اطلاعات صنایع نساجی و پوشاک
اطلاعات صنایع نساجی و پوشاک . . اطلاعات این مجموعه شامل نام واحد، نوع محصول تولیدی، ظرفیت تولید سالیانه، آدرس و شماره تلفن کارخانه و تاریخ جواز بهره برداری بانضمام جدول جداگانه شامل 1917 شماره موبایل استخراج شده از بانک اطلاعات مذکور میباشد . . . . تعداد رکورد: 8685 واحد فعال . . . . اطلاعات بیشتر در آدرس زیر: . . www.SorYas.com . . شماره های تماس : . . تلفن بخش پشتیبانی : 4444300 - 0561 (از ساعت 8 الی 14) . . موبایل مشاوره سریع : 09358780714 . . لینک خرید پستی و تحویل در محل : . . http://server1.pardakht.ir/?pg=productBuyBasket&pid=123372 . . لیست زیربخش های موجود در اطلاعات صنایع نساجی و پوشاک . . اطلاعات کارخانه های عمليات اماده سازي الياف نساجي ابريشم طبيعي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده الياف پشم پشم دامي . . اطلاعات کارخانه های پشم شوئي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده الياف پنبه . . اطلاعات کارخانه های پنبه پاک کني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لينترپنبه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پنبه هيدروفيل . . اطلاعات کارخانه های مووکرک اماده شده . . اطلاعات کارخانه های شستشوي مووکرک . . اطلاعات کارخانه های کرک موکشي ماشيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده الیاف طبیعی سایر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده الياف کنف . . اطلاعات کارخانه های اماده سازي الياف مصنوعي . . اطلاعات کارخانه های اماده سازي الياف پلي استر . . اطلاعات کارخانه های اماده سازي الياف پلي اميد . . اطلاعات کارخانه های اماده سازي الياف پلي پروپيلن . . اطلاعات کارخانه های اماده سازي الياف اکريليک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده الياف دوجزئي . . اطلاعات کارخانه های الیاف باز یافتی پلی پروپیلن از ضایعات محصولات نساجی . . اطلاعات کارخانه های عمليات مقدماتي ريسندگي حلاجي الياف نساجي . . اطلاعات کارخانه های حلاجي پنبه . . اطلاعات کارخانه های حلاجي پشم . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تاپس الياف مصنوعي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تاپس اکريليک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تاپس پلي استر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تاپس الياف طبيعي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع نخ پنبه ايالياف کوتاه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ پنبه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ پنبه پلي استر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ پنبه ويسکوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ پلي استرويسکوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ ويسکوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ مرسريزه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع نخ پشمي الياف بلند . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کلفت ريسي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ فاستوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ نيمه فاستوني سمي ورستد . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ کاموا . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ فرش ماشيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ خامه قالي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ پتو . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ موکت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ هايبالک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ اکريليک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ نانبالک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ هاي فيلامنت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ پلي استر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ پلي پروپيلن p.p . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ نايلون . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ استرچ . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ تکسچره . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ بي سي اف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ سي اف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ پلي اتيلن . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ساير نخها . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ ابريشم . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ کرک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ قرقره {نخ دوخت } . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ کش . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ کنف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ فانتزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده عمليات مقدمات بافند گي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چله پيچي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه هاي سيستم پنبه اي والياف مصنوعي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه پلي استرپنبه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه پلي استرويسکوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه ويسکوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه استري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه مخمل . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه پرده اي غيرپرده توري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه حوله اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سجاده مخمل تار وپودری ژاکارد . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه برزنت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه جين . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه باندوگاز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه پرده اي سيستم پنبه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه رومبلی سیستم پنبه ای . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه چادرمشکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه يکبارمصرف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه هاي سيستم پشمي وفاستوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه اکريليک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه ترويرا . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه متقال . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه فاستوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سايرپارچه هاطبقه بندي نشده درجاي ديگر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه ابريشمي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه صنعتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه ترمه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه فلوک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چتايي بافي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چتايي پلي پروپيلن . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گوني وچتائي کنفي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گوني پلي پروپيلن . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گوني پلي پروپيلن لمينيت شده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گونی پلی پروپیلن لمینیت شده AD star . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رنگرزي وچاپ وتکميل منسوجات وانواع نخ . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رنگرزي نخ پشم . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رنگرزي نخ پلي استر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رنگرزي نخ اکريليک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رنگرزي خامه قالي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رنگرزي انواع پارچه غيرازکشباف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سفيدگري پارچه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سفيدگري خامه قالي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تثبيت تاب نخهاي سنتتيک هيت ست . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رنگرزي الياف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چاپ انواع پارچه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گلزني پارچه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تکمیل انواع پارچه بجزپارچه کشباف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تکميل پارچه فاستوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تکميل موکت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چاپ خشک موکت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تکميل پتو . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رنگرزي -چاپ -تکميل پارچه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رنگرزي -چاپ -تکميل پارچه هاي پنبه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رنگرزي -چاپ -تکميل پارچه ويسکوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رنگرزي -چاپ -تکميل پارچه پلي استرويسکوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تکميل فرش ماشيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تکميل منسوجات . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گلدوزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده زيگزاگ دوزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع پتو . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پتو مينک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پتو نمدي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کالاهاي نساجي خانگي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع ملحفه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع روميزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جانمازي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سرويس پارچه اي اشپزخانه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پوشک بچه پارچه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اسکاچ ازمنسوج بافته شده متصل به ابر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پرده دوخته شده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده روتختي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کالاهاي پرشده ولايه دار . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لحاف پنبه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کوسن . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بالش . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده متکا . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کيسه خواب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لحاف ماشيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع حوله اماده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چادر برزنتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چادر اقامت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چادراتومبيل . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع چترازموادنساجي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چتر نجات . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع کاور . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پشتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قسمت نساجی پتوبرقی [تشک برقی ] . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چاپ وبرش ودوخت گوني وکيسه هاي پلي پروپيلن . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چاپ -برش -دوخت ولمينه گوني وکيسه هاي پلي پروپيلن . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده روکش و عرق گيرصندلي خودرو . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فرش ماشيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قاليچه ماشيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رويه پشتي ماشيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گليم ماشيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده روفرشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فرش دستباف به روش ماشيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع موکت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده موکت تافتينگ . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده موکت نمدي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کفپوش تافتينگ از پشم خالص . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سايرزيراندازها . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پادري بافته شده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده محصولات سوزن دوزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده زيلو . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جاجيم . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده حصيرپلاستيکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع طناب و ريسمان ونخ قند . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ريسمان پنبه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ريسمان پلي استرپنبه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ريسمان باغلاف لاستيک ياپلاستيک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نختابي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ قند . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دولاتابي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ پيچي دورقرقره . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تورماهيگيريازالياف نساجي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده منسوجات بي بافت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع لايي بي بافت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لايي مويي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لايي سوزني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لايي چسب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع نمدبي بافت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده البسه ازمنسوج بي بافت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ملحفه ازمنسوج بي بافت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده منسوجات سازه اي ژئوتکستايل . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کيسه فيلترهاي صنعتي ارمنسوج بي بافت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اتيکت بافي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده حاشيه هاي تزئيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قيطان . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده روبان . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نوار ساچمه ای فلزی پائین پرده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه هاي توري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نوارتوربافت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع نخ باروکش مواد نساجي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده روکش بافتني انواع سيم وکش . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ پوشش ازاسپاندکٍس . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه هاي اغشته يااندودشده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه هاي لايي لاستيک اتومبيل . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه هاي لايي اهاردار . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه لمينيت شده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کفپوش موکتي خودرو . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع نوارمنسوج نواربافی . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کمربندايمني اتومبيل . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نوارکشدار . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نوارپرده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تسمه نقاله غيرلاستيکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع نوار منسوج . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پرده عمودي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع فتيله ولوله هاي منسوج . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فتيله هاي منسوج . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بند کفش . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع شيلنگ منسوج . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه هاي مخصوص . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه هاي موردمصرف درکاغذسازي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه هاي مورد مصارف فني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه هاي صافي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه استرشده باپلاستيک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه وکالاهاي کشباف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه کشباف تخت تريکوبافي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه کشباف گردگردبافي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه کتن وراشل . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه پلوش . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سايرکالاهاي گردبا في . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پوشاک کشباف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ژاکت کشباف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع زير پوش کشباف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع جوراب کشباف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جوراب شلواري کشباف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع بلوز کشباف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پوشاک تريکو . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مصنوعات پوشاک کشباف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستکش کشباف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کلاه کشباف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رنگرزي -چاپ -تکميل پارچه هاي کشباف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رنگرزي پارچه هاي کشباف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تکميل پارچه هاي کشباف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رنگرزي - چاپ -تکميل پارچه کتن وراشل . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چاپ وتکميل پارچه گردباف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع پوشاک-باستثناء پوشاک ازپوست خزدار . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع شلوار مردانه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع شلوار زنانه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع شلوار بچگانه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع پيراهن وبلوزودامن . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پيراهن مردانه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پيراهن زنانه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پيراهن بچگانه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع بلوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع دامن زنانه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لباس محلي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع لباس زيرولباس خواب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لباس زيرمردانه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده زير پيراهن مردانه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لباس راحتي منزل . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لباس زير زنانه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لباس خواب زنانه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع شورت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کرست . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع جوراب غيرکشباف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جوراب مردانه غيرکشباف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جوراب زنانه غیرکشباف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جوراب بچگانه غیرکشباف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع پوشاک لباس کامل ورزشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گرمکن ورزشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لباس شنا لباس ضداب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مايوشنا . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پيراهن ورزشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع کت وشلواروکاپشن وپالتو . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کت وشلوار . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاپشن چرمي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاپشن غير چرمي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اورکت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پالتو . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع لباس کارولباس بيمارستان . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لباس کار . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لباس بيمارستاني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده روپوش ازمايشگاه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لباس ايمني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده البسه يکبارمصرف بيمارستاني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لباس کودک ونوزاد . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لباس نوزاد . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لباس بچه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع لباس فرم . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لباس فرم . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع پوششهاي اسلامي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع مانتو . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع مانتو شلوار . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مقنعه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده روسري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده عبابافی . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چادرزنانه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لباس عروس . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع البسه جين وکتان . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع دستکش بجزدستکش کشباف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستکش چرمي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستکش صنعتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کلاه ازموادنساجی . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع کمربند . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کمربندچرمي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کمربندازموادنساجي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سايرمنسوجات پوشاک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شال گردن . . . .

کاور لباس شب کاور کت و شلوارکاور پالتوکاور


تولیدی کاور شرفی . . . . تولید انواع:کاور کت و شلوار,کاور پالتو,مانتو,کاور لباس عروس   . . ساک پتو, کاور لباس شب,کاور بالشت,کاور لهاف . . . . . . نشانی:تهران بازار اهنگران پاساژ...

کاور کت و شلوارکاور پالتوکاورمانتوکاور لباس عروس


تولیدی کاور شرفی . . . . تولید انواع:کاور کت و شلوار,کاور پالتو,مانتو,کاور لباس عروس   . . ساک پتو, کاور لباس شب,کاور بالشت,کاور لهاف . . . . نشانی:تهران بازار اهنگران پاساژبنیس پ...

فروش عمده لباس مجلسي


فروش عمده لباس مجلسي . فروش عمده لباس مجلسي ، لباس عروس   ، بافت و كيلويي آلماني . فروش بصورت اينترنتي در 3 سايت شرکت بصورت انلاين . بيش از 50 هزار مدل...

لباس مجلسي و لباس راحتي


لباس مجلسي – لباس راحتي – لباس عروس  - بافت . فروشگاه هاي زنجيره اي اي اف ان . بيش از 40000 مدل در سايت هاي شرکت اي اف ان . بهترين جنس و ...

لباس مجلسی – لباس راحتی – لباس عروس بافت


. لباس مجلسی – لباس راحتی – لباس عروس  - بافت . فروشگاه های زنجیره ای ای اف ان . بیش از 40000 مدل در سایت های شرکت ای اف ان . 09187602725 ....

لباس زنانه اروپایی


فروشگاه هاي زنجيره اي IFN . . فروش عمده لباس مجلسي ، لباس عروس   ، بافت و كيلويي آلماني در سايت . . http://ifncompany.ir/?p=21546 . . . . فروش عمده 10000 مدل لب...

پخش لباس راحتی زنانه ترک


فروشگاه هاي زنجيره اي IFN . . فروش عمده لباس مجلسي ، لباس عروس   ، بافت و كيلويي آلماني در سايت . . http://ifncompany.ir/?p=21546 . . . . فروش عمده 10000 مدل لب...

فروش عمده لباس عروس ترک


فروش عمده لباس عروس   ترک . . نمایندگی انحصاری از ترکیه . . واردات و پخش عمده به سراسر کشور . . اعطای امتیاز نمایندگی ...

لباس زنانه اروپایی


فروشگاه هاي زنجيره اي IFN . . فروش عمده لباس مجلسي ، لباس عروس   ، بافت و كيلويي آلماني در سايت . . http://ifncompany.ir/?p=21546 . . . . فروش عمده 10000 مدل لب...

واردات لباس زنانه ترک


فروشگاه هاي زنجيره اي IFN . . فروش عمده لباس مجلسي ، لباس عروس   ، بافت و كيلويي آلماني در سايت . . http://ifncompany.ir/?p=21546 . . . . فروش عمده 10000 مدل لب...

فروش عمده لباس مجلسی زنانه ترک


فروشگاه هاي زنجيره اي IFN . . فروش عمده لباس مجلسي ، لباس عروس   ، بافت و كيلويي آلماني در سايت . . http://ifncompany.ir/?p=21546 . . . . فروش عمده 10000 مدل لب...

لباس ترک


فروشگاه هاي زنجيره اي IFN . . فروش عمده لباس مجلسي ، لباس عروس   ، بافت و كيلويي آلماني در سايت . . http://ifncompany.ir/?p=21546 . . . . فروش عمده 10000 مدل لب...

فروش لباس ترک


فروشگاه هاي زنجيره اي IFN . . فروش عمده لباس مجلسي ، لباس عروس   ، بافت و كيلويي آلماني در سايت . . http://ifncompany.ir/?p=21546 . . . . فروش عمده 10000 مدل لب...

فروش لباس زنانه ترک


فروشگاه هاي زنجيره اي IFN . . فروش عمده لباس مجلسي ، لباس عروس   ، بافت و كيلويي آلماني در سايت . . http://ifncompany.ir/?p=21546 . . . . فروش عمده 10000 مدل لب...

فروش عمده لباس زنانه مارک


فروشگاه هاي زنجيره اي IFN . . فروش عمده لباس مجلسي ، لباس عروس   ، بافت و كيلويي آلماني در سايت . . http://ifncompany.ir/?p=21546 . . . . فروش عمده 10000 مدل لب...

لباس مجلسی مد روز ترک


فروشگاه هاي زنجيره اي IFN . . فروش عمده لباس مجلسي ، لباس عروس   ، بافت و كيلويي آلماني در سايت . . http://ifncompany.ir/?p=21546 . . . . فروش عمده 10000 مدل لب...

لباس زنانه


فروشگاه هاي زنجيره اي IFN . . فروش عمده لباس مجلسي ، لباس عروس   ، بافت و كيلويي آلماني در سايت . . http://ifncompany.ir/?p=21546 . . . . فروش عمده 10000 مدل لب...

روش استخراج روغن خام از کلزا


وورد نمونه طرح توجیهی رنگ آميزي فلزات . فایل وورد طرح توجیهی مانتو، شلوار، چادر، مقنعه، لباس مجلسي و لباس عروس   . مطالعات بازار طرح های توجیهی سال 90 در طرح هدفمندی یارانه ها . طرح توجیهی ايجاد يک واحد سردخانه ب...

مزون لباس عروس آسنا


طراحی و دوخت انواع لباس عروس   مطابق با آخرین ژورنالهای اروپایی...

کاور لباس شب کاور کت و شلوارکاور لباس عروس


توليدي کاور شرفي . . توليد انواع:کاور کت و شلوار,کاور پالتو,مانتو,کاور لباس عروس   . ساک پتو, کاور لباس شب,کاور بالشت,کاور لهاف . . . نشاني:تهران بازار اهنگران پاساژبنيس پلاک3 ....

سفره عقد و میز نامزدی در شيراز


گروه هنري آيسودا در خدمت شماست با اجراي سفره عقد و لباس عروس   ، ميز نامزادي و حنا بندان ، گلکاري ماشين و گلدست عروس ، بادکنک آرائي ، گل آرائي ميز شام ، تز ئين کي...

سفره عقد


گروه هنری آیسودا در خدمت شماست با اجرای سفره عقد و لباس عروس   ، میز نامزادی و حنا بندان ، گلکاری ماشین و گلدست عروس ، بادکنک آرائی ، گل آرائی میز شام ، تز ئین کی...

سفره عقد در شیراز


 لباس عروس  ه و معرف بهترینهای مجالس عروسی تشریفات همه روزه آماده ارائه مشاوره رایگان به شما عزیزان میباشد. ما س...

خرید از دبنهامز انگلستان در ایران Debenhams


اس های شیک زنانه و مردانه گرفته تا لباس های بچگانه و کیف و کفش و لوازم . . . . آرایشی و تزیینی و لباس عروس   و لوازم خانگی در دبنهامز بفروش می رسد . . . . وب سایت این فروشگاه برای پیدا کرن کالای مورد علاقه...

خرید لباس عمده با کمترین و ارزان ترین قیمت و متنوع


وارد کننده پوشاک | وارد کننده پوشاک ترک | واردات لباس | پوشاک چین | پوشاک بنگلادش | پوشاک ویتنام |  لباس عروس   ,لباس زیر ,مدل لباس ,مدل لباس نامزدی ,روسری ,مدل مانتو ,مانتو ,مانتو ترک ,کفش طبی زنانه, ,شال و روس...

مانتو فرم


مقنعه - مانتو مدارسي - لباس ايمني – لباس نسوز - روپوش - پيراهن مردانه - پوشاك - كفش - لباس - مانتو - لباس عروس   - لباس شب - روسري - شلوار - پارچه - لباس زير - لباس زنانه - تركيه - لباس نامزدي - جوراب - مدل لباس ...

الاس عروس امريكايي


برند MAGGIE SOTTERO آمریکایی مدل Agnes . من کل ونکوور رو 6 ماه گشتم تا این لباس عروس  م رو پیدا کردم، قیمتش 1970 دلار کانادا بود که حدودا میشد 6 میلیون تومن، توی عروسی و اتلیه همه کفشون ...

الاس عروس امريكايي


برند MAGGIE SOTTERO آمریکایی مدل Agnes . من کل ونکوور رو 6 ماه گشتم تا این لباس عروس  م رو پیدا کردم، قیمتش 1970 دلار کانادا بود که حدودا میشد 6 میلیون تومن، توی عروسی و اتلیه همه کفشون ...

لباس عروس


جدیدترین مدل های لباس عروس   در قالب مالتی مدیا برای اولین بار ارایه شده توسط ” ایران سوال ” . این مجموعه حاوی جدیدترین طرح های ...

لباس عروس فرانسوی


 لباس عروس   فرانسوی بسیار شیک تمیز و نو یک بار استفاده شده و خشکشویی شده سایز 36-38 به قیمت 800.000 تومان فروخت...
30


#نساجی پوشاک#لباس عروس#پلی پروپیلن#لباس کار#فرش دستباف#لباس فرم