کوره لعاب فلز

تعداد بازديد : 13657
شرکت اصفهان کوره کاران با مدیریت آقای دکتر فریبرز مسعودی در زمینه ساخت ونصب: . . - کوره و تجهیزات خط رنگ پودر الکترو استاتیک . . - کوره وتجهیزات پخت لعاب فلز . . - کوره و تجهیزات عملیات حرارتی . . - انواع کانویر ونقاله . . - کوره و تجهیزات خط رنگ الکترو فورز . . در شهر صنعتی مورچه خورت (اصفهان) مشغول فعالیت می باشد. . . 24 & 45642822(031)
تهران
24 & 45642822(031)
اصفهان-شهرصنعتی مورچه خورت-خ بوعلی5-پ502
www.eskoka.com

کوره رنگ استاتیک


یبرز مسعودی در زمینه ساخت ونصب: . - کوره و تجهیزات خط رنگ پودر الکترو استاتیک . - کوره وتجهیزات پخت لعاب فلز   . - کوره و تجهیزات عملیات حرارتی . - انواع کانویر ونقاله . - کوره و تجهیزات خط رنگ الکترو فورز . در...

کوره لعاب فلز


سعودی در زمینه ساخت ونصب: . . - کوره و تجهیزات خط رنگ پودر الکترو استاتیک . . - کوره وتجهیزات پخت لعاب فلز   . . - کوره و تجهیزات عملیات حرارتی . . - انواع کانویر ونقاله . . - کوره و تجهیزات خط رنگ الکترو ...

خط رنگ پودری


سعودی در زمینه ساخت ونصب: . . - کوره و تجهیزات خط رنگ پودر الکترو استاتیک . . - کوره وتجهیزات پخت لعاب فلز   . . - کوره و تجهیزات عملیات حرارتی . . - انواع کانویر ونقاله . . - کوره و تجهیزات خط رنگ الکترو ...

انواع کانویر


سعودی در زمینه ساخت ونصب: . . - کوره و تجهیزات خط رنگ پودر الکترو استاتیک . . - کوره وتجهیزات پخت لعاب فلز   . . - کوره و تجهیزات عملیات حرارتی . . - انواع کانویر ونقاله . . - کوره و تجهیزات خط رنگ الکترو ...

تونل شستشو


سعودی در زمینه ساخت ونصب: . . - کوره و تجهیزات خط رنگ پودر الکترو استاتیک . . - کوره وتجهیزات پخت لعاب فلز   . . - کوره و تجهیزات عملیات حرارتی . . - انواع کانویر ونقاله . . - کوره و تجهیزات خط رنگ الکترو ...

رنگ پلاستیک


. . خط رنگ بدنه های پلاستیکی . . کوره و تجهیزات خط رنگ پودر الکترو استاتیک . . کوره وتجهیزات پخت لعاب فلز   . . کوره و تجهیزات عملیات حرارتی . . انواع کانویر ونقاله . . کوره و تجهیزات خط رنگ الکترو فورز ....

آسیاب لعاب بال


. - آسیاب لعاب (بال میل) . . - کوره و تجهیزات خط رنگ پودر الکترو استاتیک . . - کوره وتجهیزات پخت لعاب فلز   . . - کوره و تجهیزات عملیات حرارتی . . - انواع کانویر ونقاله . . - کوره و تجهیزات خط رنگ الکترو ...

کوره استاتیک


ی باشد. . - کوره باکس . . - تونل شستشو . . - کوره پیوسته . . - کابین . . - سایکلون . . - کوره لعاب فلز   . . - کوره عملیات حرارتی . . - کانویر ونقاله . . - کوره و تجهیزات خط رنگ الکترو فورز . . 456428...

کابین سایکلون مولتی سایکلون


ه . . - کوره رنگ بدنه های پلاستیکی . . - کوره تفلون . . - کوره آنیل . . -کوره خشک کن . . - کوره لعاب فلز   . . - کوره عملیات حرارتی . . - کانویر ونقاله . . - کوره و تجهیزات خط رنگ الکترو فورز . . 456428...

تولید كوره هاي عمليات حرارتي


شركت اصفهان كوره كاران در زمينه هاي به شرح زير مشغول فعاليت و تا كنون پروژه هاي خط رنگ و خط لعاب فلز   بي نظيري را براي كارخانجات توليد لوازم خانگي معتبر اجرا نموده است. : . . خط رنگ پودر الكترواستاتيك...

اصفهان کوره کاران


با مديريت آقاي دكتر فريبرز مسعودي در زمينه هاي بشرح زير مشغول فعاليت و تا كنون پروژه هاي خط رنگ و خط لعاب فلز   بي نظيري را براي كارخانجات توليد لوازم خانگي معتبر اجرا نموده است. : . . خط رنگ پودر الكترواستاتيك...


#لعاب فلز