اطلاعات صنایع کانی غیر فلزی
اطلاعات صنایع کانی غیر فلزی . . اطلاعات این مجموعه شامل نام واحد، نوع محصول تولیدی، ظرفیت تولید سالیانه، آدرس و شماره تلفن کارخانه و تاریخ جواز بهره برداری بانضمام جدول جداگانه شامل 7167 شماره موبایل استخراج شده از بانک اطلاعات مذکور میباشد . . . . تعداد رکورد: 18789 واحد فعال . . . . اطلاعات بیشتر در آدرس زیر: . . www.SorYas.com . . شماره های تماس : . . تلفن بخش پشتیبانی : 4444300 - 0561 (از ساعت 8 الی 14) . . موبایل مشاوره سریع : 09358780714 . . لینک خرید پستی و تحویل در محل : . . http://server1.pardakht.ir/?pg=productBuyBasket&pid=123473 . . لیست زیربخش های موجود در اطلاعات صنایع کانی غیر فلزی . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شیشه تخت وپرس شده یاقالبگیری شده برای ساختمان وائینه جام . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه جامکارنشده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه جام بالبه سنگ خورده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه جام بروش فلوت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه جام مسلح شده باسيم . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه جام مشجر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه ايمني ونشکن سکوريت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه ايمني طلقي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه ايمني نشکن . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه خم . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه ايمني وسايل نقليه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع شيشه دوجداره . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ائينه هاي شيشه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ائينه شيشه اي تخت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ائينه شيشه اي قابدار . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ائينه هاي خودرو . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ائينه موتورسيکلت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تابلوي اينه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده عايقهاي چند جداره شيشه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاشي شيشه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نور گيرهاي شيشه اي ساختمان . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه هاي متخلخل ساختمان . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع شيشه هاي کارنشده به جزشيشه جام . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه به شکل لوله . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ضايعات شيشه وخرده شيشه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده محصولات ازالياف شيشه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ تيشوازالياف شيشه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده الياف شيشه اي وپشم شيشه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده الياف شيشهgLass Fibers . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پشم شيشهglass wooL . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده محصولات بي بافت ازالياف شيشه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ ازالياف شيشه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه الات ازمايشگاهي وداروئي وعايقهاي شيشه اي وسايرکالاها . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه الات بهداشتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه دارو رنگي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پوکه امپول تزريقي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قطعات انواع چراغ . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مقره شيشه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کالاهاي شيشه اي طبقه بندي نشده درجاي ديگر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه درب فراجاق . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه آلات منعکس کننده نورشيشه رفلکت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دانه هاي شيشه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تزئينات شيشه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کالاهاي شيشه اي سرويس هاي بهداشتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع بطري وظروف شيشه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع بطري شيشه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف شيشه اي دهان گشاد شيشه جار . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده درپوش شيشه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده حباب شيشه اي براي لامپهاي الکتريکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده حباب شيشه اي لامپهاي رشته اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه لامپ فلورسنت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه نورافکن . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ليوان شيشه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده استکان شيشه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بشقاب شيشه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف شیشه ای اشپزخانه سایر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف شيشه اي نشکن . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف شيشه اي نسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف شيشه اي اوپال . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بلورجات . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ليوان بلور . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دانه هاي بلوري لوستر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف کريستال . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه ساعت مچي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه ساعت ساير . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه هاي اپتيکي کارنشده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه خام عينکهاي افتابي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيشه خام عينکهاي طبي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف ازموادکاني غيرفلزي ظروف چيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تزئين ودکورزني ظروف چيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف سراميکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف سفالي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف سنگي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قطعات تزئيني ازسراميک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گلدانهاي سفالي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سراميک بردر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سراميک شيشه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قطعات تزئيني چيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوستر چيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف ازمايشگاهي چيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف ازمايشگاهي سراميکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کالاهاي سراميکي موردمصرف دربرق . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مقره سراميکي سنگين . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مقره سراميکي غيرسنگين . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوازم الکتريکي چيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چيني فند ک شيرکنترل گاز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مقره سيليکوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کالاهاي سراميکي مورد مصرف درصنعت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گلوله هاي سراميکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوازم بهداشتي سراميکي قابل نصب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وان سراميکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاسه توالت سراميکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستشويي سراميکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستشوئي اتوماتيک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوازم بهداشتي چيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاسه توالت چيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تزئين ودکورزني چيني بهداشتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مصالح ساختماني قالب گيري شده ياپرس شده نسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده آجرهاي نسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بلوک نسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چهارگوش نسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شيپوري نسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بتون نسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جرمها ومواد ويژه نسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع قطعات پیش ساخته بتنی سبک هوادارگازی اتوکلاوشده AAC {هبلکس } . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بتن سبک سلولوزی {CLC} . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده خاک نسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع عايقهاي نسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اجرهاي نسوزعايق . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده محصولات سراميکي نسوزدرمتالوژي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قالب سراميکي نسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ساکاروقطعات نسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نازلهاي سراميکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده محصولات تزئيني با استفاده ازضايعات کاشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سراميک هاي مهندسي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع مصالح سفالي وسراميکي ساختماني غيرنسوز اجر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اجرچهارگوش ازارد فسيل سيليسي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اجرساختماني مجوف ازماسه سنگ سياه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اجرسفالي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اجرفشاري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اجرماسه اهکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اجرماشيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اجرنما پرسي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اجرماسه سيماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اجرلعابدار . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اجرمارن سيماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اجر نيمه اتوماتيک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع سفال . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بلوک سفالي سقف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بلوک سفالي تيغه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سفال سقف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قطعات پيش ساخته سفالي مسطح . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع کاشي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاشي معرق وهفت رنگ . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاشي ديواري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاشي سراميکي کف . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پخت سوم کاشي سراميک وچيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاشي مينياتوري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بسته بندي انواع کاشي وسراميک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قطعات ويژه کاشي وسراميک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاشي گرانيتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاشي پرسلاين . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کلاهک دودکش سفالي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوله واتصالات سفالي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوله سفالي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع سيمان . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سيمان پوزولان . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سيمان خاکستري معمولي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سیمان سفید . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سيمان ضدسولفات . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کلينکر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سيمان حفاري مخصوص چاههاي نفت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بسته بندي سيمان . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع اهک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اهک کلوخه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اهک معمولي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اهک ميکرونيزه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اهک هيدراته . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گچ ساختماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گچ ساختماني فله . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گچ ساختماني بسته بندي شده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده خاک گچ بسته بندي شده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گچ غيرساختماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گچ تحريرسفيد -رنگي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گچ خياطي مل . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گچ صنعتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گچ طبي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قطعات پيش ساخته بتوني وسيماني وسبک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پانل بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چهار چوب بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تايل سقفي بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوله بتوني مسلح . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوله بتوني فاضلاب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نرده بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده حوض بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بلوک ديواري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بلوک سقفي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پانل پوششي فايبرسمنت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تيرچه پيش فشرده سيماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تيرچه زيگزاک سيماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کفپوش سيماني -موزائيک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پله سيماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قطعات پيش ساخته پرليت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوازم بهداشتي سيماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوله بتوني غيرمسلح . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بلوک نما . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ايمهاف تانک بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کالاهاي گچي ساختماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بلوک گچي ديوار . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ديوار گچي پيش ساخته . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قطعات گچبري پيش ساخته . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سقف کاذب گچي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع سقف کاذب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ساير کالاهاي بتوني-سيماني وگچي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کانال ابرساني کشاورزي بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تير بتوني برق . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پايه بتوني دکلهاي خطوط انتقال نيرو . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شبکه بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پل بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کنسول سيماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دال سيماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده حلقه چاه سيماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جدول سيماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سايرکالاهاي بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تراورس های سیمانی راه آهن . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قرنيزسيماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قالب بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سقف بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ديواردوصفحه اي بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوله سيماني باالياف مصنوعي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده درپوش سيماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سپتيک تانک بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قطعات تزئيني بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قطعات بتوني باطرح چوب وطبيعت موردمصرف درپارکهاوفضاي سبز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده خانه پيش ساخته بتوني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ساير کالاهاي گچي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مجسمه گچي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قالب گچي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع بتون وملات از قبل مخلوط شده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بتون اماده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بتون خشک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بتون سبک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گرانول بتون هاي سخت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مصالح ساختماني ازريشه گياهي که باموادکاني مخلوط شده باشد . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ورقهاي هوا بليت چوب وسيمان . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوله واتصالات ازبستي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اتصالات ازبست . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوله ازبست . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ورقهاي ازبست نسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ورق ازبست نسوزمسلح . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ورق سيماني ازالياف مصنوعي نسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ورق سیمانی ازالیاف سلولزی . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع سنگبري وسنگکوبي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سنگبري سنگهاي گرانيتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سنگبری سنگ ماربلی یا غیرگرانیتی . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده برش سنگ بصورت جدول وبلوک وغيره . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده معرق سنگ -کاشي- سراميک وگرانيت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بلوک سنگ . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اسلب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پودرسنگ . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مصنوعات سنگي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سنگ مصنوعي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده حکاکي روي سنگ مصنوعات سنگي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سنگ مهندسي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ايجاد طرحهاي گرانيتي برروي سنگهاي طبيعي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فراوري سنگ مصنوعي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سنگهاي تزئيني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سنگ مصنوعی با فن آوری نانو . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نمای پیش ساخته ترکیبی فوم و کانی های غیر فلزی . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ريسمان نسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده واشرنسوز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ورق نسوزسه لايه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده عايق حرارتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده عايق پشم شيشه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پشم سنگ . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده عايقهاي پيش ساخته نسوزوضداب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده الياف سراميکي caramic fiber . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده عايق رطوبتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده عايق صدامغناطيسي-غيرمغناطيسي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سنگهاي تيز کننده وصيقل دهنده وانواع سمباده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سمباده کاغذي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سمباده پارچه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سنگ ساب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سنگ برش . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده روغن سمباده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اسکاچ صنعتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع پدوهلدرسمباده زني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سنگ اسياب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گرافيت ومحصولات ساخته شده ازگرافيت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده واشرگرافيتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع پوکه صنعتي ومعدني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دانه ميکاازپرليت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پرليت منبسط شده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع پودرهاي صنعتي ومعدني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده خاک رنگبر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بنتون . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کت راک ياپودرشکننده سنگ بتون . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بسته بندي انواع پودرهاي صنعتي ومعدني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تيوپ سيليکا کلسيم . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فراوري کاني هاي غيرفلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شستشو ودانه بندي شن وماسه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شستشوي کائولن . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ريگ دانه بندي شده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دانه بندي وفراوري سيليس . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پرليت دانه بندي شده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اماده سازي مواداوليه چيني وسراميک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سنگ دانه بندي شده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده عمل آوري وآماده سازي خاک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ماسه چسب دار . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فراوري کاني هاي فلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فراوري سرباره کوره هاي ذوب فولاد . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سايرفراوري کاني غيرفلزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ماسه استاندارد . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بسته بندي مصالح ساختماني . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کنسانتره ذغالسنگ . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کنسانتره فسفات . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ماسه ريخته گري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کنسانتره آپاتيت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قيرحاصل ازقيرطبيعي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گیلسونیت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اسفالت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ماستيک اسفالت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده محصولات ساختمانی ازموادکانی وپلیمری وسلولزی . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قطعات بتوني خاص سبک - پليمري وگوگردي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ديوارپيش ساخته سنگ-چوب وپلي استر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بلوک سبک ازگچ ومواد پليمري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده الياف پوششي فيبري وسلولزي رنگ داخلي ساختمان . . . . . .

بلوک سه جداره


های سه جداره با دستگاه تمام اتوماتیک و به صورت اتوکلاو ودارای استاندارد ملی . . انواع محصولات: . 1 بلوک سبک   سه جداره 40*20*10 ضخامت جداره 2/5سانتیمتر وزن:5/5کیلوگرم و تعداد بلوک در متر مربع 12/5عدد . 2-بلوک ...

بلوک پوکه ای اتو کلاو


های سه جداره با دستگاه تمام اتوماتیک و به صورت اتوکلاو ودارای استاندارد ملی . . انواع محصولات: . 1 بلوک سبک   سه جداره 40*20*10 ضخامت جداره 2/5سانتیمتر وزن:5/5کیلوگرم و تعداد بلوک در متر مربع 12/5عدد . 2-بلوک ...

بلوک سبک سیمانی


های سه جداره با دستگاه تمام اتوماتیک و به صورت اتوکلاو ودارای استاندارد ملی . . انواع محصولات: . 1 بلوک سبک   سه جداره 40*20*10 ضخامت جداره 2/5سانتیمتر وزن:5/5کیلوگرم و تعداد بلوک در متر مربع 12/5عدد . 2-بلوک ...

بلوک لیکا


های سه جداره با دستگاه تمام اتوماتیک و به صورت اتوکلاو ودارای استاندارد ملی . . انواع محصولات: . 1 بلوک سبک   سه جداره 40*20*10 ضخامت جداره 2/5سانتیمتر وزن:5/5کیلوگرم و تعداد بلوک در متر مربع 12/5عدد . 2-بلوک ...

بلوک سبک سیمانی


های سه جداره با دستگاه تمام اتوماتیک و به صورت اتوکلاو ودارای استاندارد ملی . . انواع محصولات: . 1 بلوک سبک   سه جداره 40*20*10 ضخامت جداره 2/5سانتیمتر وزن:5/5کیلوگرم و تعداد بلوک در متر مربع 12/5عدد . 2-بلوک ...

فروش هبلکس


گروه تولیدی تعاونی نمونه( ITM) . . تولید بلوک تبلکس(تولید تنها بلوک انحصاری در ایران) و هبلکس  بلوک سبک   هوادار اتوکلاوی (AAC)) . . تولید و فروش بلوک سفالی جهت مصارف ساختمانی و صادرات بلوک - بلوک هبلکس ب...

تولید کننده ملات آماده ساختمانی


لویی . ملات مخصوص فوق سبک(عایق صوت و گرما و سرما) – 22کیلویی . ملات مخصوص بلوکهای NACC,CLC و هبلکس . بلوک سبک   هبلکس . قیرهای امولوسیونی – 17 کیلویی . ملاتهای رنگی نانو مخصوص نمای ساختمان با ضمانت نامه – این رن...

مزیت های استفاده از پرلیت در بلوک سبک پرلیتی Perli


دیوار دارای یک رنگ باشد و دراثر خراشیدگی دیوار، بازهم رنگ زیرین همان رنگ می باشد. .  با استفاده از بلوک سبک   پرلیتی نیروی مؤثر زلزله کاهش و به دلیل وزن سبک آوار تلفات جانی نیز به میزان چشمگیری کاهش می یابد. ...

پوکه صنعتی لیکا و پوکه معدنی


با بتن سنگین می باشد . . انواع کاربرد های پوکه لیکا: . . بتن سبک سازه ای و بتن سبک غیر سازه ای ،  بلوک سبک   توخالی و توپر غیر سازه ای ، پرکننده سبک ، ملات لیکا ، تصفیه آب ، کشاورزی از قبیل کشت آبی ، تزئی...

مزیت های استفاده از بلوک سبک و فوق سبک پرلیتی زمین


فاده از این بلوک ها باعث کاهش وزن ساختمان شده درنتیجه هزینه های ساخت کاهش می یابد. .  با استفاده از بلوک سبک   پرلیتی نیروی مؤثر زلزله کاهش یافته و به دلیل وزن سبک آوار تلفات جانی نیز به میزان چشمگیری کاهش می ی...

بلوک سبک سیمانی بتنی لیپر


تولید کننده بلوک سبک   سیمانی ( بتنی ) لیپر: . . - دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و تمدید آن برای ششم...

Zeolite


6-021 . موبايل شرکت: 09365077781 . . زئوليت- خريد زئوليت – فروش زئوليت- زئوليت طبيعي- -بلوک زئوليتي بلوک سبک  -بلوک سبک زئوليتي- ساخت بلوک زئوليتي- خوراک دام-خوراک طيور- زئوليت کشاورزي-اصلاح خاک- حاصلخيزي خاک-...

فروش انواع بلوك ديواري و تيغه اي سبك با قيمت مناسب


 بلوک سبک  ساختماني پارسه بعنوان نمايندگي مجاز توليد و فروش محصول سبك دانه و انواع بلوك سبك و ملات آماده با نام...

بلوك ديواري


کلینیک ساختمانی پارسه ، نمایندگی رسمی تولید و فروش بلوک سبک   دیواری و تیغه ای سبک غیر باربر با نام تجاری لیکا در خراسان ، آمادگی خود را جهت تامین بلوک مورد نیاز...

پخش عمده بلوک


کلینیک ساختمانی پارسه بعنوان نمایندگی مجاز تولید و فروش محصول سبک دانه و انواع بلوک سبک   و ملات آماده با نام تجاری لیکا در مشهد، آماده ارائه و فروش پوکه لیکا و بلوک های دیواری و تیغه ای لی...

چسب بلوک سبک CLC AAC NAAC


ر تعیین نسبتهای اختلاط در محل پروژه به حداقل ممکن کاهش پیدا می کند . . . بر این اساس با توجه به نوع بلوک سبک   مورد استفاده در پروژه , نوع چسب بلوک سبک که بر پایه ترکیب مواد سیمانی و ریزدانه ها می باشد ترکیب می...

فروش بلوک لیکا


 بلوک سبک  ا و مزایای بلوک‌ های لیکا : وزن کم با استفاده از بلوک‌های سبک لیکا ، به دلیل وزن کم و سهولت کار ، هز...

اجرای دیوار چینی با بلوک سیمانی و آجر در مشهد


و یا بازدید از پروژه شما (بصورت رایگان) تماس حاصل فرمائید. . تولید بلوک سیمانی پرسی – بلوک سنگین – بلوک سبک   – اجرای دیوار چینی در مشهد – ساخت ویلا در شاندیز – فروش بلوک در شاندیز و طرقبه – ساخت باغ تالار در ...

فوم بتن پلیمری


سنتز شده از پروتئین سویا . بدون بو و خوردگی ، کیفت و مقاومت بالا . (ایجاد حباب های خیلی ریز در بتن و بلوک سبک  ) . ارسال نمونه رایگان . 09378289992 . 09193375750 . Maneshimi.ir...

فروش اینترنتی مصالح ساختمانی اطلس کالا


– فشاری ( بهمنی ) ، سیمان تهران - شرق مشهد – فیروزکوه – سبزوار - جوین و آبیک ، سفال و تیغه دیواری ، بلوک سبک   بتنی ، خاک رس ، آهک ، پودرسنگ . . حضور بهترین تولید کنندگان و عرضه کنندگان محصولات و مصالح ساختمان...

سبکدانه پرلیکا


مران پارس - پرلیکا . . تولید کننده پوکه صنعتی (سبکدانه) با نام تجاری پرلیکا . . قابل مصرف در تولید بلوک سبک   ، قطعات پیش ساخته بتنی . . بتن سبک ، ملات سبک ، شیب بندی ، ، کف سازی ، راه سازی ، . . سبک سازی سا...

فروش بلوک بتن سبک


راتوکلاو . . تنها دارنده دارای تاییدیه و گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در خصوص تولید بلوک سبک   گازی clc غیراتوکلاو . . وزن مخصوص بین 600 تا 720 کیلوگرم بر متر مکعب . . دارای تاییدیه از مرکز تح...

بلوک سبک توپر


 بلوک سبک  ننده بلوک دیواری CLC ( بلوک سیمانی سبک توپر )جهت استفاده به عنوان دیوارهای داخلی و محیطی . . به همر...

بلوک سبک لیکا


 بلوک سبک   لیکا . . رعایت کامل مقررات و ضوابط آیین نامه رعایت مبحث 19 ساختمان جهت جلوگیری از اتلاف انرژی . ....

فروش مستقیم از کارخانه انواع بلوک سیمانی


ی به قیمت 780 تومان، در صورت حمل با تریلی( 1250 تا 1870عدد) 600 تومان. (ضخامت 1.5 سانت) . . بلوک سبک   پوکه ای اندازه 10در 40 با ارتفاع 17(همان 20) (3کیلویی).حمل با خاور(1350عدد)، تحویل پای کار، دانه ای...

دستگاه پرتابل فوم بتن سیمان سبک دو منظوره


09159141897 . . . . نوع محصول : پرتابل فوم بتن سیمان سبک دو منظوره جهت کف ریزی ، شیب بندی و تولید بلوک سبک   CLC ، در سه مدل ( تک فاز ، سه فاز و دیزلی ) . . . . ابعاد به سانتیمتر: طول 410 ، عرض 180 ، ارتفا...

الیاف چسب بلوک فوم شرکت دریم بتن


نصب انواع آجر، بلوک هبلکس، سیلیس، بتن سبک و بتن گازی، پر کردن بتنها، ترمیم آسیب دیدگی و بریدگی قطعات بلوک سبک  ، پلاستر و جایگزینی گچ کاری روی قطعات بلوک سبک بکار میرود....

بلوک سبک در تهران و سراسر ایران


فروش انواع قطعات بتنی . . بلوک سبک   در تهران . . محصولات بلوک دیواری ته پر 40*20*10وزن 4/5kg . . بلوک دیواری ته پر 50*20*15وزن8kg ....

فروش بلوک سیمانی سبک


شرکت آگر(Agor) تولید کننده بلوک سبک   ساختمانی در ابعاد گوناگون می باشد . سبکی - استحکام - عایق صوتی و حرارتی تامین کننده مبحث 19 مقررات ...

فروش دستگاه بلوک زن اتوماتیک دست دوم


یک کارگاه تولیدی بلوک سبک   لیکا اقلام مازاد خود را به شرح زیر به فروش میرساند: . . 1-دستگاه بلوک زنی نیمه اتوماتیک TB450 ساخت...
30


#کانی غیر#صنایع کانی غیر#صنایع کانی غیر فلزی#کانی غیر فلزی#صنایع کانی#سنگ مصنوعی#بلوک سبک#تولید سنگ مصنوعی#لوله واتصالات#سنگ ساب#تولید آجر