خریدار میتسوبیشی گالانت

تعداد بازديد : 12028
نیازمند یک دستگاه میتسوبیشی گالانت عینکی سوپر سالن تر تمیز از لحاظ فنی ومطابق تصویر بدون سیستم صوتی وغیره ودنده دستی برای مصرف شخصی تا سقف 9ت . . قـیـمـت : 9ت
آذربایجان شرقی
09141108987
تبریز

#میتسوبیشی گالانت