اطلاعات صنایع مبلمان و سایر مصنوعات
اطلاعات صنایع مبلمان و سایر مصنوعات . . اطلاعات این مجموعه شامل نام واحد، نوع محصول تولیدی، ظرفیت تولید سالیانه، آدرس و شماره تلفن کارخانه و تاریخ جواز بهره برداری بانضمام جدول جداگانه شامل 334 شماره موبایل استخراج شده از بانک اطلاعات مذکور میباشد . . . . تعداد رکورد: 1580 واحد فعال . . . . اطلاعات بیشتر در آدرس زیر: . . www.SorYas.com . . شماره های تماس : . . تلفن بخش پشتیبانی : 4444300 - 0561 (از ساعت 8 الی 14) . . موبایل مشاوره سریع : 09358780714 . . لینک خرید پستی و تحویل در محل : . . http://server1.pardakht.ir/?pg=productBuyBasket&pid=123374 . . لیست زیربخش های موجود در اطلاعات صنایع مبلمان و سایر مصنوعات . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع صندلي باچهارچوب فلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده صندلي دانشجويي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده صندلي پارکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده صندلي اجتماعات . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع صندلي باچهارچوب چوبي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ساير انواع صندلي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده صندلي تمام چوب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سايرانواع مبلمان فلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فايل ودراور فلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قفسه فلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مبلمان اداري فلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميز تحرير فلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميزنقشه کشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميزمغناطيسي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سايرانواع مبلمان چوبي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قفسه چوبي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مبلمان اداري چوبي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميزتحرير چوبي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فايل ودراور چوبي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع مبلمان ازMDF . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پانل هاي نمايشگاهي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مبلمان اتاق کنفرانس . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميزکنفرانس چوبي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مبلمان آموزشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميزونيمکت مدارس فلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميزونيمکت مدارس چوبي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نيمکت پايه فلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نيمکت تمام چوب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جاکفشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سايرمبلمان خانگي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مبلمان استيل . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميز زير تلويزيوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميززير چرخ خياطي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميزهاي شيشه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع ميز پذيرائي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع مبل . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميزاتو . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميززيرتلفن . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پايه الات موسيقي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ساير مبلمان مورداستفاده دراشپزخانه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميز ناهار خوري چوبي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميز چايخوري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميز وصندلي ورزاليت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع ميز کامپيوتر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع ميز کامپيوترچوبي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع ميز کامپيوتر فايبر گلاس . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده صندلي خودرو . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع تختخواب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع تختخواب چوبي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تختخواب يکنفره . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سرويس خواب نوزاد . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تختخواب دونفره . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سرويس اتاق خواب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تختخواب فلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گهواره . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع تشک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تشک فنري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تشک اسفنجي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تشک خوشخواب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تشک برقي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تشک مواج بيماران . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواغ سنگهاي قيمتي کارشده و کارنشده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع سنگهاي نيمه قيمتي کارشده وکارنشده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع سنگهاي مصنوعي قيمتي کارشده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده الماس سنگبري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جواهرالات وسايرکالاهاي ساخته شده ازفلزات قيمتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جواهرات ساخته شده از فلزات قيمتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کالاهاي ساخته شده ازفلزات قيمتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده الات موسيقي زهي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پيانو . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع سازهاي موسيقي که صداي انهاتوسط برق توليدياتقويت ميشود . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وسايل وتجهيزات ورزشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع کلاه ايمني ورزشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع دستکش ايمني ورزشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع توپهاي ورزشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده توپ واليبال . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده توپ فوتبال . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده توپهاي پلاستيکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده توپهاي پلاستيکي بارويه چرمي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده هدفهاي متحرک تيراندازي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع راکت هاي ورزشي وچوب چوگان . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده راکت تنيس . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع تورهاي ورزشي ومتعلقات . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده توربسکتبال . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع تيرکهاي ورزشي واليبال وبسکتبال و...... . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سايروسايل وادوات ورزشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع ميز هاي ورزشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميز پينگ پنگ . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وسايل ورزشي رزمي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وسايل وتجهيزات اسکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وسايل وتجهيزات وزنه برداري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وسايل وتجهيزات بدنسازي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دوچرخه ثابت ورزشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه توسن ورزشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه أّپ شيپرورزشي لاغرکننده شکم . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه دوي برقي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه اسکي ثابت ورزشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع دستگاههاي ورزشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کمربندلاغري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وسايل وتجهيزات ژيمناستيک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوازم ضروري شکار . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوازم ضروري کوهنوردي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوازم ضروري ماهيگيري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سازه هاي بادي سرسره وقلعه پرشي -استخر-توپ بادي و.... . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وسايل بازي واسباب بازي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع عروسک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده عروسک پارچه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چرخ بچه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ماشين بچه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کالاهاي شهربازي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وسايل شهر بازي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وسايل بازي وتفريحي پارکها . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميزهاي بازي هاي تفريحي خاص . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميز فوتبال دستي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده الات وادوات بصورت اسباب بازي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اسباب بازيهاي پلاستيکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تخم مرغ شانسي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بازيهاي فکري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اسباب بازيهاي الکترونيکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بادکنک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع مداد واجزاء مداد . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع مداد . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مداد شمعي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مداد سياه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مغزمداد . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اسلت مداد . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده خودکار . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده خودنويس . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده روان نويس . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ماژيک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نوارهاي ماشين تحرير وچاپگرها . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نوارچاپگرکامپيوتر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سايرمصنوعات طبقه بندي نشده درجاي ديگر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کالسکه بچه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع عصا . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع دکمه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دکمه باکاليتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دکمه پلاستيکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دکمه فلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دکمه صدفي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع زيپ . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده زيپ چسبي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده زيپ فلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده زيپ پلاستيکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سرزيپ . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فندک اجاق گاز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع شانه ووسايل ارايشي مو . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع شانه سر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع برس مو . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سنجاق سر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گيره سر کليپس . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کلاه گيس . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع فلاسک و يخدان . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فلاسک چاي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فلاسک اب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده يخدان . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع کف روب دستي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جاروي سنتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جاروي پلاستيکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده برس تخت براي شستن زمين . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده برس لباس . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده برس کفش . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جاروی کف روب مکانیکی دسته دار . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده زمين شوي دسته دار . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده برسهاي صنعتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده برس شيشه شور . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع وسايل نقا شي هنري وغيرهنري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کمک وسايل آموزشي نقا شي هاي هنري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قلم مو نقاشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قلم مو پلاستيکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاردک نقاشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع مجسمه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جواهرات بدلي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع شمع روشنايي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع غربال والک دستي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع گل مصنوعي-ميوه وشاخ و برگ مصنوعي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع گل مصنوعي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع تسبيح . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مهر رکعت شمارنماز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قطره چکان . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مسواک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع جاسوئيچي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده برس بين دنداني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مدلهاي اموزشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مدل اموزشي فيزيک وشيمي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مدل اموزشي زيست شناسي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مدل اموزشي ازمايشگاهي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مدل اموزشي رياضي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وسايل اموزشي وکمک اموزشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وسايل کمک اموزشي پلاستيکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وسايل اموزشي برقي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بردهاي اموزشي مدارمجتمع . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ربات آموزشی . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ست آموزشی مکاترونیک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ست آموزشی پنوماتیک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ست آموزشی نیروگاه بادی . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ست آموزشی نیروگاه خورشیدی . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بسته بندي انواع توليدات صنعتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اسياب وبسته بندي ضايعات کاغذوپلاستيک . . اطلاعات کارخانه های بسته بندي لوازم آموزشي وآزمايشگاهي . . . . . . . .

تجهیزات آزمایشگاهی آزماگران اموزشی آزمایشگاهی


دازه های . قیف دکانتور 100 سی سی خارجی . قیف دکانتور 250 سی سی خارجی . قیف دکانتور 500 سی سی خارجی . قطره چکان 125سی سی سر خروسی . لوله شاخه ای بلند . لوله موئین 100 عددی . لوله همرفتی (کنوکسیون) کوچک . لوله همر...

چکر محلول آمونیاک مدل HANNA HI70025


یاک – نیتروژن میباشد . . مشخصات فنی دستگاه چکر محلول آمونیاک مدل HANNA HI700-25: . . پکیج بطری قطره چکان  . تعداد ۲۵ تست . روش با توجه به کتابچه راهنمای ASTM آب و محیط زیست و فناوری D1426-93، روش N...

انواع شیشه الات آزما یشگاهی وتجهیزات آزمایشگاهی


دازه های . قیف دکانتور 100 سی سی خارجی . قیف دکانتور 250 سی سی خارجی . قیف دکانتور 500 سی سی خارجی . قطره چکان 125سی سی سر خروسی . لوله شاخه ای بلند . لوله موئین 100 عددی . لوله همرفتی (کنوکسیون) کوچک . لوله همر...

شيشه آلات آزمايشگاهی


 قطره چکان ز آزمايشگاهي وارد كننده انواع شيشه آلات از كمپانيهاي معتبر دنيا مانند :shott-simax-bomex-kimax-pyrex...

دستگاه آزمایشگاهی


ری درپیچ دار درآبی قابل اتوکلاو.انواع شیشه پودری ومایعی سفید ورنگی.انواع دسیکاتور ساده وشیردار.انواع قطره چکان .انواع قیف شیشه ای وبوخنر .انواع ظروف توزین.انواع کروزه کوتاه وبلند.دیش تبخیر یا کریستالیزور .رداژ ا...

فروش دستگاه آزمایشگاهی


ی درپیچ دار درآبی قابل اتوکلاو.انواع شیشه پودری ومایعی سفید ورنگی.انواع دسیکاتور ساده وشیردار. انواع قطره چکان .انواع قیف شیشه ای وبوخنر .انواع ظروف توزین.انواع کروزه کوتاه وبلند.دیش تبخیر یا کریستالیزور .رداژ ا...

فروش تجهيزات ابياري


 قطره چکان  ننده تجهيزات ابياري فروش انواع ابپاش ويرسا ساخت كشور اسپانيا با قابليت تنظيمي و تمام دور و ضربه اي...

فروش تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی


قرقره کنارمیز با گیره . قرقره متحدالمحور سه تائی فلزی . قطب نما 1/5 سانتی . قطب نما مهندسی اطریشی . قطره چکان  3 میل پلاستیکی . قطره گ ......

سولفات پتاس


وصیه میگردد به هیچ عنوان از این کودها در تانک کود استفاده نکنید. بی دقتی در این امر به گرفتگی سراسری قطره چکان ها منجر میگردد . در مورد مصرف کود ازت همیشه به نسبت بین ماده آلی کربن C و ماده معدنی ازت N توجه داشت...

شیشه آلات آزمایشگاهی مدارس


دازه های . قیف دکانتور 100 سی سی خارجی . قیف دکانتور 250 سی سی خارجی . قیف دکانتور 500 سی سی خارجی . قطره چکان 125سی سی سر خروسی . لوله شاخه ای بلند . ارلن خلا 250 سی سی . ارلن خلا 500 سی سی . بشردر اندازه های 5...

دستگاه بسته بندی لوازم طبی


وه صنعتی، بسته بندی لوازم طبی می باشد از جمله بسته بندی تجهیزات پزشکی، بسته بندی باند کشی، باند گچی، قطره چکان ، اپلیکاتور و سایر موارد دیگر . . این دستگاه بسته بندی تک عددی مجهز به سیستم کنترل خطایاب و کد خطا...

دستگاه بسته بندی قطره چکان


بسته بندی قطره چکان  در بسته هایی به صورت تک عددی و بدون ضایعات محصول و سلفون با دستگاه بسته بندی مدل PM2S2F25 صنایع ماش...

دستگاه بسته بندی


ته بندی مسقطی . . دستگاه بسته بندی لبگیر قلیان . . دستگاه بسته بندی سر قلیان . . دستگاه بسته بندی قطره چکان  . . و غیره می باشد...

دستگاه بسته بندی مواد دارویی


ن 3 کیلووات است و از موارد کاربرد آن می توان به مواردی چون: بسته بندی باند کشی، باند گچی، اپلیکاتور، قطره چکان ، لوازم طبی، تجهیزات پزشکی، ساکشن دندان و دیگر موارد اشاره نمود . جهت کسب اطلاعات بیشتربا ما تماس ب...

توزیع انواع شیشه آلات آزمایشگاهی و ساخت شیشه آلات


48- باریل شیر دار . 49- بطری دهانه تنگ و دهانه گشاد در سایزهای مختلف . 50- بطری چهار گوش شفاف . 51- قطره چکان  خروسکی . 52- پی ست . 53-بشر دسته دار . 54- ویال درپیچ دار . 55- ارلن در پیچ دار . 56- پایه نگهدار...

چکر محلول آمونیاک مدل HANNA HI70025


مونه هایی با غلظت 3.00 تا 0.00 آمونیاک – نیتروژن میباشد . مشخصات فنی دستگاه: . پکیج . Package . بطری قطره چکان  . تعداد . Quantity . 25 تست . 25 tests . روش . Method . با توجه به کتابچه راهنمای ASTM آب و محیط زی...

تجهیزکامل آزمایشگاه سالاد الویه وپاستا09120716023


. انبر کوره الکتریکی-دستکش نسوز مارشال . بورت با پایه وگیره ودوبل مربوطه . بطری درب پیچ دار پیرکس . قطره چکان  سر خروسی-بطری حلال . قاشق اسپاچول-پنس-قیچی . سبد سیمی استیل . لوپ کشت ودسته آنس میکروبی . پلیت یکبا...

تجهیزکامل آزمایشگاه لبنیات09126114786


بوتیرومتر . شیر-کلید ودرب بوتیرومتر شیر-بورت . اتوماتیک-لوله وجالوله ای-بطری کشت . باکتری درب دار قطره چکان -بطری مایعی . -کاغذ صافی واتمن-پیست-چسب اتوکلاو- . دستکش کارشناس-انبر کار باکوره-دستکش . نسوز-ماسک ...

تجهیزکامل آزمایشگاه لواشک استاندارد09121311551


-کاغذPH- . بوته چینی- بورت-پوار پیپت-چشم شوی . ودوش اضطراری-پنس- . قیچی-اسپاچول قاشقی-بطری حلال- . قطره چکان -لوله آزمایش- . جالوله ای-پیپت گردان آزمایشگاهی . -آبچکان لوازم-ارلن درب دار- . چسب اتوکلاو-جای پلیت...

تجهیزکامل آزمایشگاه چای استاندارد09126114786


. انبر کوره الکتریکی-دستکش نسوز مارشال . بورت با پایه وگیره ودوبل مربوطه . بطری درب پیچ دار پیرکس . قطره چکان  سر خروسی-بطری حلال . قاشق اسپاچول-پنس-قیچی . سبد سیمی استیل . لوپ کشت ودسته آنس میکروبی . پلیت یکبا...

تجهیزکامل آزمایشگاه روغن زیتون09126114786


-بشر-مبرد . مارپیچ-شعله وتوری وسه پایه-قیف . دکانتاسیون-بورت اتوماتیک-پیپت ژوژه- . لوله وجالوله ای قطره چکان -همزن شیشه . ای-بطری مایعی-پیکنومتر-ظرف رطوبت . گیری-پیست-ترمومتر دیجیتال ومیله . ای-آب چکان لواز...

تجهیزکامل آزمایشگاه روغن کنجدروغن ارده


-بشر- . مبرد مارپیچ-شعله وتوری وسه پایه-قیف . دکانتاسیون-بورت اتوماتیک-پیپت ژوژه- . لوله وجالوله ای قطره چکان -همزن شیشه . ای-بطری مایعی-پیکنومتر-ظرف رطوبت گیری . -پیست-ترمومتر دیجیتال ومیله ای-آب چکان لوازم- ...

تجهیزکامل آزمایشگاه روغن کنجدروغن ارده


-بشر- . مبرد مارپیچ-شعله وتوری وسه پایه-قیف . دکانتاسیون-بورت اتوماتیک-پیپت ژوژه- . لوله وجالوله ای قطره چکان -همزن شیشه . ای-بطری مایعی-پیکنومتر-ظرف رطوبت گیری . -پیست-ترمومتر دیجیتال ومیله ای-آب چکان لوازم- ...

فروش انواع تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته


ری درپیچ دار درآبی قابل اتوکلاو.انواع شیشه پودری ومایعی سفید ورنگی.انواع دسیکاتور ساده وشیردار.انواع قطره چکان .انواع قیف شیشه ای وبوخنر .انواع ظروف توزین.انواع کروزه کوتاه وبلند.دیش تبخیر یا کریستالیزور .رداژ ا...

شرکت مرکزآزمايشگاهي تحقيقات پيشرفته


ري درپيچ دار درآبي قابل اتوکلاو.انواع شيشه پودري ومايعي سفيد ورنگي.انواع دسيکاتور ساده وشيردار.انواع قطره چکان .انواع قيف شيشه اي وبوخنر .انواع ظروف توزين.انواع کروزه کوتاه وبلند.ديش تبخير يا کريستاليزور .رداژ ا...

واردات تهیه توزیع تجهیزات آزمایشگاهی


ری درپیچ دار درآبی قابل اتوکلاو.انواع شیشه پودری ومایعی سفید ورنگی.انواع دسیکاتور ساده وشیردار.انواع قطره چکان .انواع قیف شیشه ای وبوخنر .انواع ظروف توزین.انواع کروزه کوتاه وبلند.دیش تبخیر یا کریستالیزور .رداژ ا...

سررسید و سالنامه مذهبیانقلابی


به عنوان مقدمه بحث خود در جلسات مطرح نمایند تا از این طریق در طول سال کل متن بیانیه گام دوم به صورت قطره چکان ی برای مخاطبین تبیین گردد. -برای طراحی این تقویم رویدادنگار بیش از 6 ماه زمان صرف شده و طی رصدی که د...

سختی گیر وضد رسوب الکترومغناطیسی صبا


ه اپراتور و کاربر . . * عدم توقف خطوط توليد جهت انجام رسوب زدايی . . * پيشگيری از گرفتگی نازل ها ، قطره چکان  ها و افشانکها در كشاورزي . . * پشگيری از تشکيل رسوب ، گرفتگی و خوردگی . . * رفع نياز به روش های س...

دستگاه الکترومغناطیس تنها راهکار برای معضل شوری


 قطره چکان به دست آمده در بخش کشاورزی حاکی از آن است استفاده از دستگاه های رسوب زادی مغناطیسی میتواند سبب افزای...

سیستم آبیاری بارانی سیستم آبیاری تحت فشار سیستم آب


ک, تبخیر و تعرق, تبخیر و تعرق,انتقال آب,زهکش های سطحی,امنیت غذایی,آبیاری سنتی,آبیاری مدرن,تولید بالا قطره چکان ,آبپاش,ذرات ریزویژگی ها و مزایای آبیاری تحت فشار,رواناب سطحی,تهویه مناسب خاک,یکنواختی پخش آب,تسطیح ا...
30


#سایر مصنوعات#صنایع مبلمان#تخم مرغ#قطره چکان#سرويس خواب#مبلمان اداري