نرم افزار ویژه تعاونی مسکن
نرم افزار رتبه بندی - امتیازدهی و حسابداری تعاونی مسکن. . . . مزایای استفاده از نرم افزار تعاونی مسکن: . . •ثبت فیش ها و چک های هر عضو به صورت جداگانه و چاپ گزارش امتیاز برای هر عضو تا به امروز . . مدیر مالی تعاونی مسکن دادگستری تهران در مورد مزیت بالا می گوید: . . همیشه یکی از دغدغه های من محاسبه امتیاز فیش ها و واریزی های اعضای تعاونی مسکن بود ولی با اینکه اینکار را با کمال دقت انجام میدادم ولی چون امتیازبندی به صورت دستی انجام شده بود مورد اعتراض اعضا بود و وقتی به اعتراض یکی از اعضا نگاه می کردیم متوجه می شدیم که کار امتیازبندی دستی چقدر دارای اشتباه است که موجب ضایع شدن حق اعضا می گردید. . . . •چاپ رسید علی الحساب برای فیش های واریزی برای هر عضو به صورت جداگانه . . مدیر عامل تعاونی مسکن سردفتران قم در مورد امکان بالا می گوید: . . بعضا اعضایی به ما مراجعه می کردند و ادعا داشتند که برای مثال مبلغ سه ملیون و پانصد هزار تومان را واریز کرده اند و وقتی فیش های وی را نگاه می کردیم با کمال تعجب می دیدم فرد مذکور چهار میلیون و هفتصد هزار تومان واریزی داشته. ولی اکنون زمانی که عضوی واریزی را انجام می دهد ، فیش را جهت ثبت دریافت کرده و رسید کاملی از واریزی های قبلی و فیش جدید به وی می دهیم و از وی امضا گرفته و در پرونده ضمیمه می کنیم و رسید دیگر نزد عضو باقی می ماند و با خیالی آسوده می داند که تا الان چقدر واریزی داشته است. . . . •چاپ و ارائه تمامی واریزی یک عضو به جهت رویت وی در کمتر از 30 ثانیه. . . . •ثبت چک های تعاونی و اعلام سررسید چک های تعاونی برای تصمیم گیری و آگاهی شما در مدیریت مالی . . . . •اعلام امتیاز و واریزی اعضای تعاونی مسکن توسط سامانه پیامک . . مدیر عامل تعاونی مسکن مصباح الهدی قم در مورد امکان بالا می گوید: . . زمانی که اعضای یک تعاونی همیشه برای گرفتن امتیاز و مانده خود به تعاونی مراجعه می کنند شما فقط پاسخگوی یک نفر نیستید بلکه بایستی هر روز به چندین عضو چه به صورت تلفنی و چه به صورت حضوری پاسخگو باشید ، بزرگترین مشکل تعاونی چانه زدن سر مبلغ و امتیاز عضو است ، وقتی سامانه پیامک رو گرفتیم با کمال تعجب دیدیم هم مراجعات به شدت کاهش یافت و اعضا با ارسال یک پیامک به سیستم آخرین مانده و امتیاز خود را دریافت می کنند و هم می تونستیم راحتر اطلاع رسانی کنیم و واریزی ها و مجامع رو اعلام کنیم ، خوب پول هم سریعتر به حساب تعاونی واریز می شد در نتیجه پروژه بهتر جلو می رفت. . . . •نیازی به ثبت اسناد حسابداری ندارید ، زمانی که فیش ، چک و... را ثبت می کنید ، سیستم به صورت حودکار سند مربوط به آن عملیات را صادر می نماید صرفه جویی در زمان شما به مدت یک دقیقه به ازای یک سند ساده. حال اگر برای هر فیش سند حسابداری را خودتان صادر نمایید برای 200 فیش بایستی 200 دقیقه (3 ساعت و 20 دقیقه) زمان بگذارید. البته این 200 فیش هست برای 3000 فیش می خواهید چیکار کنید؟ . . . . •چاپ تمامی گزارشات مالی اعم از ترازنامه ، دفاتر مالی و... جهت ارائه به هیئت مدیره و مجمع عمومی. . . . •دارای 7 ماه (210 روز) پشتیبانی و گارانتی رایگان. همچنین شما در طی این 210 روز از مشاوره حسابداری رایگان توسط کارشناسان حسابداری برخوردار خواهید بود. . . . . . . . . . برخی از امکانات نرم افزار تعاونی مسکن: . . . . . . حسابداری و مالی . . 1. مدیریت سال مالی . . 2. تعریف سرفصل های حسابداری تا چهار سطح (تعریف به صورت نامحدود) . . 3. مرتبط ساختن یک حساب تفصیلی به چند حساب معین . . 4. مدیریت اسناد حسابداری . . 5. صدور یک سند برای چند فیش . . 6. ایجاد سند افتتاحیه و اختتامیه به کمک سیستم به صورت هوشمند . . 7. صدور سند حسابداری دستی به صورت فوری . . 8. لیست اسناد حسابداری . . 9. معرفی حساب های بانکی . . 10. ثبت فیش به صورت فوری (امکان صدور اتوماتیک اسناد حسابداری) . . 11. لیست فیش های واریزی اعضاء (امکان صدور اتوماتیک اسناد حسابداری) . . 12. تنظیمات مربوط به سند حسابداری . . . . مدیریت تعاونی و اعضاء . . 1. معرفی شرکت . . 2. مدیریت اطلاعات اعضاء (تعریف به تعداد نامحدود) . . 3. اطلاعات پروژه ها (تعریف به تعداد نامحدود) . . 4. مدیریت پارامتر های امتیاز بندی . . 5. خروج اعضاء از تعاونی . . 6. انتقال حساب اعضاء . . . . چک و بانک . . 1. معرفی حساب های بانکی . . 2. مدیریت چک های صادره تعاونی (امکان صدور اتوماتیک اسناد حسابداری) . . 3. مدیریت چک های وارده تعاونی (امکان صدور اتوماتیک اسناد حسابداری) . . 4. پاس کردن چک های صادره (امکان صدور اتوماتیک اسناد حسابداری) . . 5. وصول چک های وارده (امکان صدور اتوماتیک اسناد حسابداری) . . 6. مدیریت واریز و انتقال به حساب های بانکی (امکان صدور اتوماتیک اسناد حسابداری) . . 7. هشدار سررسید چک های صادره تعاونی . . 8. هشدار سررسید چک های وارده تعاونی . . . . . . سیستم وام و اقساط . . 1. امکان تعریف اقساط . . 2. امکان محاسبه دیرکرد اقساط . . 3. امکان محاسبه پاداش (واریز قبل از موعد) . . 4. محاسبه تعداد روزهای دیرکرد . . 5. ثبت پرداخت اقساط به صورت کاملا هوشمند . . 6. ثبت پرداخت اقساط به صورت گروهی از اسناد حسابداری ثبت شده در سیستم . . 7. قابلیت تنظیم میزان جریمه اقساط به صورت دلخواه . . 8. چاپ برگه اقساط جهت ارائه به اعضا . . 9. چاپ ریز واریزی اقساط . . 10. چاپ صورت وضعیت اقساط . . . . . . گزارشات حسابداری و مالی . . 1. اسناد حسابداری . . 2. دفتر روزنامه . . 3. دفتر گروه . . 4. دفتر کل . . 5. دفتر معین . . 6. دفتر تفصیلی . . 7. تراز آزمایشی گروه (دوستونی – چهار ستونی – شش ستونی) . . 8. تراز آزمایشی کل (دوستونی – چهار ستونی – شش ستونی) . . 9. تراز آزمایشی معین (دوستونی – چهار ستونی – شش ستونی) . . 10. تراز آزمایشی تفصیلی (دوستونی – چهار ستونی – شش ستونی) . . 11. ترازنامه . . 12. صورت چک های صادره و وارده . . 13. صورت وضعیت چک های صادره و وارده . . 14. نمایش هشدار چک های صادره و وارده . . 15. صورت انتقال موجودی از بانک به بانک . . 16. امکان استخراج گزارش صورت مغایرت بانکی . . . . گزارشات تعاونی مسکن . . 1. گزارش لیست اعضاء . . 2. گزارش لیست اعضاء خارج شده از تعاونی . . 3. گزارش ریز مبالغ واریزی اعضاء . . 4. ریز امتیاز اعضاء . . 5. گزارش واریزی اعضاء . . 6. لیست اعضاء به ترتیب رتبه . . 7. نمودار تعداد اعضاء برحسب پروژه . . 8. نمودار واریزی اعضاء برحسب پروژه . . 9. نمودار واریزی اعضاء برحسب ماه . . 10. نمودار واریزی اعضاء برحسب سال . . 11. نمودار رشد واریزی اعضاء برحسب ماه . . 12. نمودار رشد واریزی اعضاء برحسب سال . . 13. آمار اعضاء برحسب پروژه . . 14. آمار واریزی اعضاء برحسب ماه . . . . . . امکانات عمومی نرم افزار . . 1. تهیه نسخه پشتیبان . . 2. بازیابی اطلاعات از نسخه پشتیبان . . 3. اطلاعات کاربران . . 4. تعریف سطح دسترسی کاربران . . 5. تغییر رمز و نام کاربری . . 6. مشاهده عملکرد کاربران . . 7. تنظیمات عمومی نرم افزار و تنظیمات محیطی نرم افزار . . 8. دفترچه تلفن عمومی تعاونی . . . . . . خواننده گرامی ، اگر به محصول ما علاقمندید و برای خرید دچار تردید هستید ، کارشناسان بخش فروش با صبر و حوصله فراوان به سوالات شما پاسخ خواهند داد تا هر گونه ابهامی برطرف شود. . برای سفارش و خرید محصولات با واحد فروش شرکت تماس گرفته تا برای شما پیش فاکتور ارسال گردد و بعد از واریز مبلغ ، قرداد شما به همراه محصول به آدرس شما (نیازی به دادن اطلاعات دوباره نیست ، اطلاعات شما نزد ما هست) با پست پیشتاز ارسال گردد. خریداران محترم تهرانی بسته هایشان با پیک موتوری (هزینه برعهده شرکت) ارسال خواهد شد. . . . مورد استفاده بیش از 300 تعاونی مسکن در سطح کشور . . . . لیست برخی از مشتریان: . . 1. شرکت تعاونی مسکن دادگستری کل استان تهران (تحت شبکه و دارای 9 کاربر) . . 2. شرکت تعاونی مسکن سازمان سنجش و آموزش کل کشور . . 3. شرکت تعاونی مسکن سازمان بنادر و کشتیرانی کل کشور . . 4. شرکت تعاونی مسکن اداره فناوری شهرداری کل تهران . . 5. شرکت تعاونی مسکن علوم پزشکی ایران . . 6. شرکت تعاونی مسکن کارکنان مس سرچشمه . . 7. شرکت تعاونی مسکن کارکنان دفاتر اسناد رسمی کل استان تهران و قم . . 8. شرکت تعاونی مسکن کارکنان بیمه پارسیان . . 9. شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 3 و 6 و 8 فولاد شهر . . 10. وصدها مشتری دیگر..... . . . . . شایان ذکر است نرم افزار مهر مورد تایید . . وزارت تعاون و شورای عالی انفورماتیک کل کشور می باشد. . . . تلفن تماس دفتر تهران: . . 66534587 . . وب سایت : www.dsict.com . . . . ( چگونه مشکل امتیازبندی و حسابداری تعاونی مسکن را حل کنیم؟ ) . . . .

بیمه بدنه نمایندگی بیمه پارسیان


نمایندگی بیمه پارسیان   جاوید آرا 510370 . . آماده همکاری با کلیه شرکت های لیزینگ و فروشندگان حقیقی و حقوقی اقساطی خودرو ....

بیمه بدنه نمایندگی بیمه پارسیان


نمایندگی بیمه پارسیان   جاوید آرا 510370 . . آماده همکاری با کلیه شرکت های لیزینگ و فروشندگان حقیقی و حقوقی اقساطی خودرو ....

بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه پارسیان


ای تشکیل زندگی و شغل فرزندت رو تامین ‏می کنی؟‎ . . خلاصه ای از مزایای‎ ‎بیمه‎ ‎عمر‎ ‎و سرمایه گذاری بیمه پارسیان  ‎ . . 1-‏‎ ‎‏ بیمه عمر و سرمایه گذاری پارسیان همه افراد را از بدو تولد تا 65 سالگی تحت پوشش قرار می...

نمایندگی پارسیان


 بیمه پارسیان   . . مشاوره و صدور انواع بیمه نامه : . . اتومبیل ( بدنه و ثالث ) . . حوادث ( گروهی و انفرادی ) . ...

بازاریاب بیمه


جذب بازاریاب کاملا حرفه ای و با تجربه جهت همکاری با نمایندگی بیمه پارسیان   نیازمندیم. . شرایط توافقی...

درآمدی عالی با پورسانت فوق العاده


گر دانشجو هستید و قصد دارید بخش قابل توجهی از هزینه های تحصیل را خودتان پوشش دهید، با ما تماس بگیرید بیمه پارسیان   از بین علاقمندان به کار بیمه، بازاریاب بیمه ( به منظور فعالیت در استان اصفهان )استخدام می نماید.علا...

بازاریاب بیمه


جذب بازاریاب کاملا حرفه ای و با تجربه جهت همکاری با نمایندگی بیمه پارسیان   نیازمندیم. . شرایط توافقی . . ...

درآمدی عالی با پورسانت فوق العاده


گر دانشجو هستید و قصد دارید بخش قابل توجهی از هزینه های تحصیل را خودتان پوشش دهید، با ما تماس بگیرید بیمه پارسیان   از بین علاقمندان به کار بیمه، بازاریاب بیمه ( به منظور فعالیت در استان اصفهان )استخدام می نماید.علا...

بازاریاب بیمه


جذب بازاریاب کاملا حرفه ای و با تجربه جهت همکاری با نمایندگی بیمه پارسیان   نیازمندیم. . شرایط توافقی...

استخدام فیلمبردار


گر دانشجو هستید و قصد دارید بخش قابل توجهی از هزینه های تحصیل را خودتان پوشش دهید، با ما تماس بگیرید بیمه پارسیان   از بین علاقمندان به کار بیمه، بازاریاب بیمه ( به منظور فعالیت در استان اصفهان )استخدام می نماید.علا...

صدور فوری انواع بیمه نامه ای پارسیان


صدور فوری انواع بیمه نامه ای بیمه پارسیان   . . با مشاوره وصدور بیمه نامه آزمایشی جهت توجیح پوشش ها در کوتاه ترین زمان . . دنیا دنیا آرامش با...

بیمه بدنه نمایندگی بیمه پارسیان


نمایندگی بیمه پارسیان   جاوید آرا 510370 . . آماده همکاری با کلیه شرکت های لیزینگ و فروشندگان حقیقی و حقوقی اقساطی خودرو ....

انواع حروفهای نمایشگاهی نصب کامپوزیت و


ی ( سال 1365 تا 1372 ) ، بانک صادرات ، سنان شیمی ، وایت هاوس، فروشگاه آدیداس ( تهران ) ، آب فاضلاب ، بیمه پارسیان   ، شهروند (تهران )، شرکت مینو و بیلبورد گردان هتل بزرگ فردوسی غیره ... . . مفتخر خواهد بود تا بتوا...

بیمه بدنه خودرو تا 70 درصد تخفیف ویژه


 بیمه پارسیان   . . صدور فوری بیمه بدنه با تخفیفات ویژه و استثنایی تا 70 درصد . . کارشناسی رایگان در محل . . ...

خدمات‌ بیمه‌ مسافرتی داخلی , خارجی در تهران


قصد سفردارید بیمه پارسیان   ارائه‌دهنده بهترین بیمه‌نامه مسافرتی خارجی و داخلی (گروهی و انفرادی) متناسب شرایط شما می‌باشد . . ...

مشاوره و صدور انواع بیمه نامه


ع فعاليت: مشاوره و صدور انواع بیمه نامه . . شعار تبليغاتي: دنیا دنیا آرامش . . نام تجاري: نمایندگی بیمه پارسیان   کد 565880 (آقای حمید قلیزاده فرد)...

نرم افزار ویژه تعاونی مسکن


. 7. شرکت تعاونی مسکن کارکنان دفاتر اسناد رسمی کل استان تهران و قم . . 8. شرکت تعاونی مسکن کارکنان بیمه پارسیان   . . 9. شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 3 و 6 و 8 فولاد شهر . . 10. وصدها مشتری دیگر..... . . . . ...

تخفیف ویژه و باور نکردنی بیمه بدنه


ژه و باور نکردنی بیمه بدنه برای خودروهای صفر کیلومتر ، قبل از خرید بیمه از قیمت ویژه ما با خبر شوید. بیمه پارسیان   شما را به رانندگی با خیالی آسوده دعوت می کند. دنیا دنیا استرس بدون بیمه پارسیان...

صدور فوری بیمه نامه جهت حمل و نقل بار بیمه پارسیان


مسافرین جهت عزیمت به شهرها و کشورهای خارج از کشور . . تخفیف ویژه جهت گروه ها - تحویل درب منزل . . بیمه پارسیان   نمایندگی 515760...

تخفیف بیمه بدنه خودرو از حق بیمه پرداختی


نمایندگی بیمه پارسیان   . . تخفیف بیمه بدنه خودرو از حق بیمه پرداختی . . تماس فوری : . . 22025085 . . 09121961385...

بیمه آنلاین خدمات تخصصی


stars . . . . برای ورود به سایت این آگهی کلیک کنید . . بیمه آنلاین دات کام - بیمه پارسیان   . . خدمات تخصصی بیمه بدنه اتومبیل . . . . * تا 70 درصد تخفیف بیمه بدنه * . . . . * امکان سفا...

کارمند فروش خانم


رک خود به ادرس نمایندگی مراجعه نمایند . . حقوق ثابت + پورسانت + مزایا . . دنیا دنیا آرامش . . بیمه پارسیان   . . نمایندگی 518080 . . 3 دوره نماینده برتر پارسیان . . 2 دوره مدرک بین المللی فروش...

بیمه آتیه فرزندان


 بیمه پارسیان   نمایندگی اسلامی . . واحد صدور کد 518080 . . . . ارائه دهنده انواع خدمات بیمه ای . . بیمه...

بیمه پارسیان صدور انواع بیمه نامه نمایندگی 514750


دنیا دنیا آرامش با بیمه پارسیان   - بیمه پارسیان، نمایندگی کاویانی 514750 متخصص در صدور انواع بیمه نامه ها: . . بیمه های اموال . ...

بیمه های بازرگانی


 بیمه پارسیان   نمایندگی اسلامی . . واحد صدور کد 518080 . . . . ارائه دهنده انواع خدمات بیمه ای . . بیمه ...

بیمه آتش سوزی و حادثه


 بیمه پارسیان   نمایندگی اسلامی . . واحد صدور کد 518080 . . . . ارائه دهنده انواع خدمات بیمه ای . . بیمه ...

خسارت سیار پارسیان


 بیمه پارسیان   نمایندگی اسلامی . . واحد صدور کد 518080 . . . . ارائه دهنده انواع خدمات بیمه ای . . بیمه ...

بیمه های باربری


 بیمه پارسیان   نمایندگی اسلامی . . واحد صدور کد 518080 . . ارائه دهنده انواع خدمات بیمه ای . . بیمه مسافرت...

مشاوره و کارشناسی بیمه


 بیمه پارسیان   نمایندگی اسلامی . . واحد صدور کد 518080 . . . . ارائه دهنده انواع خدمات بیمه ای . . بیمه ...

بیمه پارسیان در کلیه مناطق تهران


نمایندگی بیمه پارسیان   . . 25% تخفیف برای دارندگان حساب های بانک پارسیان . . 10% تخفیف پرداخت نقدی . . تا 70% تخفیف بیم...
30


#حسابداری#حسابدار