اطلاعات صنایع مبلمان و سایر مصنوعات
اطلاعات صنایع مبلمان و سایر مصنوعات . . اطلاعات این مجموعه شامل نام واحد، نوع محصول تولیدی، ظرفیت تولید سالیانه، آدرس و شماره تلفن کارخانه و تاریخ جواز بهره برداری بانضمام جدول جداگانه شامل 334 شماره موبایل استخراج شده از بانک اطلاعات مذکور میباشد . . . . تعداد رکورد: 1580 واحد فعال . . . . اطلاعات بیشتر در آدرس زیر: . . www.SorYas.com . . شماره های تماس : . . تلفن بخش پشتیبانی : 4444300 - 0561 (از ساعت 8 الی 14) . . موبایل مشاوره سریع : 09358780714 . . لینک خرید پستی و تحویل در محل : . . http://server1.pardakht.ir/?pg=productBuyBasket&pid=123374 . . لیست زیربخش های موجود در اطلاعات صنایع مبلمان و سایر مصنوعات . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع صندلي باچهارچوب فلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده صندلي دانشجويي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده صندلي پارکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده صندلي اجتماعات . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع صندلي باچهارچوب چوبي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ساير انواع صندلي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده صندلي تمام چوب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سايرانواع مبلمان فلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فايل ودراور فلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قفسه فلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مبلمان اداري فلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميز تحرير فلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميزنقشه کشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميزمغناطيسي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سايرانواع مبلمان چوبي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قفسه چوبي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مبلمان اداري چوبي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميزتحرير چوبي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فايل ودراور چوبي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع مبلمان ازMDF . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پانل هاي نمايشگاهي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مبلمان اتاق کنفرانس . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميزکنفرانس چوبي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مبلمان آموزشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميزونيمکت مدارس فلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميزونيمکت مدارس چوبي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نيمکت پايه فلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نيمکت تمام چوب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جاکفشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سايرمبلمان خانگي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مبلمان استيل . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميز زير تلويزيوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميززير چرخ خياطي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميزهاي شيشه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع ميز پذيرائي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع مبل . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميزاتو . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميززيرتلفن . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پايه الات موسيقي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ساير مبلمان مورداستفاده دراشپزخانه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميز ناهار خوري چوبي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميز چايخوري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميز وصندلي ورزاليت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع ميز کامپيوتر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع ميز کامپيوترچوبي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع ميز کامپيوتر فايبر گلاس . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده صندلي خودرو . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع تختخواب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع تختخواب چوبي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تختخواب يکنفره . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سرويس خواب نوزاد . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تختخواب دونفره . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سرويس اتاق خواب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تختخواب فلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گهواره . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع تشک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تشک فنري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تشک اسفنجي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تشک خوشخواب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تشک برقي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تشک مواج بيماران . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواغ سنگهاي قيمتي کارشده و کارنشده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع سنگهاي نيمه قيمتي کارشده وکارنشده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع سنگهاي مصنوعي قيمتي کارشده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده الماس سنگبري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جواهرالات وسايرکالاهاي ساخته شده ازفلزات قيمتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جواهرات ساخته شده از فلزات قيمتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کالاهاي ساخته شده ازفلزات قيمتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده الات موسيقي زهي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پيانو . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع سازهاي موسيقي که صداي انهاتوسط برق توليدياتقويت ميشود . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وسايل وتجهيزات ورزشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع کلاه ايمني ورزشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع دستکش ايمني ورزشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع توپهاي ورزشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده توپ واليبال . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده توپ فوتبال . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده توپهاي پلاستيکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده توپهاي پلاستيکي بارويه چرمي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده هدفهاي متحرک تيراندازي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع راکت هاي ورزشي وچوب چوگان . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده راکت تنيس . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع تورهاي ورزشي ومتعلقات . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده توربسکتبال . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع تيرکهاي ورزشي واليبال وبسکتبال و...... . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سايروسايل وادوات ورزشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع ميز هاي ورزشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميز پينگ پنگ . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وسايل ورزشي رزمي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وسايل وتجهيزات اسکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وسايل وتجهيزات وزنه برداري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وسايل وتجهيزات بدنسازي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دوچرخه ثابت ورزشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه توسن ورزشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه أّپ شيپرورزشي لاغرکننده شکم . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه دوي برقي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه اسکي ثابت ورزشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع دستگاههاي ورزشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کمربندلاغري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وسايل وتجهيزات ژيمناستيک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوازم ضروري شکار . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوازم ضروري کوهنوردي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوازم ضروري ماهيگيري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سازه هاي بادي سرسره وقلعه پرشي -استخر-توپ بادي و.... . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وسايل بازي واسباب بازي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع عروسک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده عروسک پارچه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چرخ بچه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ماشين بچه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کالاهاي شهربازي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وسايل شهر بازي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وسايل بازي وتفريحي پارکها . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميزهاي بازي هاي تفريحي خاص . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميز فوتبال دستي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده الات وادوات بصورت اسباب بازي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اسباب بازيهاي پلاستيکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تخم مرغ شانسي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بازيهاي فکري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اسباب بازيهاي الکترونيکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بادکنک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع مداد واجزاء مداد . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع مداد . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مداد شمعي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مداد سياه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مغزمداد . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اسلت مداد . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده خودکار . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده خودنويس . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده روان نويس . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ماژيک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نوارهاي ماشين تحرير وچاپگرها . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نوارچاپگرکامپيوتر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سايرمصنوعات طبقه بندي نشده درجاي ديگر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کالسکه بچه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع عصا . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع دکمه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دکمه باکاليتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دکمه پلاستيکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دکمه فلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دکمه صدفي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع زيپ . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده زيپ چسبي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده زيپ فلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده زيپ پلاستيکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سرزيپ . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فندک اجاق گاز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع شانه ووسايل ارايشي مو . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع شانه سر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع برس مو . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سنجاق سر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گيره سر کليپس . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کلاه گيس . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع فلاسک و يخدان . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فلاسک چاي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فلاسک اب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده يخدان . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع کف روب دستي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جاروي سنتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جاروي پلاستيکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده برس تخت براي شستن زمين . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده برس لباس . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده برس کفش . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جاروی کف روب مکانیکی دسته دار . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده زمين شوي دسته دار . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده برسهاي صنعتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده برس شيشه شور . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع وسايل نقا شي هنري وغيرهنري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کمک وسايل آموزشي نقا شي هاي هنري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قلم مو نقاشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قلم مو پلاستيکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاردک نقاشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع مجسمه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جواهرات بدلي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع شمع روشنايي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع غربال والک دستي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع گل مصنوعي-ميوه وشاخ و برگ مصنوعي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع گل مصنوعي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع تسبيح . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مهر رکعت شمارنماز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قطره چکان . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مسواک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع جاسوئيچي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده برس بين دنداني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مدلهاي اموزشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مدل اموزشي فيزيک وشيمي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مدل اموزشي زيست شناسي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مدل اموزشي ازمايشگاهي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مدل اموزشي رياضي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وسايل اموزشي وکمک اموزشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وسايل کمک اموزشي پلاستيکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وسايل اموزشي برقي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بردهاي اموزشي مدارمجتمع . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ربات آموزشی . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ست آموزشی مکاترونیک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ست آموزشی پنوماتیک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ست آموزشی نیروگاه بادی . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ست آموزشی نیروگاه خورشیدی . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بسته بندي انواع توليدات صنعتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اسياب وبسته بندي ضايعات کاغذوپلاستيک . . اطلاعات کارخانه های بسته بندي لوازم آموزشي وآزمايشگاهي . . . . . . . .

پارتیشن ، پارتيشن اداري ، پارتيشن دوجداره


پارتیشن ، پارتيشن اداري ، پارتيشن دوجداره . پارتيشن بندي اداري ، دكوراسيون اداري ، مبلمان اداري   سازينه چوب . سازنده پارتیشن های اداری و توليد کننده انواع پارتيشن های اداری و دکوراسيون اداري و پار...

ميز،ميز اداري،ميز کارشناسي،ميز مديريتي،کانتر


26 . مسئول فروش تهران : 09125641408 شكري فر . مسئول فروش كرج : 09125628076 ديبا . سازنده ميز اداري و مبلمان اداري   . توليد پارتيشن اداري,توليد کننده پارتيشن . ...

فروش دستگاه و خدمات پانچ و خمcnc لوله هاي فولادي


ت هاي مختلف . . و زاويه خم تا 180 درجه .موارد . . مصرف در صنايع . خودروسازان. . موتورسيکلت سازان. مبلمان اداري   و شهري . دستگاهاي . . بدن سازي. تبليغات شهري. . سازه هاي فضايي. ساختماني . . وکليه صنايع وسازندگ...

فروش دستگاه و خدمات پانچ و خمcnc لوله هاي فولادي


ت هاي مختلف . . و زاويه خم تا 180 درجه .موارد . . مصرف در صنايع . خودروسازان. . موتورسيکلت سازان. مبلمان اداري   و شهري . دستگاهاي . . بدن سازي. تبليغات شهري. . سازه هاي فضايي. ساختماني . . وکليه صنايع وسازندگ...

فروش دستگاه و خدمات پانچ و خمcnc لوله هاي فولادي


ت هاي مختلف . . و زاويه خم تا 180 درجه .موارد . . مصرف در صنايع . خودروسازان. . موتورسيکلت سازان. مبلمان اداري   و شهري . دستگاهاي . . بدن سازي. تبليغات شهري. . سازه هاي فضايي. ساختماني . . وکليه صنايع وسازندگ...

فروش دستگاه و خدمات پانچ و خمcnc لوله هاي فولادي


ت هاي مختلف . . و زاويه خم تا 180 درجه .موارد . . مصرف در صنايع . خودروسازان. . موتورسيکلت سازان. مبلمان اداري   و شهري . دستگاهاي . . بدن سازي. تبليغات شهري. . سازه هاي فضايي. ساختماني . . وکليه صنايع وسازندگ...

دستگاه و خدمات خم و پانچ cnc


ضخامت هاي مختلف . و زاويه خم تا 180 درجه .موارد . مصرف در صنايع . خودروسازان. . موتورسيکلت سازان. مبلمان اداري   و شهري . دستگاهاي . بدن سازي. تبليغات شهري. . سازه هاي فضايي. ساختماني . وکليه صنايع وسازندگان. ...

خدمات پانچ و خمcnc لوله و پروفیل فولادي استيل ال


ت هاي مختلف . . و زاويه خم تا 180 درجه .موارد . . مصرف در صنايع . خودروسازان. . موتورسيکلت سازان. مبلمان اداري   و شهري . دستگاهاي . . بدن سازي. تبليغات شهري. . سازه هاي فضايي. ساختماني . . وکليه صنايع وسازندگ...

توليد فوم سرد مبلمان و صندلي اداري


با تاییدات خداوند متعال و تلاش چندین ساله گروهي شركت تولیدی ايپك فوم در زمینه تولید فومهای سرد مبلمان اداري   با کیفیت برتر ، قیمت مناسب و با هدف رضایتمندی و ارائه خدمات برتر به مشتریان گرامی ،رمز ماندگاری و پ...

پارتیشن ، پارتيشن اداری ، پارتيشن دوجداره


پارتیشن ، پارتيشن اداری ، پارتيشن دوجداره . . پارتيشن بندي اداري ، دكوراسيون اداري ، مبلمان اداري   سازينه چوب . . . . سازنده پارتیشن های اداری و توليد کننده انواع پارتيشن های اداری و دکوراسيون اد...

پارتيشن اداري کرج ، پارتيشن دوجداره کرج و پارتيشن


تيشن اداري کرج ، پارتيشن دوجداره کرج و پارتيشن . . پارتيشن بندي اداري در کرج، دكوراسيون اداري کرج ، مبلمان اداري   سازينه چوب . . . . واحد فروش تهران: 46042412-021 . . واحد فروش کرج:32749087-026 . . مسئول فروش...

توليد کننده و سازنده پارتيشن اداري


توليد کننده و سازنده پارتيشن اداري . . پارتيشن ، دكوراسيون اداري ، مبلمان اداري   سازينه چوب . . www.sazinehchoob.com . . . . واحد فروش تهران: 46042412-021 . . واحد فروش کرج:32...

طراحي دکوراسيون داخلي منزل معماري طراحي داخلي


رفه نمايشگاهي،محوطه سازي باغ،طراحي داخلي تجاري،طراح – سونا،استخر،جکوزي،دکوراسيون تالار پذيرايي،طراحي مبلمان اداري  ،مبلمان چوبي،مبلمان منزل،مشاور معماري،،دکوراسيون اتاق نوزاد،کابينت،تزئينات،تري دي مکس،چيدمان،هنر داخ...

انواع مبلمان راحتي و کلاسيک 09128375797


ملي , اينستاگرام مبل , کانال تلگرام مبل , کانال تلگرام مبلمان , مبل سالن , مبلمان سالن , مبل اداري , مبلمان اداري  ...

تعميرات صندلي تكنو تك


و شركتي و مبلمان خانگي. . گروه صنعتي ما با بيش از 20 سال سابقه كاري در زمينه تعميرات انواع صندلي و مبلمان اداري   و خانگي آماده عقد قرارداد با كليه شركت ها و سازمان هاي دولتي و خصوصي (بانكها، بيمارستانها، دانشگاهه...

تعميرات مبل اداري تكنوتك


انجام مي گردد . . استفاده از فوم سرد و اسفنج فشرده در صورت درخواست مشتري . تكنوتك . يكي از مشكلات مبلمان اداري   و نارضايتي برخي از شركت ها به علت استفاده نكردن از چرم مرغوب توسط توليد كننده مي باشد كه گروه صنعتي...

طراحی سيستمهاي مديريتي لونا


 مبلمان اداري   فيلپا سيستم اولين توليد کننده مبلمان اداري مدولار در ايران مي باشد. اين شرکت محصولات توليدي خود را ...

ميز کامپيوتر و صندلي اداري


 مبلمان اداري   و ميز کامپيوتر و صندلي اداري و صندلي اپن . . شرکت توليدي تجاري پينو با بيش از 10 سال سابقه درخشان ...

اطلاعات صنایع مبلمان و سایر مصنوعات


ه فايل ودراور فلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قفسه فلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مبلمان اداري   فلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميز تحرير فلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميزنقشه...

توليد مبلمان اداري و پارتيشن


توليد مبلمان اداري   و پارتيشن هاي سبك تك جداره و دو جداره ميزهاي مديريت وكنفرانس كانتر صندلي . . se.pouyesh2part@yahoo...

مبلمان اداري ايده آل


. . مبلمان اداري   ايده آل در زمينه توليد و پخش مبلمان و تجهيزات اداري فعاليت و يکي از بزرگترين عرضه کنندگان مبلمان اد...

ابزار پنوماتيک


ل ريلي و راه آهن، اتوبوس کاميون ، کنتور سازي ،صنايع خودرو سازي،واگن سازي،ساختمان، سيستم هاي روشنايي، مبلمان اداري  ، دکوراسيون، مبلمان شهري، پارک ها، استخر هاي شنا، قايق هاي تفريحي، ماژول هاي خورشيدي، لوازم پزشکي، ت...

فروشگاه مبلمان اداري کالج چوب آل


فروشگاه کالج چوب آل مرکز فروش صنايع کالج چوب آل .نماينده فروش مبلمان اداري   رادسيستم .مبلمان اداري ليو.مبلمان اداري نيلپر .مبلمان اداري اريکا .مبلمان اداري رايانه صنعت . مبلما...

لوازم تحریر


ز آموزشي ، پرينتر ، کارتريج ، فکس ، گوشي تلفن ، اسکنر، پول شمار ، دستگاه انگشتي حضوروغياب وغيره . . مبلمان اداري   : انواع ميز و صندلي کارمندي ، کارشناسي ، مديريتي ، کنفرانسي ، مدارس ، کتابخانه و غيره . . وبسايت ...

پروژه آماده اتوکدAuto cad براي دانشجويان معماری


ل ترين نقشه ها. شامل:نقشه هاي اداري باطراحي کامل-نقشه هاي تجاري-مسکونی -پلاگين هاي در و پنجره و نرده مبلمان اداري   و مسکونی-انواع فيگور-فضاي سبز-نقشه هاي کامل دانشگاه،فرهنگسرا،کتابخانه،هتل،مرکزخريد-استاديوم فوتبال-...

پارتيشن اداري


دكومد توليد كننده انواع پارتيشن از قبيل پارتيشن اداري و پارتيشن دوجداره و مبلمان اداري  . در صورت تمايل به همكاري به صورت معرفي پروژه و دريافت پورسانت و كميسيون تماس حاصل فرماييد . ...

لوازم تحریر


راکز آموزشي ، پرينتر ، کارتريج ، فکس ، گوشي تلفن ، اسکنر، پول شمار ، دستگاه انگشتي حضوروغياب وغيره . مبلمان اداري   : انواع ميز و صندلي کارمندي ، کارشناسي ، مديريتي ، کنفرانسي ، مدارس ، کتابخانه و غيره . وبسايت : ...

تعمير و بازسازي صندلي اداري و مديريتي


ي و مبلمان خانگي. . گروه صنعتي حامي صنعت با بيش از 20 سال سابقه کاري در زمينه تعميرات انواع صندلي و مبلمان اداري   و خانگي آماده عقد قرارداد با کليه شرکت ها و سازمان هاي دولتي و خصوصي (بانکها، بيمارستانها، دانشگاهه...

حکاکي ليزري


• حکاکي روي چوب (صنايع مبلمان، عکاسي، تابلوسازي، دکوراسيون و طراحي داخلي، صنايع تبليغات، ماکت سازي، مبلمان اداري   و ...) . • حکاکي روي شيشه (هنر شيشه گري و آبگينه، شيشه سازي و قاب سازي، صنايع مبلمان، عکاسي، تابلوس...

شركت توليدي مبل مهر يزدان


شركت توليدي مبل مهر يزدان در راستاي طراحي , توليد و فروش انواع مبلمان اداري  , راحتي , استيل , تختشو , ميز نهار خوري, سرويس خواب , ويترين , بوفه ... آماده همكاري با فروشگاهاي شه...
30


#سایر مصنوعات#صنایع مبلمان#تخم مرغ#قطره چکان#سرويس خواب#مبلمان اداري