اطلاعات صنایع کانی غیر فلزی
اطلاعات صنایع کانی غیر فلزی . . اطلاعات این مجموعه شامل نام واحد، نوع محصول تولیدی، ظرفیت تولید سالیانه، آدرس و شماره تلفن کارخانه و تاریخ جواز بهره برداری بانضمام جدول جداگانه شامل 7167 شماره موبایل استخراج شده از بانک اطلاعات مذکور میباشد . . . . تعداد رکورد: 18789 واحد فعال . . . . اطلاعات بیشتر در آدرس زیر: . . www.SorYas.com . . شماره های تماس : . . تلفن بخش پشتیبانی : 4444300 - 0561 (از ساعت 8 الی 14) . . موبایل مشاوره سریع : 09358780714 . . لینک خرید پستی و تحویل در محل : . . http://server1.pardakht.ir/?pg=productBuyBasket&pid=123473 . . لیست زیربخش های موجود در اطلاعات صنایع کانی غیر فلزی . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شیشه تخت وپرس شده یاقالبگیری شده برای ساختمان وائینه جام . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه جامکارنشده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه جام بالبه سنگ خورده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه جام بروش فلوت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه جام مسلح شده باسيم . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه جام مشجر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه ايمني ونشکن سکوريت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه ايمني طلقي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه ايمني نشکن . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه خم . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه ايمني وسايل نقليه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع شيشه دوجداره . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ائينه هاي شيشه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ائينه شيشه اي تخت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ائينه شيشه اي قابدار . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ائينه هاي خودرو . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ائينه موتورسيکلت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تابلوي اينه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده عايقهاي چند جداره شيشه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاشي شيشه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نور گيرهاي شيشه اي ساختمان . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه هاي متخلخل ساختمان . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع شيشه هاي کارنشده به جزشيشه جام . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه به شکل لوله . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ضايعات شيشه وخرده شيشه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده محصولات ازالياف شيشه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ تيشوازالياف شيشه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده الياف شيشه اي وپشم شيشه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده الياف شيشهgLass Fibers . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پشم شيشهglass wooL . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده محصولات بي بافت ازالياف شيشه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ ازالياف شيشه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه الات ازمايشگاهي وداروئي وعايقهاي شيشه اي وسايرکالاها . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه الات بهداشتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه دارو رنگي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پوکه امپول تزريقي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قطعات انواع چراغ . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مقره شيشه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کالاهاي شيشه اي طبقه بندي نشده درجاي ديگر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه درب فراجاق . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه آلات منعکس کننده نورشيشه رفلکت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دانه هاي شيشه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تزئينات شيشه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کالاهاي شيشه اي سرويس هاي بهداشتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع بطري وظروف شيشه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع بطري شيشه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف شيشه اي دهان گشاد شيشه جار . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده درپوش شيشه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده حباب شيشه اي براي لامپهاي الکتريکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده حباب شيشه اي لامپهاي رشته اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه لامپ فلورسنت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه نورافکن . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ليوان شيشه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده استکان شيشه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بشقاب شيشه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف شیشه ای اشپزخانه سایر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف شيشه اي نشکن . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف شيشه اي نسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف شيشه اي اوپال . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بلورجات . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ليوان بلور . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دانه هاي بلوري لوستر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف کريستال . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه ساعت مچي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه ساعت ساير . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه هاي اپتيکي کارنشده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه خام عينکهاي افتابي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه خام عينکهاي طبي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف ازموادکاني غيرفلزي ظروف چيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تزئين ودکورزني ظروف چيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف سراميکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف سفالي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف سنگي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قطعات تزئيني ازسراميک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گلدانهاي سفالي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سراميک بردر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سراميک شيشه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قطعات تزئيني چيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوستر چيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف ازمايشگاهي چيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف ازمايشگاهي سراميکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کالاهاي سراميکي موردمصرف دربرق . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مقره سراميکي سنگين . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مقره سراميکي غيرسنگين . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوازم الکتريکي چيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چيني فند ک شيرکنترل گاز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مقره سيليکوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کالاهاي سراميکي مورد مصرف درصنعت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گلوله هاي سراميکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوازم بهداشتي سراميکي قابل نصب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وان سراميکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاسه توالت سراميکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستشويي سراميکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستشوئي اتوماتيک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوازم بهداشتي چيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاسه توالت چيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تزئين ودکورزني چيني بهداشتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مصالح ساختماني قالب گيري شده ياپرس شده نسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده آجرهاي نسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بلوک نسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چهارگوش نسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيپوري نسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بتون نسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جرمها ومواد ويژه نسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع قطعات پیش ساخته بتنی سبک هوادارگازی اتوکلاوشده AAC {هبلکس } . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بتن سبک سلولوزی {CLC} . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده خاک نسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع عايقهاي نسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اجرهاي نسوزعايق . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده محصولات سراميکي نسوزدرمتالوژي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قالب سراميکي نسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ساکاروقطعات نسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نازلهاي سراميکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده محصولات تزئيني با استفاده ازضايعات کاشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سراميک هاي مهندسي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع مصالح سفالي وسراميکي ساختماني غيرنسوز اجر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اجرچهارگوش ازارد فسيل سيليسي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اجرساختماني مجوف ازماسه سنگ سياه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اجرسفالي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اجرفشاري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اجرماسه اهکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اجرماشيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اجرنما پرسي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اجرماسه سيماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اجرلعابدار . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اجرمارن سيماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اجر نيمه اتوماتيک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع سفال . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بلوک سفالي سقف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بلوک سفالي تيغه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سفال سقف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قطعات پيش ساخته سفالي مسطح . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع کاشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاشي معرق وهفت رنگ . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاشي ديواري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاشي سراميکي کف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پخت سوم کاشي سراميک وچيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاشي مينياتوري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بسته بندي انواع کاشي وسراميک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قطعات ويژه کاشي وسراميک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاشي گرانيتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاشي پرسلاين . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کلاهک دودکش سفالي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوله واتصالات سفالي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوله سفالي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع سيمان . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سيمان پوزولان . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سيمان خاکستري معمولي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سیمان سفید . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سيمان ضدسولفات . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کلينکر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سيمان حفاري مخصوص چاههاي نفت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بسته بندي سيمان . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع اهک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اهک کلوخه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اهک معمولي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اهک ميکرونيزه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اهک هيدراته . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گچ ساختماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گچ ساختماني فله . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گچ ساختماني بسته بندي شده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده خاک گچ بسته بندي شده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گچ غيرساختماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گچ تحريرسفيد -رنگي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گچ خياطي مل . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گچ صنعتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گچ طبي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قطعات پيش ساخته بتوني وسيماني وسبک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پانل بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چهار چوب بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تايل سقفي بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوله بتوني مسلح . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوله بتوني فاضلاب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نرده بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده حوض بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بلوک ديواري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بلوک سقفي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پانل پوششي فايبرسمنت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تيرچه پيش فشرده سيماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تيرچه زيگزاک سيماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کفپوش سيماني -موزائيک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پله سيماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قطعات پيش ساخته پرليت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوازم بهداشتي سيماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوله بتوني غيرمسلح . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بلوک نما . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ايمهاف تانک بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کالاهاي گچي ساختماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بلوک گچي ديوار . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ديوار گچي پيش ساخته . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قطعات گچبري پيش ساخته . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سقف کاذب گچي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع سقف کاذب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ساير کالاهاي بتوني-سيماني وگچي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کانال ابرساني کشاورزي بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تير بتوني برق . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پايه بتوني دکلهاي خطوط انتقال نيرو . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شبکه بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پل بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کنسول سيماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دال سيماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده حلقه چاه سيماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جدول سيماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سايرکالاهاي بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تراورس های سیمانی راه آهن . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قرنيزسيماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قالب بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سقف بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ديواردوصفحه اي بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوله سيماني باالياف مصنوعي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده درپوش سيماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سپتيک تانک بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قطعات تزئيني بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قطعات بتوني باطرح چوب وطبيعت موردمصرف درپارکهاوفضاي سبز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده خانه پيش ساخته بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ساير کالاهاي گچي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مجسمه گچي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قالب گچي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع بتون وملات از قبل مخلوط شده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بتون اماده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بتون خشک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بتون سبک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گرانول بتون هاي سخت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مصالح ساختماني ازريشه گياهي که باموادکاني مخلوط شده باشد . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ورقهاي هوا بليت چوب وسيمان . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوله واتصالات ازبستي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اتصالات ازبست . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوله ازبست . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ورقهاي ازبست نسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ورق ازبست نسوزمسلح . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ورق سيماني ازالياف مصنوعي نسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ورق سیمانی ازالیاف سلولزی . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع سنگبري وسنگکوبي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سنگبري سنگهاي گرانيتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سنگبری سنگ ماربلی یا غیرگرانیتی . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده برش سنگ بصورت جدول وبلوک وغيره . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده معرق سنگ -کاشي- سراميک وگرانيت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بلوک سنگ . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اسلب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پودرسنگ . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مصنوعات سنگي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سنگ مصنوعي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده حکاکي روي سنگ مصنوعات سنگي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سنگ مهندسي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ايجاد طرحهاي گرانيتي برروي سنگهاي طبيعي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فراوري سنگ مصنوعي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سنگهاي تزئيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سنگ مصنوعی با فن آوری نانو . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نمای پیش ساخته ترکیبی فوم و کانی های غیر فلزی . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ريسمان نسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده واشرنسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ورق نسوزسه لايه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده عايق حرارتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده عايق پشم شيشه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پشم سنگ . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده عايقهاي پيش ساخته نسوزوضداب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده الياف سراميکي caramic fiber . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده عايق رطوبتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده عايق صدامغناطيسي-غيرمغناطيسي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سنگهاي تيز کننده وصيقل دهنده وانواع سمباده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سمباده کاغذي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سمباده پارچه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سنگ ساب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سنگ برش . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده روغن سمباده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اسکاچ صنعتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع پدوهلدرسمباده زني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سنگ اسياب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گرافيت ومحصولات ساخته شده ازگرافيت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده واشرگرافيتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع پوکه صنعتي ومعدني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دانه ميکاازپرليت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پرليت منبسط شده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع پودرهاي صنعتي ومعدني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده خاک رنگبر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بنتون . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کت راک ياپودرشکننده سنگ بتون . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بسته بندي انواع پودرهاي صنعتي ومعدني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تيوپ سيليکا کلسيم . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فراوري کاني هاي غيرفلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شستشو ودانه بندي شن وماسه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شستشوي کائولن . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ريگ دانه بندي شده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دانه بندي وفراوري سيليس . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پرليت دانه بندي شده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اماده سازي مواداوليه چيني وسراميک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سنگ دانه بندي شده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده عمل آوري وآماده سازي خاک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ماسه چسب دار . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فراوري کاني هاي فلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فراوري سرباره کوره هاي ذوب فولاد . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سايرفراوري کاني غيرفلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ماسه استاندارد . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بسته بندي مصالح ساختماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کنسانتره ذغالسنگ . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کنسانتره فسفات . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ماسه ريخته گري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کنسانتره آپاتيت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قيرحاصل ازقيرطبيعي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گیلسونیت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اسفالت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ماستيک اسفالت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده محصولات ساختمانی ازموادکانی وپلیمری وسلولزی . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قطعات بتوني خاص سبک - پليمري وگوگردي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ديوارپيش ساخته سنگ-چوب وپلي استر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بلوک سبک ازگچ ومواد پليمري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده الياف پوششي فيبري وسلولزي رنگ داخلي ساختمان . . . . . .

خط تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست


. شرکت سنگ مصنوعی هونام : ارائه دهنده انواع خط تولید سنگ مصنوعی  سمنت پلاست به همراه آموزش فرمولاسیون و انتقال کامل تکنولوژی ( فرمولاسیون خاص ) ، ارائه خط تولید سنگ...

خط تولید سنگ مصنوعی آنتیک و موزائیک


. قالب سنگ مصنوعی سمنت پلاست،خط تولید سنگ مصنوعی  آنتیک و موزائیک . . دستگاه های تولید سنگ مصنوعی مانند میزویبره و میکسر سنگ مصنوعی ، آموزش و راه ا...

فروش دستگاه میز ویبره ومیکسر با ضمانت گارانتی


قالب سازی سنگ در اصفهان و فروش ماشین آلات تولید سنگ مصنوعی  انتیک در اصفهان ، ارسال کالا به سر تاسر ایران.پذیرش راه اندازی خط تولید سنگ مصنوعی در اصفهان،تهران،...

تولیدی قالب سنگ مصنوعی


قالب سازی سنگ در اصفهان و فروش ماشین آلات تولید سنگ مصنوعی  انتیک در اصفهان ، ارسال کالا به سر تاسر ایران.پذیرش راه اندازی خط تولید سنگ مصنوعی در اصفهان،تهران،...

فروش میز ویبره با ضمانت گارانتی


قالب سازی سنگ در اصفهان و فروش ماشین آلات تولید سنگ مصنوعی  انتیک در اصفهان ، ارسال کالا به سر تاسر ایران.پذیرش راه اندازی خط تولید سنگ مصنوعی در اصفهان،تهران،...

فروش قالب سنگ ستون وسرستون


تخصصی تولید و فروش انواع قالب سنگ مصنوعی با کیفیت و قیمتی ویژه اماده همکاری با صنعتگران عزیز در عرصه تولید سنگ مصنوعی  میباشد. دو مدل قالب از نوع وکیوم فرمینگ با ورق مرغوب کره و و قالب های پلاستیکی تزریقی از جنس نشکن ...

مزیت های استفاده از پرلیت در سنگ نما Perlite


برش آنها به اندازه دلخواه اجرا می شود. . شرکت زمین کاو تامین کننده پرلیت مورد نیاز جهت مصرف در نما و تولید سنگ مصنوعی  پرلیتی می باشد. . . نحوه خرید و ارتباط با شرکت . شرکت زمین کاو . www.zaminkav.com . info@zaminkav...

خریدار خط تولید سنگ مصنوعی وسنگفرش


خریدار خط تولید سنگ مصنوعی  اتومات کارکرده در حد صفر هستم...

خریدار خط تولید سنگ مصنوعی وسنگفرش


خریدار خط تولید سنگ مصنوعی  اتومات کارکرده در حد صفر هستم...

خریدار خط تولید سنگ مصنوعی وسنگفرش


خریدار خط تولید سنگ مصنوعی  اتومات کارکرده در حد صفر هستم...

خریدار خط تولید سنگ مصنوعی وسنگفرش


خریدار خط تولید سنگ مصنوعی  اتومات کارکرده در حد صفر هستم...

طراحی،تولید و فروش انواع قالب های مخصوص سمنت پلاست


ر به عنوان برترین کار آفرینسال 1390 از کمیسیون صنایع ومعادن . - ارائه مشاوره های فنی وآموزش تکنولوژی تولید سنگ مصنوعی  به صورت رایگان . - گروه صنعتی کیمیا همراه شما از مرحله آموزش وانتقال تکنولوژی تا ساخت ماشین آلات وق...

مواد اولیه سنگ مصنوعی


ع قالب های نشکن وای بی اس تزریقی ووکیوم فرمینگ با بهترین کیفیت ومواد درجه یک وهمچنین فروش مواد اولیه تولید سنگ مصنوعی  ازجمله رزین یا همان روان کننده سیمان یا بتن با بهترین کیفیت به عهده دارد . جهت سفارش وگرفتن لیست قی...

سنگ مصنوعی کف


دکوراسیون داخل و خارج ساختمان ،نما رومی ،ستون وسرستون . ***شرکت اسپادانا تولید کننده قالب های پلیمری تولید سنگ مصنوعی *** . فروش انواع قالب فرمینگ سنگ مصنوعی با نازلترین قیمت و با کیفیت برتر ( با مواد وارداتی و پترو شی...

سنگ آنتیک


و فروش انواع قالب سنگ مصنوعی وسنگ انتیک با کیفیت و قیمتی ویژه اماده همکاری با صنعتگران عزیز در عرصه تولید سنگ مصنوعی  میباشد. دو مدل قالب از نوع وکیوم فرمینگ با ورق مرغوب کره و و قالب های پلاستیکی تزریقی از جنس نشکن ...

فروش رزین سنگ مصنوعی روان کننده سیمان


ع قالب های نشکن وای بی اس تزریقی ووکیوم فرمینگ با بهترین کیفیت ومواد درجه یک وهمچنین فروش مواد اولیه تولید سنگ مصنوعی  ازجمله رزین یا همان روان کننده سیمان یا بتن با بهترین کیفیت به عهده دارد . شماره تماس:09134101292 ....

فروش میز ویبره


آنتیک ، قالب بادبر ، جهت دکوراسیون داخل و خارج ساختمان . ***شرکت سام سنگ تولید کننده قالب های پلیمری تولید سنگ مصنوعی *** . فروش انواع قالب فرمینگ سنگ مصنوعی با نازلترین قیمت و با کیفیت برتر ( با مواد وارداتی و پترو شی...

سنگ مصنوعی کف


دکوراسیون داخل و خارج ساختمان ،نما رومی ،ستون وسرستون . ***شرکت اسپادانا تولید کننده قالب های پلیمری تولید سنگ مصنوعی *** . فروش انواع قالب فرمینگ سنگ مصنوعی با نازلترین قیمت و با کیفیت برتر ( با مواد وارداتی و پترو شی...

قالب سنگ مصنوعی از طراحی تا اجرا


-موزاییک و سنگ فرش-جدید ترین قالب های دکوراتیو-قالب پر فروش ترین محصولات سمنت پلاست . . . . اموزش تولید سنگ مصنوعی  سمنت پلاست . . ساخت انواع قالب سنگ مصنوعی . . بیش ار 300 طرح قالب برای نما و کف . . قالب وکیوم-ق...

مشاوره احداث کارخانه


ا خط گرانول ساز . . • خط تولید روغن دانه های خاص و عام برای مصارف خوراکی به روش پرس سرد . . • خط تولید سنگ مصنوعی  . . • انواع خطوط تولید مواد شمیایی و پتروشمی از خدمات مشاوره تا اجرا . . • پالایشگاه میعانات گا...

خط تولید سنگ مصنوعی


راه اندازی خط تولید سنگ مصنوعی  . . سمنت پلاست نوع ویژه و خاصی از سنگ مصنوعی است که به لحاظ مقاومت فشاری ، کششی ، سایشی ، دمایی و ...

خط تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست


ارائه خط تولید سنگ مصنوعی  سمنت پلاست در تمام نقاط ایران . . . . تولید انواع موزائیک ، سنگ فرش ، کف پوش ، سنگ آنتیک ، نمای ...

ارائه خط تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست


ارائه خط تولید سنگ مصنوعی  سمنت پلاست در تمام نقاط ایران . . . . تولیدی مرکزی انواع موزائیک ، سنگ فرش ، کف پوش ، سنگ آنتیک ...

ساخت سنگ مصنوعی قالب رزین و سمنت پلاست سام


و رزین و قالبهای مورد نیاز نموده. . برای ثبت نام ، بمنظور دریافت این خدمات و تکنولوژی و ماشین آلات تولید سنگ مصنوعی  [دستی(( قابل ارتقاء و غیر قابل ارتقاء)) و نیمه اتوماتیک و خط تولید تمام اتوماتیک] . . به سایت www...

ارائه خط تولید سنگ مصنوعی


( خط تولید انواع کاشی ، موزائیک ، . . ارائه خط تولید سنگ مصنوعی  ( خط تولید انواع کاشی ، موزائیک ، سرامیک ، سنگ نما و سنگ مصنوعی) . . این تکنولوژی توانایی تولید م...

راه اندازی خط تولید سنگ مصنوعی


حاظ مقاومت فشاری ، کششی ، سایشی ، دمایی و نفوذ آب از سنگهای طبیعی به مراتب مقاوم تر می باشد.ارائه خط تولید سنگ مصنوعی  سمنت پلاست در تمام نقاط ایران . . راه انداری خط تولید به صورت دستی: . . . . میز 2*1 با قیمت 3.0...

تکنولوژی خط تولید سنگ


تکنولوژی خط تولید سنگ مصنوعی  سمنت پلاست . . انواع خط تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست و موزائیک و کفپوش: . . شرکت سام سنگ اولین تول...

قالب سنگ مصنوعی اسپادانا


 تولید سنگ مصنوعی  های سنگ مصنوعی . . . . ساخت انواع قالبهای سنگ مصنوعی و راه اندازی خط تولی . . مهندسی ساخت و تو...

فروش رزین مخصوص سمنت پلاست


و جلای هر چه بیشتر در محصولات تولید ی خواهد شد . . . . شرکت الماس ضمن آموزش تمام و کمال تکنولوژی تولید سنگ مصنوعی  آمادگی خود را جهت عرضه و فروش رزینهای مخصوص سنگ مصنوعی و سمنت پلاست اعلام می دارد . . 09175343806 ...

اطلاعات صنایع کانی غیر فلزی


 تولید سنگ مصنوعی انی غیر فلزی . . اطلاعات این مجموعه شامل نام واحد، نوع محصول تولیدی، ظرفیت تولید سالیانه، آدرس و شم...
30


#کانی غیر#صنایع کانی غیر#صنایع کانی غیر فلزی#کانی غیر فلزی#صنایع کانی#سنگ مصنوعی#بلوک سبک#تولید سنگ مصنوعی#لوله واتصالات#سنگ ساب#تولید آجر