دستگاه تصفيه آب خانگی

تعداد بازديد : 8740
رسوب زداي مغناطيسي آب . . تابان مغناطيس - تنها توليد كننده آهن رباي مغناطيسي در خاورميانه . . يكي از مشكلات دستگاههاي صنعتي و خانگي كه با آب كار ميكنند ناشي از جرمي است كه درون لوله ها بسته ميشود. . كارخانجات صنعتي و كارگاهها سالانه مجموعا دههاميليارد ريال براي تميز نمودن ويا تعويض قطعات و خريد مواد شيميايي براي شستشو لوله ها هزينه ميكنند، همچنين هزينه توقف توليد و فرايندها را لازم است به اين موضوع اضافه نمود كه بيش از هزينه هاي تعميرات مي باشد. . اكثركشورهاي جهان با مشكل سختي آب مواجه هستند از طرفي مواد شيميايي مصرفي صدمات جبران ناپذيري به محيط زيست وارد مي نمايد كه به سادگي قابل ترميم ويا جبران نيست. . با افزايش آلودگي كره زمين و وجود باران هاي اسيدي كه سبب توليد اسيد كربنيك با غلظت بيشتري ميشود اين زمينه را بوجود آورده تا توان حلاليت املاح افزايش يابد كه خود باعث افزايش سختي آب ميگردد. . وجود سالهاي خشك و كم باران نيز مزيد بر علت شده و غلظت املاح را افزايش ميدهد. . همه اين مشكلات و هزينه ها با پديده اي جديد و موثر به نام دستگاه رسوب زداي مغناطيسي قابل حل مي باشد. . آب به عنوان ماده اي فراوان و ارزان به وفور براي مقاصد فراواني در صنعت استفاده مي شود. اما در اكثر موارد به دليل پايين بودن كيفيت آب و همچنين وجود املاح و مواد معدني فراوان در آب،محدوديت هايي براي صنعتگران به وجود مي آورد. . از اين رو بشر كوشيده به روشهاي مختلف اين محدوديت ها را برطرف كند. روشهاي مختلفي در اين زمينه وجود دارد. كه اكثرا با صرف هزينه هاي هنگفت و زمان همراه است. . مايلم اين افتخار را داشته باشم شما را با يكي از جديد ترين و كم هزينه ترين روش سختيگيري و تصفيه آب آشنا كنيم. . چگونه آبها سخت ميشون . . وقتي باران شروع به باريدن مي كند ، كمي از گاز CO2 هوا را جذب ميكند و وقتي به زمين مي رسد بخشي از املاح موجود در خاك را كه شامل آهك و منيزيم مي باشد را در خود حل مي كند و تشكيل بي كربنات مي دهد واكنش مذكور بصورت زير است: . . CaCo3 + CO2 + H2O ------ Ca(HCO3) . . بيكربناتها در آب معمولي رودخانه ها و آب چاه ها كه منابع اصلي مصارف انسان مي باشد حضور دارند. وقتي اين منابع آبي تحت حرارت قرار مي گيرند واكنش ذيل رخ مي دهد كه از نظر شيميايي بصورت زير است : . . Ca(HCO3) ------ CaCO3 + H2O + CO2 . . ملاحظه مي شود كه املاح تحت حرارت از آب جدا مي شوند . در اين حالت املاح فوق درسيستمهاي لوله كشي و مجاري دستگاهها شروع به رسوب گذاري مي نمايد و اين آغاز مشكلات مي باشد كه سالانه دهها ميليارد دلار در جهان صرف تميزكاري سيستمها و تعويض قطعات مي گردد. . درتصاويرذيل برخي مشكلات ملاحظه ميگردد: . . مبدل حرارتي قبل از نصب رسوب زداي مغناطيسي پس از يكسال كار . . مبدل حرارتي بعد از نصب رسوب زداي مغناطيسي پس از يكسال كار . . اثر لايه رسوب بر روي المنت حرارتي مشاهده ميشود: . . آثار مخر رسوبات بصورت زير است : . . 1. كاهش آهنگ انتقال حرارت . . 2. كاهش جريان آب . . 3. مسدود شدن شيرهاي آب . . 4. مسدود شدن انواع نازلهاي صنعتي . . 5. با افزايش ضخامت لايه رسوب جداره هاي فلزي تحت حرارت بيشتر قرار گرفته و از بين مي روند . . 6. افزايش هزينه هاي عملياتي براي تميزكاري شيميايي ـ برس كاري . . 7. ايجاد خوردگي از طريق الكتروليز بين لايه رسوب و فلز بدنه . . 8. ايجاد زمان توقف در كارخانجات و افزايش هزينه هاي توليد . . 9. افزايش ميزان آلودگي محيط زيست . . 10. افزايش ميزان سوخت ناشي از لايه املاح كه سبب كاهش انتقال حرارت مي شود . . 11 - افت فشار و كاهش دبي جريان آب . . 12- تركيدن لوله ها بر اثر فشار بيش از حدي كه به دليل گرفتگي بر آنها وارد مي گردد . . 13- كوتاه شدن عمر لوله . . 14- گرفتگي لوله ها . . 15- كاهش راندمان كار مبدل ها و موتور خانه ها . . 16- رسوب ايجاد شده بر منافذ آبپاش ها و قطره چكانها و كاهش دبي و ايجاد اخلال در آبياري مناسب . . 17- رسوب ايجاد شده در سيستم هاي آب خوري طيور نظير نيپل كه در پايان دوره با مصرف مبالغ هنگفتي با مواد شيميايي رسوب زدايي مي شود . . 18- سوراخ شدن لوله ها در اثر استفاده از مواد شيميايي و جرم گيرها براي رسوب زدايي . . 19- كاهش رادمان كار لوازم حرارتي و برودتي ماند آب گرمكن ، پكيج ، برج هاي خنك كننده و كندانسور ها . . 20- رسوب ايجاد شده بر روي سطوح المنت ها ماند عايقي قوي در برابر انتقالحرارت عمل نموده و در نتيجه در اينگونه لوازم از قبيل انواع لوازم خانگي ،پكيج ها و ... بواسطه ايجاد رسوب شاهد اتلاف انرژي زيادي هستيم . . 21- و ... . نمودار تلفات انرژي ناشي از ضخامت رسوب . . آب داراي دو نوع سختي است: . . - سختي موقتي : كه ناشي از كربناتهاي كلسيم و منيزيم است. . - سختي دائمي : كه ناشي از كلريدها و سولفاتهاي كلسيم و منيزيم ميباشد . . دستگاه رسوب زداي مغناطيسي دو نوع رسوب را پاك مي نمايد . . وقتييك بويلر در فشار كم كار مي نمايد تنها 0.6 mm لايه رسوب سولفات كلسيم ميتواند 180°C افت حرارت ايجاد كند . بخاطر پايين بودن ضريب انتقال حرارت وجود 25 mm لايه رسوب كلسيت (CaCO3) انتقال حرارت را تا 95% كاهش مي يابدو 0.5 mm رسوب SiO2 (سيليس) مي تواند 90% انتقال حرارت را كاهش دهد . . در نمودار زير تلفات انرژي ناشي از ضخامت رسوب را نشان مي دهد : . . مزاياي استفاده از ضد رسوب هاي مغناطيسي : . . - جلوگيري از تشكيل رسوب بر روي سطوح تجهيزات و تأسيسات . . - از بين بردن رسوب قبلي موجود بر روي سطوح داخلي لوله ها و تجهيزاتي كه در مسير آب قرار دارند . . - كاهش چشمگير خوردگي و در نتيجه افزايش طول عمر سيستم هاي صنعتي . . - عدم توقف خطوط توليد جهت انجام رسوب زدايي . . - تسريع جذب آب توسط گياهان و سهولت توسعه ريشه ها و استحكام آنها . . - عدم انسداد و پرشدگي خلل و فرج خاك توسط رسوبات بويژه كلسيت و در نتيجه تخلخل و پوكي خاك . . - كاهش قابل توجه و چشمگير بار ميكروبي . . -مغناطيسه نمودن مولكولهاي آب و ايجاد ساختمان هشت وجهي در آنها كاملاًهماهنگ و منطبق با مايعات بدن مي باشد . دقيقاً مانند آب چشمه هاي معدني . . - مصرف انرژي بسيار پايين . . - كاهش هزينه تعمير و نگهداري و بدون نياز به اپراتور و كاربر . . - نصب آسان ، سريع و ارزان و عدم نياز به راهبري ، سرويس و برق
تهران
09127032259

#دستگاه تصفيه#آب خانگی#دستگاه تصفيه آب#تصفيه آب