراج تجهیزات نقشه برداری به قیمت کمپانی

فروش حراج تجهیزات نقشه برداری به قیمت کمپانی

فروش ویژه دوربین توتال استیشن های لایکا

فروش ویژه دوربین توتال استیشن های لایکا

ساختمانساز اجرای کلیه امور ساختمانی پیمانکاری

ساختمانساز اجرای کلیه امور ساختمانی پیمانکاری

فروش دوربین نقشه برداری

فروش دوربین نقشه برداری

نقشه برداری مهندسین مشاور نقشه پردازان

نقشه برداری مهندسین مشاور نقشه پردازان

تعمیر دوربینهای نقشه برداری

تعمیر دوربینهای نقشه برداری

مترلیزری ترازلیزری توتال

مترلیزری ترازلیزری توتال

تراز لیزری

تراز لیزری

تجهیزات نقشه برداری وساختمانی

تجهیزات نقشه برداری وساختمانی

ساختمان سازان

ساختمان سازان

اجرای فونداسیون ، سقف کامپوزیت ، اسکلت بتن

اجرای فونداسیون ، سقف کامپوزیت ،  اسکلت بتن

اجرای فونداسیون ، سقف کامپوزیت ، ، اسکلت بتن

اجرای فونداسیون ، سقف کامپوزیت ، ، اسکلت بتن

اجرای اسکلت بتنی و سقف های بتنی اجرای فونداسیون

اجرای اسکلت بتنی و سقف های بتنی اجرای فونداسیون

توتال استیشن لاینرتک Linertec

توتال استیشن لاینرتک Linertec

نقشه بردار آماده به کار

نقشه بردار آماده به کار

تجهیزات اندازه گیری و نقشه برداری

تجهیزات اندازه گیری و نقشه برداری

توتال استیشن لاینرتک

توتال استیشن لاینرتک

شرکت آماویس

شرکت آماویس

نقشه برداری توپو گرافی و معدنی

نقشه برداری توپو گرافی و معدنی

آموزش خصوصی نقشه برداری

آموزش خصوصی نقشه برداری

انواع دوربین های نقشه برداری لاینرتک

انواع دوربین های نقشه برداری لاینرتک

دوربین های نقشه برداری لاینرتک

دوربین های نقشه برداری لاینرتک

تعمیرات وکالیبراسیون انواع دوربین توتال

تعمیرات وکالیبراسیون انواع دوربین توتال


#مهندسین مشاور#نقشه برداری