پت شاپ . در اين نوع مراکز مي توانيد از ميان توله هاي متعدد و مختلف نژاد هاي مختلف توله هاي سالم و سر حال را پيدا کنيد اما همیشه انتظار نداشته باشید که هر نژادی باهر رنگ و جنسیت و سنی که مد نظر شماست به سرعت مهیا باشد. در صورت امکان سوابق و مشخصات پدر و مادر توله ها ي مورد انتخاب خودرا از فروشنده بخواهيد .البته بايد مراقب باشيد که توله هاي ضعيف و کم ارزش و با سوابق نا مشخص را انتخاب نکنيد .
گیلان
09113378147
رشت ، گلسار ، بلوار گیلان ، مابین خیابان 175 و 177 ، مجتمع پامچال

#فروش واردات#سگ گربه#واردات سگ#حیوانات خاص