پرلیت خام و منبسط دانه بندی شده
پرلیت در کشاورزی . . پرلیت سنگ شیشه ای آتشفشانی که پس ازبرداشت از معدن در کارخانه های انبساط عمل اوری شده وبه صورت منبسط مصارف زیادی در امور کشاورزی – ساختمانی – صنایع غذائی – عایق کاری – خوراک دام و طیور وغیره را دارد. . از مزایای ان در امور کشاورزی اینست که بزودی خراب نمیشود ودر یک دوره پنج ساله کشاورزی عملکرد خودرا حفظ می کند . . پس از اختلاط با خاک در امور باغبانی رطوبت را در خود جذب ودر زمانهای لازم گیاه به گیاه میرساند. . در گلخانه ها (هیدرو پونیک )در سایزهای 4 تا 6 میلیمتر . . ودر امور باغبانی در سایز1 تا 6 مورد استفاده قرار میگیرد. .

#پرلیت خام#دانه بندی#خوراک دام