فروش پراید 131 مدل سال1391

فروش پراید 131 مدل سال1391

تعداد بازديد : 9232
نام شرکت سازنده: سايپا (saipa) . . مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131) . . سال توليد: 1391 ارديبهشت . . رنگ بدنه: سفید . . نوع پلاک: پلاك سفيد . . شهر پلاک: شهرستان . . سري پلاک: --- . . نوع سند: قطعی . . ميزان کارکرد:8،000 کيلومتر . . نوع بيمه:بیمه شخص ثالث . . قيمت: 11،000،000 تومان . . تصادف: ندارد . . رنگ شدگي بدنه: ندارد
تهران
07116121079

فروش پراید 131 قرمز مدل 83


مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131  ) . سال توليد: 1383 . رنگ بدنه: قرمز . نوع پلاک: پلاك سفيد . نوع سند: قطعی . ميزان کارکرد: ...

فروش پراید 131 سفید مدل 91


مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131  ) . سال توليد: 1391 خرداد . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد . نوع سند: قطعی . ميزان کارکرد:...

فروش پراید 131 سفید مدل 86


مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131  ) . سال توليد: 1386 تير . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد . نوع سند: قطعی . نوع بيمه: بیمه ...

فروش پراید 131 سفید مدل 91


مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131  ) . سال توليد: 1391 آبان . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد . نوع سند: قطعی . نوع بيمه:بیمه ...

فروش پراید 131 سفید با بیمه شخص ثالث


مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131  ) . سال توليد: 1391 آذر . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد . نوع سند: قطعی . نوع بيمه: بیمه شخ...

فروش پراید 131 سفید با تمام مدارک آماده


مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131  ) . سال توليد: 1391 آذر . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد . شهر پلاک: شهرستان . نوع سند: قطعی ...

فروش حواله پراید 131 دی ماه 91


مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131  ) . . سال توليد: 1391 آذر . . رنگ بدنه: سفید . . نوع پلاک: فاقد پلاک . . نوع سند: فاقد سند . ....

فروش حواله پراید 131 نوک مدادی مدل 91


مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131  ) . . سال توليد: 1391 آذر . . رنگ بدنه: نوک مدادی . . نوع پلاک: پلاك سفيد . . نوع سند: قطعی . ...

فروش پراید 131 نوک مدادی مدل 91


مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131  ) . سال توليد: 1391 . رنگ بدنه: نوک مدادی . نوع پلاک: پلاك سفيد . شهر پلاک: شهرستان . نوع سند: قطعی...

فروش پراید 131دلفینی با بیمه شخص ثالث


مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131  ) . سال توليد: 1391 آذر . رنگ بدنه: دلفینی . نوع پلاک: پلاك سفيد . نوع سند: قطعی . نوع بيمه: بیمه ...

فروش پراید 131 سفید مدل 91


مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131  ) . سال توليد: 1391 مهر . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد . نوع سند: قطعی . نوع بيمه: بیمه شخص...

فروش پراید 131 نوک مدادی مدل 91


مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131  ) . سال توليد: 1391 مهر . رنگ بدنه: نوک مدادی . نوع پلاک: پلاك سفيد . نوع سند: قطعی . قيمت: 14،000،...

فروش پراید 131 نوک مدادی مدل 91


مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131  ) . سال توليد: 1391 آذر . رنگ بدنه: نوک مدادی . نوع پلاک: پلاك سفيد . شهر پلاک: شهرستان . نوع سند: ...

فروش پراید 131 سفید با سند قطعی


مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131  ) . . سال توليد: 1391 آبان . . رنگ بدنه: سفید . . نوع پلاک: پلاك سفيد . . نوع سند: قطعی . . قي...

فروش پراید 131 نقره ای


مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131  ) . . سال توليد: 1391 دي . . رنگ بدنه: نقره ای . . نوع پلاک: پلاك سفيد . . شهر پلاک: شهرستان . ...

فروش پراید 131 سفید دوگانه سوز


مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131  ) . سال توليد: 1391 آبان . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد . نوع سند: قطعی . قيمت: 14،500،000...

فروش پراید 131 دوگانه سوز


مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131  ) . سال توليد: 1391 آبان . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد . نوع سند: قطعی . قيمت: 14،500،...

فروش حواله پراید 131 تحویل دی 91


مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131  ) . . سال توليد: 1391 دي . . رنگ بدنه: سفید . . نوع پلاک: فاقد پلاک . . شهر پلاک: شهرستان . . ...

فروش پراید 131 مدل مهر 90


مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131  ) . سال توليد: 1390 مهر . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد . شهر پلاک: شهرستان . نوع سند: قطعی ...

فروش حواله پراید 131 تحویل آذرماه


مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131  ) . . سال توليد: 1391 آذر . . رنگ بدنه: سفید . . نوع پلاک: پلاك سفيد . . نوع سند: قطعی . . نوع...

فروش پراید 131 سفید


مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131  ) . سال توليد: 1391 آذر . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد . شهر پلاک:شهرستان . نوع سند: قطعی ....

فروش پراید 131 مدل 90


مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131  ) . سال توليد: 1390 اسفند . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد . شهر پلاک: شهرستان . نوع سند: قطع...

فروش پراید 131 مدل 87


مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131  ) . سال توليد: 1387 بهمن . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد . شهر پلاک: شهرستان . نوع سند: قطعی...

فروش پراید 131 نقره ای آبی


نام شرکت سازنده: سايپا (saipa) . مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131  ) . سال توليد: 1391 آبان . رنگ بدنه: نقره آبی . نوع پلاک: پلاك سفيد . نوع سند: قطعی . نوع بيمه:بیمه...

فروش پراید 131 سایپا سفید


نام شرکت سازنده: سايپا (saipa) . مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131  ) . سال توليد: 1391 آبان . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد . شهر پلاک: شهرستان . نوع سند: قطعی...

فروش پراید مدل 131


نام شرکت سازنده: سايپا (saipa) . . مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131  ) . . سال توليد: 1391 آبان . . رنگ بدنه: سفید . . نوع پلاک: پلاك سفيد . . شهر پلاک: شهرستان . ...

فروش پراید 131 مدل سال1391


نام شرکت سازنده: سايپا (saipa) . . مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131  ) . . سال توليد: 1391 ارديبهشت . . رنگ بدنه: سفید . . نوع پلاک: پلاك سفيد . . شهر پلاک: شهرستان...

فروش پراید 131


نام شرکت سازنده: سايپا (saipa) . . مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131  ) . . سال توليد: 1390 مهر . . رنگ بدنه: سفید . . نوع پلاک: پلاك سفيد . . شهر پلاک: --- . . سر...

فروش پراید 131


نام شرکت سازنده: سايپا (saipa) . . مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131  ) . . سال توليد: 1391 مهر . . رنگ بدنه: سفید . . نوع پلاک: پلاك سفيد . . شهر پلاک: --- . . سر...

فروش پراید 131


نام شرکت سازنده: سايپا (saipa) . . مدل خودرو: سايپا ، 131 (Saipa Saipa 131  ) . . سال توليد: 1391 شهريور . . رنگ بدنه: سفید . . نوع پلاک: پلاك سفيد . . شهر پلاک: شهرستان ....
30


#فروش پراید 131#پراید 131#بیمه شخص ثالث#Saipa 131#131 Saipa#131 Saipa Saipa 131