ـ محاسبات بارگذاری انفجار برروی سازه . . ـ طراحی و اجرای سازه های مقاوم در برابر موج انفجار . . ـ انجام پروژه های تحقیقاتی ( تئوری، آزمایشگاهی، در مقیاس واقعی ) در زمینه سازه، زیرساخت ها، بارگذاری انفجاری و ضربه ونفوذ . . - مقاومسازی سازه ها، تأسیسات صنعتی و زیرساخت با FRP . . - ارائه مشاوره در زمینه مهندسی پدافندغیرعامل . . ـ ارائه دوره های آموزشی مهندسی پدافندغیرعامل . . ـ همکاری با شرکت های مهندسی مشاور . . ـ ارائه به روزترین مطالب، آئین نامه ها، مراجع و مقالات بین المللی در زمینه سازه - انفجار - مقاوم سازی - تقویت سازه با FRP . . ـ اجرای پروژه های مطالعاتی، محاسباتی و اجرایی سازه های امن و مقاوم در برابر انفجار . . - 09129404761
تهران
موبایل : 09129404761
تهران - منطقه یک

#مقاوم سازی