قیمت برنج طارم

تعداد بازديد : 5507
سلام دوستان. فروش مستقیم و بی واسطه برنج خوش عطر وخالص وکم خوردطارم ,شیرودی ,رمضانی ,بابل ,آمل ,فریدونکناردرکیسه های 10کیلوو20کیلوگرمی.شمامیتوانیداین برنج هارا به قیمت روزبرنج درشهرهای شمال برای مصرف خانگی ورستوران ها وشرکت ها و...خودازماخریداری کنید یااین برنج ها رادرشهرخودبا قیمت مناسب وشیرین بفروشید .شما میتوانید دراین تاپیک هراندازه برنج از20کیلوگرم تا چندین تن راازما خریداری کرده ودرشهرخوددرهرنقطه ازکشورتحویل بگیرید.درضمن این برنج هابدون درهم کردن برنج های نامرغوب وارزان وهمینطورباکمترین خوردوبهترین بووپخت برای شماارسال میشود.قیمت برای مصارف خانگی ومغازه داری درشهرهای دیگریکی میباشدچون ماباکمترین سودآنرابرای شما ارسال میکنیم .عزیزانی که میخواهندنمونه برنج رادریافت بکنندمیتوانندباماتماس گرفته واعلام کنندتاما نمونه برنجی به وزن یک کیلوگرم برایشان ارسال بکنیم .درضمن هزینه حمل ونقل برنج به پای مشتری میباشدکه آنهم مبلغ اندکی هستش مثلا" برای تحویل درتهران هرکیلو150تومان میباشد.البته درتناژبالا مبلغ حمل ونقل بسیار پایین ترمیباشدباخریدازمادربعضی مواقع تا1000تومان وشاید بیشتردرهرکیلودرپول واسطه گری صرفه جویی کنید.دوستانی که برای فروش خرید میکنندنگران سرمایه زیادبرای این کار نباشید چون ماسفارش شمارا از 20کیلو تا چندین تن را برایتان ارسال میکنیم وبرای مصارف خانگی نیزاین کارراانجام میدهیم. ابتدا سفارش بگیرد سپس باما تماس بگیرید پس نیاز به میلیونها تومن سرمایه ندارید وفقط با چندهزارتومان میتوانیداین کار را انجام دهید ابتدامیتوانید ازخانواده وفامیل ها وهمسایه ها شروع کنید سفارش بگیرید سفارش بدهید برای بااطلاع شدن ازمبلغ روزبرنج دراین سه شهروقیمت حمل ونقل آن برای هرشهری وسفارش میتوانید دراین تاپیک.آیدی یاباشماره زیر تماس بگیرید . . حسن لکایی . . آیدی . . hassan_lakaei . . قیمت برنج امروزدرتاریخ 1391/6/26 . . برنج طارم مرغوب هرکیلو:3500تومان . . برنج رمضانی مرغوب هرکیلو:1830تومان . . برنج شیرودی مرغوب هرکیلو:1850تومان . . دوستان برای بااطلاع شدن قیمت برنج درروزهای دیگربرای سفارش کامنت بگذاریدتابه اطلاع شمابرسونم
مازندران
09112170062
بابل

#قیمت برنج#برنج طارم