مشاوره ، طراحی و ساخت انواع دستگاههای تصفیه اب صنعتی در ابعاد مختلف از1000000-1000 لیتر در شبانه روز . . کاربردها: . . صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و نیروگاهی . . . . کشاورزی ( گلخانه ، سالن پرورش قارچ ، مرغداری و دامداری ) . . . . صنایع غذایی ( اب آشامیدنی ، نوشابه سازی و ...) . . . . ارایشی و بهداشتی . . . . و ....
تهران
09151008529

#ساخت انواع دستگاههای#انواع دستگاههای تصفیه اب#ساخت انواع دستگاههای تصفیه#مشاوره طراحی ساخت انواع#انواع دستگاههای تصفیه#انواع دستگاههای#تصفیه اب#دستگاههای تصفیه اب#مشاوره طراحی#طراحی ساخت#دستگاههای تصفیه#ساخت انواع#طراحی ساخت انواع#مشاوره طراحی ساخت