اطلاعات صنایع کاغذ و محصولات کاغذی
اطلاعات صنایع کاغذ و محصولات کاغذی . . اطلاعات این مجموعه شامل نام واحد، نوع محصول تولیدی، ظرفیت تولید سالیانه، آدرس و شماره تلفن کارخانه و تاریخ جواز بهره برداری بانضمام جدول جداگانه شامل 573 شماره موبایل استخراج شده از بانک اطلاعات مذکور میباشد . . . . تعداد رکورد: 2248 واحد فعال . . . . اطلاعات بیشتر در آدرس زیر: . . www.SorYas.com . . شماره های تماس : . . تلفن بخش پشتیبانی : 4444300 - 0561 (از ساعت 8 الی 14) . . موبایل مشاوره سریع : 09358780714 . . لینک خرید پستی و تحویل در محل : . . http://server1.pardakht.ir/?pg=productBuyBasket&pid=123379 . . لیست زیربخش های موجود در اطلاعات صنایع کاغذ و محصولات کاغذی . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده خميرکاغذازچوب-کاغذومقوا . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده خميرکاغدازلينترپنبه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده خميرکاغذجهت پوشک و نواربهداشتي ازلينترپنبه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده الفاسلولز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده خميرکاغذازضايعات کشاورزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده خميرکاغذازساقه غلات . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده خميرکاغذازکاغذ باطله ومقوا . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع کاغذ کرافت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ کرافت ازضايعات کاغذومقوا . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ کرافت وايت تايپ يک روسفيد . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ شبه کرافت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ شبه کرافت ازضايعات کاغذ ومقوا . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ تست لاینر . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وایت تایپ {یک روسفید} . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ فلوتينگ . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ فلوتينگ ازضايعات کشاوزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ فلوتينگ ازضايعات کاغذ ومقوا . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ چاپ وتحرير . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ چاپ وتحريرازچوب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذروزنامه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ تيشوازخميرکاغذ . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سايرانواع کاغذ . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذغيرقابل نفوذدرمقابل چربي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ سلوفان . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذاسکناس واوراق بهادار . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مقوابه صورت رول يا ورق مقواازچوب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مقواازضايعات کشاورزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مقواازضايعات کاغذومقوا . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مقوای لمینت دار از ضایعات کاغذ ومقوا . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مقواازچسباندن چندلايه کاغذ . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مقواي دوبلکس . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مقواي دوبلکس يک روگلاسه ازضايعات سلولزي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مقواي نازک شميز . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ورق تکسون . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذومقوا عمل امده ازکاغذومقواي خام کاغذ ومقواي اندود شده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پدسلولزي جهت خنک کردن . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ ومقواي پوشش داده شده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ باروکش پلاستيکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مقواي چندلايه روکشدار . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع کاغذ بسته بندي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ براي بسته بندي ميوه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ کيک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ کادوئي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع گل ملامين . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده برش کاغذومقوا . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده برش انواع کاغذ . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده برش کاغذ تحرير . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده برش مقوا . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بسته بندي کاغذ ومقوا . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پوشال کاغذي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ ومقواي کروگيت شده وظروف کاغذي ومقوائي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ورق کارتن دولا . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ورق کارتن سه لا . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ورق کارتن چندلا . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف مقوائي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ليوان مقوائي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گلدان مقوائي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف يکبارمصرف پوسيدني گياهي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف يکبارمصرف کاغذي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فیلم وورقهای پوسیدنی گیاهی . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف يکبار مصرف گياهي طعم دار . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده محفظه هاي کاغذي ومقوائي انواع کارتن تبديلي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کارتن بسته بندي تبديل ورق به کارتن . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پالت از بازیافت کاغذ ومقوا . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع جعبه مقوايي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جعبه مقوايي ازمقواي معمولي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جعبه مقوايي ازمقواي دوبلکس . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بسته های چند لایه مقوایی بالایه آلومینیم برای موادخوراکی[تتراپک] . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قوطي کاغذي کامپوزيتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جعبه مقوايي بسته بندي موادغذايي پيورپک . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ساک وکيف کاغذي يامقوايي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ساک کاغذي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ساک مقوايي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سايرمحفظه هاي کاغذي ومقوايي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کلاسورمقوايي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده زونکن مقوايي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پوشه مقوايي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بشکه مقوايي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذهاي کپيه وانتقال دهنده . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذاستنسيل . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ کاربن . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ کاربن لس . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ حساس اوزاليد . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ فاکس . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع پاکت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پاکت پستي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پاکت مراسلاتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پاکت جاروبرقي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پاکت خواروباروميوه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پاکت داروئي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پاکت گچ وسيمان . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پاکت ابميوه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لفافهاي غذايي دارويي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نوشت افزارهاي کاغذي وانواع صافي ومحصولات بهداشتي کاغذي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دفترچه تحرير . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذتوالت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستمال کاغذي جيبي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستمال کاغذي جعبه اي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سفره کاغذي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده حوله کاغذي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ملحفه کاغذي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستمال سفره . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پوشک کامل بچه [پمپرز] . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پوشک معمولي بچه . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نواربهداشتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تامپون . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پيش بند کاغذي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پوشک کامل بزرگسال . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده برش وبسته بندی دستمال کاغذی . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع فيلترکاغذي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شانه تخم مرغ وميوه جات مقوايي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شانه تخم مرغ . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شانه ميوه جات مقوايي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سايرکالاهاي قالبگيري شده ازکاغذ-مقوا . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دوک مقوايي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوله مقوايي کور . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده واشرکاغذي ومقوائي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شبکه لانه زنبوري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پد سلولزي کاغذ آغشته براي رطوبت هوا . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع کاغذهاي چسب داروگرافيکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نوارچسب کاغذي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ پشت چسب دارواتيکت . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع برچسب . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده عکس برگردان . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ ديواري . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فرمهاي کامپيوتري بهم پيوسته . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کارت پانچ . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نوارتلکس . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نوارهاي پزشکي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فرمهاي ثبت اطلاعات صنعتي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نقشه قالي . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پوشش هاي ديواري ازموادنسجي وسلولزي . . . . . . . .

خرید ضايعات كاغذ باطله ، کتاب و مجله


شرکت جهان مقوای شرق آماده همکاری در زمینه : . . * خرید انواع ضایعات کاغذ   باطله ، اوراق اداری ، کتاب و دفتر باطله ، فرم باطله و مجله گلاسه . . * خرید ضایعات لیوان کاغذی و ب...

خریدار کاغذ باطله


، پرونده باطله ، فرم باطله ، اسناد اداری باطله ، پرونده های اداری باطله ، زینک باطله ، فیلم باطله ، ضایعات کاغذ   ، ضایعات کاغذ چاپخانه ها ، پوشال سفید ، روزنامه باطله ، ضایعات لیوان کاغذی باطله ، مجله گلاسه ، ضای...

خرید کاغذ باطله 09126473633


❇️ بهترین خریدار کاغذ باطله ، ضایعات کاغذ   ، کتاب باطله ، فرم ، پرونده ، مجلات باطله ، روزنامه ، زینک| 09362112364 - 09126473633 . . ✅ با بال...

خرید ضایعات کاغذ باطله 09362112364


❇️ بهترین خریدار ضایعات کاغذ   باطله ، خریدار کاغذ باطله ، کتاب و دفتر باطله | معصومی 09126473633 - 09362112364 | . . . ✅ باقابل...

بازیافت ضایعات


مواد زائد آلی و پلاستیک . . 20 طرح توجیهی تولید مقوا از ضایعات کشاورزی . . 21 طرح توجیهی مقوا از ضایعات کاغذ   و مقوا . . 22 طرح توجیهی خمیر کاغذ فلوتینگ از ضایعات کشاورزی(کاه و کلش) . . 23 طرح توجیهی بازیا...

ماشین آلات تولید کاغذ و مقوا


یوم و تولید مقوای صنعتی و صحافی . . طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی انواع خطوط تولید کاغذ و مقوا از ضایعات کاغذ   و کارتن و... -بازیافت- . ائم از . - مقوای دوبلکس روکش دار بهداشتی با قابلیت اخذ مهر استاندارد - نظی...

طراح وسازنده خطوط تولیدکاغذومقوا


یوم و تولید مقوای صنعتی و صحافی . . طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی انواع خطوط تولید کاغذ و مقوا از ضایعات کاغذ   و کارتن و... -بازیافت- . ائم از . - مقوای دوبلکس روکش دار بهداشتی با قابلیت اخذ مهر استاندارد - نظی...

ماشین آلات تولید کاغذ و مقوا


یوم و تولید مقوای صنعتی و صحافی . . طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی انواع خطوط تولید کاغذ و مقوا از ضایعات کاغذ   و کارتن و... -بازیافت- . ائم از . - مقوای دوبلکس روکش دار بهداشتی با قابلیت اخذ مهر استاندارد - نظی...

کارخانه بازیافت کاغذ


یوم و تولید مقوای صنعتی و صحافی . . طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی انواع خطوط تولید کاغذ و مقوا از ضایعات کاغذ   و کارتن و... -بازیافت- . ائم از . - مقوای دوبلکس روکش دار بهداشتی با قابلیت اخذ مهر استاندارد - نظی...

ماشین آلات تولید کاغذ و مقوا


یوم و تولید مقوای صنعتی و صحافی . . طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی انواع خطوط تولید کاغذ و مقوا از ضایعات کاغذ   و کارتن و... -بازیافت- . ائم از . - مقوای دوبلکس روکش دار بهداشتی با قابلیت اخذ مهر استاندارد - نظی...

پرس ضایعات کاغذی و فلزی


متخصص تولید دستگاه های پرس ضایعات . . پرس ضایعات فلزی . . پرس ضایعات کاغذ  ی . . پرس ضایعات لوله . . دستگاه های پرس ضایعات خوابیده و ایستاده . . با ابعاد دهانه مختلف ::: 60...

خرید روزانه ضایعات کاغذی


خرید فوق العاده کاغذ سفید پوشال سفید و کلیه ضایعات کاغذ  ی --- سفبد و رنگی . . با کمترین قیمت . . با هر شرایطی که شما می خواهید . . در هر تناژ و مقداری . ...

خرید و فروش ضایعات کاغذ کارتن پوشال سفی


خرید و فروش انواع ضایعات کاغذ  ی با نازلترین قیمت . . 1-ضایعات کارتن پرس شده در تناژ بالا . . 2-ضایعات پوشال کاغذی رنگی و مخلوط و...

خرید فوق العاده کاغذ سفید پوشال سفید و کلیه ضایعات


خرید فوق العاده کاغذ سفید پوشال سفید و کلیه ضایعات کاغذ  ی سفبد و رنگی . . با نازلترین قیمت . . با شرایطی که شما می خواهید . . در هر تناژ و مقداری . . در...

خرید کاغذ پوشال برگه سفید و رنگی


خرید فوق العاده کاغذ سفید پوشال سفید و کلیه ضایعات کاغذ  ی سفبد و رنگی . . با نازلترین قیمت . . با شرایطی که شما می خواهید . . در هر تناژ و مقداری . . در...

ضایعات کارتن کاغذ مقوا


خرید کلیه ضایعات کاغذ   اعم از . . 1-ضایعات کارتن پرس شده . . 2-ضایعات مقوای پشت طوسی پرس شده . . 3-ضایعات دفتر کتاب مج...

آگهی ویژه طرحهای توجیهی اقتصادی تولید کاغذ و مقوا


عات آن ۴۸ صفحه می باشد و در سال ۱۳۸۶ تدوین شده است . . . . - تولید مقوای توپر از ضایعات کشاورزی و ضایعات کاغذ   و مقوا به ظرفیت ۱۳۵۰ تن در سال که دارای ۶۱ صفحه اطلاعات مفید بوده و در سال ۱۳۸۲ تدوین شده است . . ...

ضایعات کارتن کاغذ مقوا ,


خرید کلیه ضایعات کاغذ   اعم از . . 1-ضایعات کارتن پرس شده . . 2-ضایعات مقوای پشت طوسی پرس شده . . 3-ضایعات دفتر کتاب مج...

اطلاعات صنایع کاغذ و محصولات کاغذی


کارخانه های تولیدکننده مقواازضايعات کاغذومقوا . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مقوای لمینت دار از ضایعات کاغذ   ومقوا . . اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مقواازچسباندن چندلايه کاغذ . . اطلاعات کارخانه های تولید...

دستگاه تصفيه آب خانگی


ذی طرح توجیهی تولید باند و گاز پزشکی طرح توجیهی خمیر کاغذ از ضایعات کشاورزی طرح توجیهی تولید مقوا از ضایعات کاغذ   و مقوا طرح توجیهی تولید الکل از ملاس چغندر قند طرح توجیهی تولید مایعات شوینده طرح توجیهی دباغی, سال...

ضایعات کاغذ و مقوا


بهترین خریدار ضایعات کاغذ   و مقوا . . خریدار ضایعات کاغذ و مقوای شما در بهترین شرایط ممکن و کمترین زمان . . بصورت نقد . ...

ضایعات کاغذ


خرید و فروش ضایعات کاغذ   و کارتن مقوا با نازلترین قیمت بصورت نقدی تحویل در مبدا...

متخصص ساخت دستگاه های پرس انواع ضایعات


متخصص ساخت دستگاه های پرس ضایعات . . پرس ضایعات فلزی . . پرس ضایعات کاغذ  ی . . پرس ضایعات لوله . . دستگاه های پرس ضایعات خوابیده و ایستاده . . با ابعاد دهانه متفاوت: 60*6...

خریدوفروش ضایعات کاغذ


خریدوفروش ضایعات کاغذ  باطله-روزنامه -مجله وغیره . . درسراسرایران . . باقیمت پیشنهادی شمادوست عزیز . . تلفن09124586303...

خریدار کاغذ باطله


خرید فوق العاده کاغذ سفید پوشال سفید و کلیه ضایعات کاغذ  ی سفبد و رنگی . با نازلترین قیمت . با شرایطی که شما می خواهید . در هر تناژ و مقداری . در هر کجا ...

فروش سیلیکات منیزیم با آنالیز و فرآوری بالا 90تا 9


با مش خوب برای صنایع کاغذ سازی-دارویی-سرامیک سازی- لاستیک سازی- پلاستیک سازی- رنگ سازی-کارتن سازی از ضایعات کاغذ   بازیافتی- خوراک دام- صنایع کائوچو- صنایع کنترل آلوذگی- صنایع تهیه روغن سر- رنگ و تولید پولیش- صابون...

فروش سیلیکات منیزیم با آنالیز و فرآوری بالا 90تا 9


با مش خوب برای صنایع کاغذ سازی-دارویی-سرامیک سازی- لاستیک سازی- پلاستیک سازی- رنگ سازی-کارتن سازی از ضایعات کاغذ   بازیافتی- خوراک دام- صنایع کائوچو- صنایع کنترل آلوذگی- صنایع تهیه روغن سر- رنگ و تولید پولیش- صابون...

فروش سیلیکات منیزیم با آنالیز و فرآوری بالا 90تا 9


با مش خوب برای صنایع کاغذ سازی-دارویی-سرامیک سازی- لاستیک سازی- پلاستیک سازی- رنگ سازی-کارتن سازی از ضایعات کاغذ   بازیافتی- خوراک دام- صنایع کائوچو- صنایع کنترل آلوذگی- صنایع تهیه روغن سر- رنگ و تولید پولیش- صابون...

فروش سیلیکات منیزیم با فرآوری بالا 90تا 91درصد


با مش خوب برای صنایع کاغذ سازی-دارویی-سرامیک سازی- لاستیک سازی- پلاستیک سازی- رنگ سازی-کارتن سازی از ضایعات کاغذ   بازیافتی- خوراک دام- صنایع کائوچو- صنایع کنترل آلوذگی- صنایع تهیه روغن سر- رنگ و تولید پولیش- صابون...

فروش سیلیکات منیزیم با فرآوری بالا 90تا 91درصد


با مش خوب برای صنایع کاغذ سازی-دارویی-سرامیک سازی- لاستیک سازی- پلاستیک سازی- رنگ سازی-کارتن سازی از ضایعات کاغذ   بازیافتی- خوراک دام- صنایع کائوچو- صنایع کنترل آلوذگی- صنایع تهیه روغن سر- رنگ و تولید پولیش- صابون...
30


#محصولات کاغذی#صنایع کاغذ#تخم مرغ#دستمال کاغذی#پمپ#ضایعات کاغذ#کاغذ ديواري