۳ تصویر

روغن کمپرسور

تعداد بازديد : 13293
شيرآلات دانفوس و کنترل آلات دانفوس (فريوني ، آمونياکي) . . . . کمپرسورهاي برودتي اسکرو و پيستوني (فريوني ، آمونياکي) . . . . گراسو ، کرلوسکار ، ماي کوم ، گرام ، يورک... . دي وي ام ، کوپلند ، ماني روپ دانفوس ، . . . . دستگاه يخساز صنعتي به ظرفيت : 5 تا 100 تن در 24 ساعت . . يخ قالبي (tube ice) ، يخ پودر (plate ice) ، يخ سنتي (block ice ) . . . . ساندويچ پانل B2 (نسوز و خود خاموش شونده) . . . . انواع گاز فريون . . گاز فريون r12 . . گاز فريون r22 . . گاز فريون r134a . . گاز فريون r407 . . . . دستگاه يخ خرد کن . . انواع روغنهاي برودتي . . شل گلاويوس . . ايرانول . . سانيسو . . . . انواع پمپ آمونياک . . camr2/3 . . camr2/4 . . camr2/5 . . cnf . . هرمتيک آلمان . . ويت آلمان . . gp51 . . gp52 . . پمپ وکيوم . . مستر کول . . والئو . . لوازم سردخانه . . ضد يخ . . دستگاه يخ خرد کن . . کمپرسور سردخانه امونياک و فريون . . . . کمپرسور سردخانه گراسو هلند . . کمپرسور کرلوسکار هند . . کمپرسور متالکس . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور ماي کوم . . کمپرسور يورک . . کمپرسور استال . . کمپرسور دي وي ام . . کمپرسور کرير . . کمپرسور کوپلند . . کمپرسور ترين trane . . کمپرسور کالتورن . . کمپرسور تکامسه . . تعميرات تخصصي کمپرسور سردخانه . . قطعات يدکي کمپرسور هاي برودتي سردخانه . . . . . . . . . . پمپ امونياک ويت آلمان GP 51 GP 52 . . پمپ آمونياک هرمتيک آلمان CAMR 2/3 CAMR 2/4 . . CAMR 2/5 CNF . . سيم پيچي پمپ هاي هرمتيک . . شفت سيل کامل پمپ هاي ويت . . شير دانفوس کنترل دانفوس امونياک و فريون . . . . کمپرسورهاي برودتي اسکرو و پيستوني (فريوني ، آمونياکي) . . . . گراسو ، کرلوسکار ، ماي کوم ، گرام ، يورک... . دي وي ام ، کوپلند ، ماني روپ دانفوس ، . . . . دستگاه يخساز صنعتي به ظرفيت : 5 تا 100 تن در 24 ساعت . . يخ قالبي (tube ice) ، يخ پودر (plate ice) ، يخ سنتي (block ice ) . . . . ساندويچ پانل B2 (نسوز و خود خاموش شونده) . . . . انواع گاز فريون . . گاز فريون r12 . . گاز فريون r22 . . گاز فريون r134a . . گاز فريون r407 . . ايس*****. . انواع روغنهاي برودتي . . شل گلاويوس . . ايرانول . . سانيسو . . . . دستگاه يخ خرد کن . . . . انواع پمپ آمونياک . . camr2/3 . . camr2/4 . . camr2/5 . . cnf . . هرمتيک آلمان . . ويت آلمان . . gp51 . . gp52 . . پمپ وکيوم . . مستر کول . . والئو . . لوازم سردخانه . . ضد يخ . . -شير الات دانفوس . . کنترل الات دانفوس . . پمپ امونياک ويت . . پمپ امونياک هرمتيک . . گاز فريون . . گاز سردخانه . . ساندويچ پنل . . کمپرسور گراسو . . کمپرسور استال . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور گرام . . کمپرسور کرير . . کمپرسور بيتزر . . کمپرسور ايلکا . . روغن کمپرسور سردخانه . . شل . . ايرانول . . سانيسو . . . . 02177611376-7 . . 02177629466-7
تهران
77611376 - 7
تهران خ سعدی شمالی خ برادران قائدی ش 163 مجتمع تجاری اداری بندر

شیرآلات دانفوس و کنترل الات دانفوس


ال . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور گرام . . کمپرسور کرير . . کمپرسور بيتزر . . کمپرسور ايلکا . . روغن کمپرسور   سردخانه . . شل . . ايرانول . . سانيسو . . . . 02177611376-7 . . 02177629466-7...

گاز فریون


راسو . کمپرسور استال . کمپرسور سابرو . کمپرسور گرام . کمپرسور کرير . کمپرسور بيتزر . کمپرسور ايلکا . روغن کمپرسور   سردخانه . شل . ايرانول . سانيسو . . 02177611376-7 . 02177629466-7...

قطعات یدکی کمپرسور امونیاکی


ال . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور گرام . . کمپرسور کرير . . کمپرسور بيتزر . . کمپرسور ايلکا . . روغن کمپرسور   سردخانه . . شل . . ايرانول . . سانيسو . . . . 02177611376-7 . . 02177629466-7...

کمپرسور گراسو


ال . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور گرام . . کمپرسور کرير . . کمپرسور بيتزر . . کمپرسور ايلکا . . روغن کمپرسور   سردخانه . . شل . . ايرانول . . سانيسو . . . . 02177611376-7 . . 02177629466-7...

گاز فریون


ال . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور گرام . . کمپرسور کرير . . کمپرسور بيتزر . . کمپرسور ايلکا . . روغن کمپرسور   سردخانه . . شل . . ايرانول . . سانيسو . . . . 02177611376-7 . . 02177629466-7...

روغن کمپرسور


ال . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور گرام . . کمپرسور کرير . . کمپرسور بيتزر . . کمپرسور ايلکا . . روغن کمپرسور   سردخانه . . شل . . ايرانول . . سانيسو . . . . 02177611376-7 . . 02177629466-7...

شیر الات و کنترل الات دانفوس


ال . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور گرام . . کمپرسور کرير . . کمپرسور بيتزر . . کمپرسور ايلکا . . روغن کمپرسور   سردخانه . . شل . . ايرانول . . سانيسو . . . . 02177611376-7 . . 02177629466-7...

دستگاه یخ ساز


ال . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور گرام . . کمپرسور کرير . . کمپرسور بيتزر . . کمپرسور ايلکا . . روغن کمپرسور   سردخانه . . شل . . ايرانول . . سانيسو . . . . 02177611376-7 . . 02177629466-7...

کمپرسور سردخانه گراسو


راسو . کمپرسور استال . کمپرسور سابرو . کمپرسور گرام . کمپرسور کرير . کمپرسور بيتزر . کمپرسور ايلکا . روغن کمپرسور   سردخانه . شل . ايرانول . سانيسو . . 02177611376-7 . 02177629466-7...

کمپرسور گراسو سردخانه


ال . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور گرام . . کمپرسور کرير . . کمپرسور بيتزر . . کمپرسور ايلکا . . روغن کمپرسور   سردخانه . . شل . . ايرانول . . سانيسو . . . . 02177611376-7 . . 02177629466-7...

گاز فريون


ال . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور گرام . . کمپرسور کرير . . کمپرسور بيتزر . . کمپرسور ايلکا . . روغن کمپرسور   سردخانه . . شل . . ايرانول . . سانيسو . . . . 02177611376-7 . . 02177629466-7...

کرلوسکار


ال . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور گرام . . کمپرسور کرير . . کمپرسور بيتزر . . کمپرسور ايلکا . . روغن کمپرسور   سردخانه . . شل . . ايرانول . . سانيسو . . . . 02177611376-7 . . 02177629466-7...

شیر الات دانفوس


ال . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور گرام . . کمپرسور کرير . . کمپرسور بيتزر . . کمپرسور ايلکا . . روغن کمپرسور   سردخانه . . شل . . ايرانول . . سانيسو . . . . 02177611376-7 . . 02177629466-7...

کمپرسور اسکرو و استال


ال . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور گرام . . کمپرسور کرير . . کمپرسور بيتزر . . کمپرسور ايلکا . . روغن کمپرسور   سردخانه . . شل . . ايرانول . . سانيسو . . . . 02177611376-7 . . 02177629466-7...

کمپرسور کریر


ال . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور گرام . . کمپرسور کرير . . کمپرسور بيتزر . . کمپرسور ايلکا . . روغن کمپرسور   سردخانه . . شل . . ايرانول . . سانيسو . . . . 02177611376-7 . . 02177629466-7...

روغن کمپرسور سردخانه


ال . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور گرام . . کمپرسور کرير . . کمپرسور بيتزر . . کمپرسور ايلکا . . روغن کمپرسور   سردخانه . . شل . . ايرانول . . سانيسو . . . . 02177611376-7 . . 02177629466-7...

ماسک و فیلتر مخصوص امونیاک


راسو . کمپرسور استال . کمپرسور سابرو . کمپرسور گرام . کمپرسور کرير . کمپرسور بيتزر . کمپرسور ايلکا . روغن کمپرسور   سردخانه . شل . ايرانول . سانيسو . 02177611376-7 . 02177629466-7...

تعمیر پمپ امونیاک


ال . . کمپرسور سابرو . . کمپرسور گرام . . کمپرسور کرير . . کمپرسور بيتزر . . کمپرسور ايلکا . . روغن کمپرسور   سردخانه . . شل . . ايرانول . . سانيسو . . . . 02177611376-7 . . 02177629466-7...

رادیاتور روغن توربین های گازی با فین فنری


ر در سایزهای 5/8 تا 1/4 1 اینچ ( جنس لوله مسی ، فولادی و مانسمان ) و فین ( آلومینیوم ) . 9- رادیاتور روغن کمپرسور   گاز CNG با فشار کار 250 بار جهت پمپهای گاز . 10- انواع رطوبتگیرهای هوای فشرده . 11- ساخت انواع را...

روغن پایه


د و از نظر وزنی به طور متوسط بیش از 95% فرمولاسیون یک روانکار را تشکیل می دهد. در برخی از روانکارها  روغن کمپرسور   و هیدرولیک) 99% روغن را روغن پایه و تنها 1% آن را مواد افزودنی تشکیل می دهد. روغن های پایه را می تو...

قیمت فروش کمپرسور اسکرو 3000 لیتر آلمانی و ایتالیا


r ایتالیایی . • رادیاتور روغن و هوای ایتالیایی . • دارای PLC نشان گر : فشار ، ساعت کاری ، زمان تعویض روغن کمپرسور   و فیلتر ها . محصولات گروه صنعتی اسکروسازان در زمینه هوای فشرده عبارت است از: . • کمپرسور باد پیستون...

پخش عمده انواع روغنها ی صنعتی، موتوری وگریسهای تخص


ell Irus Fluid.2 . shell Naturelle.3 . روغن های توربین شل:(Shell Turbine oils) . shell Turbo.1 . روغن کمپرسور   شل:(Shell Compressor oils) . shell Corena.1 . shell Madrela.2 . shell Clavus.3 . روغن های گردشی...

روغن های صنعتیSHELL INDUSTRIAL OILS 09122128617


در ایران . برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با شماره های ذیل از ساعت 8:00 الی 19.30 تماس حاصل فرمائید: . روغن کمپرسور   شل پی 100 مخصوص جایگاه سی ان جی . روغن کمپرسور شل پی 100 مخصوص جایگاه CNG . روغن کمپرسور شل پی 150 ...

روغن های دریایی شلکشتیمهندس جهانگیر هنرور


. shell Irus Fluid.2 . shell Naturelle.3 . روغن های توربین شل:(Shell Turbine oils) . shell Turbo.1 . روغن کمپرسور   شل:(Shell Compressor oils) . shell Corena.1 . shell Madrela.2 . shell Clavus.3 . روغن های گردشی شل:...

روغن های موتوری دیزلی پارس


۰ ، ۶۸۰ ، ۱۰۰۰ . ۶- روغن شل تی ولا اس (Shell Tivela S) 150 ، ۲۲۰ ، ۳۲۰ ، ۴۶۰ ، ۶۸۰ . روغن صنعتی شل . روغن کمپرسور   شل . ۱- شل کرونا دی (Shell Corena D) 32 ، ۴۶ ، ۶۸ ، ۱۰۰ ، ۱۵۰ . ۲- شل کرونا پی (Shell Corena P) 68 ...

روغن دنده صنعتي MOBILروغن دنده صنعتي موبيل


/ :MOBIL INDUSTRIAL OILS . ........................................ . MOBIL Compressor Lubricants . روغن کمپرسور   MOBIL/روغن کمپرسور موبيل: . روغن MOBIL- Mobil Rarus 425 . روغن Mobil Rarus 427- MOBIL . روغنMobil R...

شل کرنا دی Shell Corena D 32 ، ۴۶ ، ۶۸ ، ۱۰۰ ، ۱


۰ ، ۶۸۰ ، ۱۰۰۰ . ۶- روغن شل تی ولا اس (Shell Tivela S) 150 ، ۲۲۰ ، ۳۲۰ ، ۴۶۰ ، ۶۸۰ . روغن صنعتی شل . روغن کمپرسور   شل . ۱- شل کرنا دی (Shell Corena D) 32 ، ۴۶ ، ۶۸ ، ۱۰۰ ، ۱۵۰ . ۲- شل کرنا پی (Shell Corena P) 68 ، ...

روغن کلوبر


ود را حتی در دماهای بالا افزایش می دهد و در نتیجه هزینه های تعمیر و نگهداری شما را کاهش می دهد. . . روغن کمپرسور   - مناسب به نیازهای شما . . انتظار میرود کمپرسورها برای فواصل طولانی سرویس بدون نگهداری کار کنند. ل...

روغن هیدرولیک شل روغن Shell Tellus S2 M 22


. فروش روغن های هیدرولیک شل . روغن هیدرولیک شل . روغن شل تلوس . روغن Shell Tellus . روغن دنده شل . روغن کمپرسور   شل . روغن توربین شل . روغن دریایی شل . روغن موتور شل . روغن شل هلیکس . روغن Shell Helix . گریس شل ....

روغن Shell Vacuum Pump Oil S1 R 68


ن های پمپ وکیوم شل/09122128617 . . روغن شل . گریس شل . فروش روغن شل . خرید روغن شل . روغن دنده شل . روغن کمپرسور   شل . روغن پمپ خلاء . روغن پمپ خلاء شل . فروش روغن پمپ خلاء شل . خرید روغن پمپ خلاء شل . روغن پمپ وک...
30


#روغن کمپرسور#خرد کن#پمپ#کمپرسور#ساندويچ پانل