. . دستگاههای دیونایزر آبساز دارای عملکردی بسیار بالا و طراحی منحصر بفرد میباشد. بکارگیری مخازن از مواد مخصوص و سیستم لوله کشی انحصاری آبساز کارکردی با کیفیت بسیار عالی در عین حال ساده را به اپراتور دستگاه نوید خواهد داد.
البرز
4421355-4449179-0261

#دستگاه دیونایزر#سایزهای مختلف