مشاوره طراحی واجرای لوله کشی مسی گازهای طبی بهمراه تهیه نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات سانترال از قبیل پمپ وکیوم -کمپرسور هوا فشرده -کنسولهای بستری و ویژه -انواع آتلت اکسیژنونیتروژن و...مانیفولد اکسیژن و نیتروژن توسط شرکت فنی مهندسی سامان تجهیز کهن قابل اجرا در سراسر کشور
تهران

#مسی گازهای#کشی مسی#مسی گازهای طبی#کشی مسی گازهای#کشی مسی گازهای طبی#لوله کشی مسی گازهای#لوله کشی مسی گازهای طبی#لوله کشی مسی#لوله کشی#گازهای طبی