دستگاه تصفيه آب خانگی

تعداد بازديد : 8433
میهن تصفیه) . . دستگاه های آب شیرین کن,روش اسمز معکوس(RO) . . دستگاه های سختی گیر تبادل یونی و مغناطیسی . . مواد شیمیایی دستگاه های آب شیرین کن . . قطعات دستگاه های آب شیرین کن . . دستگاه های تصفیه آب خانگی . . پکیج تزریق مواد شیمیایی . . صافی نی و زغالی . . عمده ترین کاربرد دستگاه های آب شیرین کن عبارتند از: . . 1-تهیه و تولید آب شرب از آبهای شور(مصارف شرب) . . 2-تامین و تولید آب فرایندی کارخانه های دارو سازی و لوازم آرایشی . . 3-تولید آب مصرفی نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی . . 4-تامین وتولید آب دستگاه های دیالیز بیمارستانها . . 5-بازیافت پس آبهای صنعتی . . تعمیرات تخصصی آب شیرین کن خانگی . . آدرس اینترنتی: http://mihantasfie.com
تهران
02516613502

#دستگاه تصفيه#آب خانگی#دستگاه تصفيه آب#تصفيه آب