بیمه عمر و بیمه سرمایه گذاری بیمه کارآفرین
آیا درزندگی به دنبال احساس آرامش وامنیت بیشترهستید؟ . . ایا مایلید برنامه ای را به شما معرفی نماییم که به صورت منظم وبرنامه ریزی شده به صورت روزانه ، ماهانه وسالانه بخش اندکی از درآمدخود را سرمایه گذاری کنید. . . بیمه عمروسرمایه گذاری کارآفرین پدیده ای نو درصنعتی کهن ... . . - کاملترین بیمه عمرموجود درکشور . . - امکان تحت پوشش قراردادن دونفر باپرداخت فقط یک حق بیمه (بیمه عمرمشترک) . . - پرداخت غرامت تا سقف سه میلیاردریال به ذینفعان قرارداد . . - سهیم بودن در سرمایه گذاری های شرکت بیمة کارآفرین . . - مطمئن، بدون ریسک و معاف از مالیات . . - پوشش بیماریهای صعب العلاج . . - بیمة مستمری و بازنشستگی . . - امکان دریافت وام . . - امکان برداشت از حق بیمه . . - سود تصاعدی(مرکب) . . برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 1800 506 0915 . . . . jafakesh@yahoo.co.uk . . آدرس :]مشهد - خیابان راهنمایی 16 - پلاک 5 - شرکت کارگذاری بیمه بنیان مهر امروز . . . . ***لازم به ذکر است افرادی که از طریق این آگهی اقدام به خرید مینمایند مبلغ 10 درصد حق بیمه بعنوان هدیه دریافت مینمایند. . . . . ---برخی از خدمات بیمه ای . . بیمه پزشکی و درمان تکمیلی . . بیمه مسیولیت پزشکی . . بیمه اموال . . بیمه مهندسی . . بیمه مسئولیت . . بیمه اتومبیل . . بیمه آکساAXA . . -با یک تلفن می توانید از کارشناسی ومشاوره رایگان ما درمحل زندگی وکارخود بهره مندشوید.
تهران
٠٩١٥٥٠٦١٨٠٠

اعطای نمایندگی تخصصی فروش بیمه عمر سامان با درآمدی


 بیمه سرمایه گذاری  از شما برای اخذ نمایندگی رسمی فروش بیمه های زندگی و تشکیل سرمایه در غالب آیین نامه 54 بیمه مرکزی جمه...

بیمه تامین آتیه فزرندان شما


 بیمه سرمایه گذاری   و تامین آتیه پارسیان . . یکی از مهمترین مسائل زندگی و دغدغه های خانواده ها تامین آینده ای روشن و ...

بيمه بازنشستگي دوم پارسیان


با دریافت مستمری دومی بسیار بالاتر از تامین اجتماعی دوران کهولت دوران استراحت و تفریح برای شما باشد. بیمه سرمایه گذاری   طلایی : . در این طرح بلند مدت و طلایی با سرمایه گذاری بین 100 میلیون تومان تا 1 میلیارد تومان سودی ...

بیمه شخص ثالث بیمه پارسیان


ز. بیمه شخص ثالث-بیمه بدنه اتومبیل تا سقف هفتاد درصد تخفیف-بیمه آتش سوزی و انواع بیمه مسولیت. همچنین بیمه سرمایه گذاری   و عمر با سود ویژه به خصوص برای زنان خانه دار. در صورت تمایل لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید. تلف...

بیمه مسئولیت ساختمان بیمه ما


بانک ملت . . ارائه دهنده برترین خدمات بیمه ای . . تخفیف ویژه بیمه مسئولیت ساختمان . . شرایط ویژه بیمه سرمایه گذاری   و عمر . . انواع امور بیمه مسئولیت، باربری، مهندسی، ثالث ، بدنه و ... در سراسر ایران . . نمایندگی ...

بیمه عمر و اتیه فرزندان بیمه کارافرین


سرمایه گذاری مطمئن در بیمه کارافرین . . برترین بیمه سرمایه گذاری   در ایران برای خود وفرزندتان-همچنین ارائه تمامی بیمه ها -با یک تلفن در اسرع وقت مشاوران ما بصورت رای...

بیمه درمان تکمیلی پارسیان


وزی و بیمه ثالث و بیمه بدنه اتومبیل بیمه درمان تکمیلی بیمه درمان خارج از کشور - بیمه حوادث انفرادی - بیمه سرمایه گذاری   . . قیمت: تا%70 تخفیف . . در صورت تمایل لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید. . تلفن : 8468443 05...


#گذاری بیمه#سرمایه گذاری بیمه#عمر بیمه#بیمه عمر بیمه#بیمه سرمایه#بیمه سرمایه گذاری#بیمه عمر#سرمایه گذاری#بیمه مسئولیت#خدمات بیمه ای