خرید و فروش ضایعات آهنی بصورت قراضه ازقبیل ضایعات کشتی.بارج .نفت کش .باری یدک کش و.....در تناژ بالا برش خورده از قبیل ورق کششی. ذوبی.نبشی .و بدون برش با بهترین قیمت . . خرید کشتی قابل رویت و ورق کشتی برش خورده آماده با بهترین قیمت خرید انواع فلزات سنگین بار آهنی لوله تیر آهن نبشی و میلگرد و...... در خوزستان . . برشکاری انواع کشتی های باری نفت کش بارج و لوله و برشکاری سکوی نفتی و دیک پالایشکاهی بصورت پیمانی پذیرفته می شود . . خرید توافقی از تمام ارگانهای موجود در آبادان و خرمشهر و ماهشهر و اهواز و امیدیه و سراسر کشور. خرید پوکه ضایعات جنگی تانک با مجوز ورق های صنعتی وفلزهای رنگی . . خرید ضایعات سنگین بار تیرآهن و ورق ولوله به بالا ترین قیمت روزکیلویی 650تومان تا 700تومان... خرید بار ضایعات از طریق واسطه قابل بازدید پرداخت درصد بالا . . تلفنهای تماس: 09169327596 >09124515434
خوزستان
09169327596
خرمشهر
There is insufficient system memory in resource pool 'internal' to run this query.


#ضایعات آهنی#فروش ضایعات#خرید ضایعات#ضایعات آهن