دستگاه تصفيه آب خانگی

تعداد بازديد : 7759
مواد شيميايي بهسازي آب . . • ممانعت كننده هاي رسوب و خوردگي در ديگهاي بخار( آنتي اسكيل ، آنتي اسكالانت) . . • انواع اكسيژن زداOxygen scavenger و آمين هاي خنثي ( مورفولين ، سيكلوهگزيل آمين ، DEHA ، هيدرازين و .... ) . . • ممانعت كننده هاي رسوب ، بايوسايد و ضد كف براي سيستمهاي آب شيرين كن اسمز معكوس RO و حرارتي ( Belgard, Belite & Flocon )فلوكن- بلگارد-بلايت . . • انواع فسفوناتها و پليمرهاي بهسازي آب (...... , HEDP,PBTC,Polypmers ) . . سيستمهاي و مواد شيميايي فرآيندهاي قند و شكر . . • انواع رزينهاي رنگبر شربت قند . . • مواد منعقدكننده ( موسوم به سپران وفلوكولانت ، پلي الكتروليت پريستول ) . . • ممانعت كننده رسوب در تبخيركننده ها . . طراحي ، ساخت ، نصب ، راه اندازي و نگهداري سيستم هاي تصفيه آبهاي صنعتي و شرب . . • سختيگير و ديونايزر . . • آب شيرين كن هاي اسمز معكوس RO . . • سيلندرهاي گاز كلر ( تست ، شارژ و فروش ) . . 4- مواد شيميايي تصفيه آب و فاضلاب . . • رزين هاي تعويض يوني آنيوني ، كاتيوني و ميكس . . • منعقدكننده هاي پليمري Flocculant, coagulant( كاتيوني ، آنيوني ، نانيونيك ، پريستول ) . . • كلرورفريك پودر و مايعFerric chloride ، پلي آلومينيوم كلرايد ، سولفات آلومينيوم
تهران
88328882

#دستگاه تصفيه#آب خانگی#دستگاه تصفيه آب#تصفيه آب