ضد پوسيدگی خودرو

تعداد بازديد : 8528
Anti pass (دستگاه الكترونيكی ضد پوسيدگی خودرو) . . تحليل رفتگی (خوردگی) يك واكنش الكتروشيميايی طبيعی است وهنگاميكه اشياء فلزی (مثل بدنه ی وسيله ی نقليه) در محيط اكسيژن دار مرطوب يا نمكی قرار می گيرد اتفاق مي افتد. به عبارت ديگر تركيب آهن و اكسيژن ايجاد زنگ زدگی می كند كه می تواند به هر قسمت از ماشين شما آسيب جدی وارد كند و زنگ زدگی هم به نوبه خود باعث تحليل و از بين رفتن بدنه وسيله نقليه می شود.دستگاه الكترونيكی ضد زنگ خودرو از يك روش نوين و ثبت شده انحصاری استفاده می كند. این روش باعث ایجاد بار منفی در سطح فلز می شود ونقش حمایتی در کل بدنه خودرو وحتی قسمتهای دارای پوشش دارد . . . این بار منف سطحی ومیدان الکترو استاتیکی آن باعث طولانی شدن مدت زمان . . خوردگی می شود . روش دستگاه الکترونیکی ضد زنگ خودرو نباید با ضد زنگ معمولی اشتباه گرفته شود . مثلا روش جریان کاندیکه معمولا در وسایلی که مصارف زیر زمینی و یا زیر آبی دارند استفاده می شود نه در فضای آزاد حاوی اکسیژن دستگاه الکترونیکی معجزه گر ضد زنگ خودرو( آنتی پاس ) . . عملکرد خود را از این روشهای قدیمی مجزا می کند چون این سیستم برای اینکه در فضای باز کار کند و روشهای حفاظتی ضد زنگ را برای دارندگان خودرو و رانند گان امروزی عملی کند . طراحی شده است . . . . . . .
تهران
09111308544
آدرس مشتری. رشت : بلوار ولیعصر بعد از سایپا پور نصیری نبش خ عرفان -فروشگاه ترتیبی
www.tartibi.ir

#پوسيدگی