پرایدصبا

پرایدصبا

تعداد بازديد : 7866
نام شرکت سازنده: سايپا (saipa) . . مدل خودرو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . . سال توليد: 1389 بهمن . . رنگ بدنه: سفید . . نوع پلاک: پلاك سفيد . . شهر پلاک: شهرستان . . سري پلاک: --- . . نوع سند: قطعی . . ميزان کارکرد: 60،000 کيلومتر . . نوع بيمه:بیمه شخص ثالث . . قيمت: 8،250،000 تومان . . رنگ تودوزي: --- جنس تودوزي: --- . . نوع سوخت: بنزين گيربکس: دستي 5 دنده . . تجهيزات اضافي . . دزدگير ، پخش CD/DVD ، شيشه بالابر برقي . . تصادف: ندارد . . رنگ شدگي بدنه: ندارد . . . . بيمه شخص ثالث و حوادث سرنشين . . نام شركت بيمه: سينا . . تاريخ شروع بيمه: 1389/11/20 . . تاريخ پايان بيمه: 1392/11/20 . . حداكثر خسارت مالي بيمه نامه: ريال . . حداكثر تعهد صدمات جاني، فوت و نقص عضو: ريال . . حداكثر غرامت فوت و نقص عضو: ريال . . حداكثر هزينه هاي پزشكي: ريال . . تعداد سرنشين: نفر . . . . . . توضيحات تکميلي . . بدون كوچكترين خش و رنگ فني سالم بدنه سالم در حد نو
تهران
03923470966

فروش پراید صبا نقره ای مدل 89


 Kia Pride Saba  یا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1389 خرداد . رنگ بدنه: نقره ای . نوع پلاک: پلاك سفيد ....

فروش پراید صبا سفید مدل 81


 Kia Pride Saba  یا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1381 . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد . نوع سند:...

فروش پراید کیا مشکی مدل 87


 Kia Pride Saba  صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1387 مهر . رنگ بدنه: مشکی . نوع پلاک: پلاك سفيد . شهر پلاک: شهرست...

فروش پراید کیا آبی نفتی مدل 81


 Kia Pride Saba  کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1381 . رنگ بدنه: آبی نفتی . نوع پلاک: پلاك سفيد . ن...

فروش پراید کیا سفید مدل 89


 Kia Pride Saba  کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1389 دي . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد . شهر...

فروش پراید کیا سفید مدل 81


 Kia Pride Saba  یا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1381 آذر . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد . شهر ...

فروش پراید صبا نوک مدادی مدل 88


 Kia Pride Saba  کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1388 . رنگ بدنه: نوک مدادی . نوع پلاک: پلاك سفيد . ...

فروش پراید صبا مشکی مدل 84


 Kia Pride Saba  کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1384 تير . رنگ بدنه: مشکی . نوع پلاک: پلاك سفيد . نوع...

فروش پراید نقره ای مدل 89


 Kia Pride Saba  یا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1389 مرداد . رنگ بدنه: نقره ای . نوع پلاک: پلاك سفيد ....

فروش پراید صبا نقره ای مدل آذر 87


 Kia Pride Saba  یا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1387 آذر . رنگ بدنه: نقره ای . نوع پلاک: پلاك سفيد . ش...

فروش پراید صبا بژ مدل 73


 Kia Pride Saba  یا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1373 خرداد . رنگ بدنه: بژ . نوع پلاک: پلاك سفيد . نوع ...

فروش پراید صبا نقره ای مدل 87


 Kia Pride Saba  یا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1387 . رنگ بدنه: نقره ای . نوع پلاک: پلاك سفيد . شهر پ...

فروش پراید کیا نوک مدادی مدل 87


 Kia Pride Saba  یا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . . سال توليد: 1387 اسفند . . رنگ بدنه: نوک مدادی . . نوع پلاک: ...

فروش پراید کیا نقره ای مدل 86


 Kia Pride Saba  یا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1386 ارديبهشت . رنگ بدنه: نقره ای . نوع پلاک: پلاك سفي...

فروش پراید صبا با کارکرد 65 000 کيلومتر


 Kia Pride Saba  یا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1387 اسفند . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد . ...

فروش پراید کیا مدل 86


 Kia Pride Saba  کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1386 ارديبهشت . رنگ بدنه: نقره ای . نوع پلاک: پلاك سف...

فروش پراید کیا مدل اسفند 87


 Kia Pride Saba  یا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1387 اسفند . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد . ...

فروش پراید کیا مدل 82


 Kia Pride Saba  یا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1382 . رنگ بدنه: یشمی . نوع پلاک: پلاك سفيد . نوع سند:...

فروش پراید کیا مدل 87


 Kia Pride Saba  یا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1387 فروردين . رنگ بدنه: نقره ای . نوع پلاک: پلاك سفيد...

فروش پراید صبا مدل 85


 Kia Pride Saba  یا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1385 . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد . شهر پلاک...

فروش پراید صبا مدل 83


 Kia Pride Saba  یا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1383 مهر . رنگ بدنه: مشکی . نوع پلاک: پلاك سفيد . نوع ...

فروش پراید سفید مدل 89


 Kia Pride Saba  یا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1389 خرداد . رنگ بدنه: سفید . نوع پلاک: پلاك سفيد . نو...

فروش پراید سفید مدل 79


 Kia Pride Saba  نده: سايپا (saipa) . مدل خودرو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1379 اسفند . رنگ ب...

فروش پراید نوک مدادی


 Kia Pride Saba  نده: سايپا (saipa) . . مدل خودرو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . . سال توليد: 1386 دي . ....

فروش پراید 131 مدل89


 Kia Pride Saba  نده: سايپا (saipa) . مدل خودرو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1389 دي . رنگ بدنه...

فروش پراید صبا سفید مدل 83


 Kia Pride Saba  نده: سايپا (saipa) . مدل خودرو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1383 . رنگ بدنه: س...

فروش پراید کیا سفید


 Kia Pride Saba  نده: سايپا (saipa) . مدل خودرو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1387 . رنگ بدنه: س...

فروش پراید صبا قرمز


 Kia Pride Saba  نده: سايپا (saipa) . مدل خودرو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . سال توليد: 1378 شهريور . رنگ ...

فروش پرایدصبا


 Kia Pride Saba  نده: سايپا (saipa) . . مدل خودرو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . . سال توليد: 1387 . . رن...

فرو ش پراید صبا


 Kia Pride Saba  نده: سايپا (saipa) . . مدل خودرو: کیا ، پراید-صبا (Kia Pride-Saba) . . سال توليد: 1375 . . رن...
30


#دوگانه سوز#سوز#بیمه شخص ثالث#کیا پراید صبا Kia Pride Saba#Pride Saba#Kia Pride Saba#پراید صبا Kia Pride Saba#کیا پراید صبا Kia Pride