افزایش روزافزون مشتریان محصولات ایران خودرو و تمایل ایشان به نصب تجهیزات جانبی و سفارشی (Optional) در خودروهای دریافتی و نظر به تأکید ایشان بر نصب این تجهیزات توسط شرکت ایران خودرو، همچنین با نگاه به استراتژی توسعه کسب وکار در گروه صنعتی ایران خودرو و با توجه به توسعه روزافزون بازار خودروهای سفارشی در جهان، ضرورت ایجاد و توسعه این کسب و کار در جهت برآوردن نیازهای مشتریان شامل تولید بر اساس سفارش مشتری و ایجاد تغییرات در خودروهای تولیدی در زمینه های زیر احساس ‌شد: . . . . ارائه و نصب تجهیزات جانبی (Accessories) و انتخابی(Option)‌ مطابق با استاندارهای مرتبط. . ایجاد تغییرات در قوای محرکه و سیستم های مکانیکی و الکترونیکی خودرو (Tuning) به منظور افزایش عملکرد و سفارشی سازی خودرو مبتنی بر اصول مهندسی و تکنولوژی های پیشرفته درتولید خودروهای سفارشی. . ارائه خدمات ویژه به مشتریان خودروهای سفارشی. . . . موضوعات فوق در کنار مزایای مهمی نظیر: . . . . ایجاد پایداری بیشتر در محصولات ایران خودرو . . ایجاد جذابیت در برند ایران خودرو از طریق تنوع بیشتر محصولات. . امکان ارائه محصولات با حاشیه سود بالاتر. . کسب ایده های جدید در زمینه طراحی و مسائل فنی خودروها از طریق فعال نمودن بخش خصوصی در سفارشی سازی خودروها. . توسعه در کسب و کار خودروهای سفارشی ایران خودرو با پشتوانه و گارانتی OEMجهت دستیابی به رهبری این بازار. . . . باعث گردید تا شرکت ایران خودرو به منظور ورود و رهبری این کسب و کار در ایران در دی ماه سال 1386 شرکت تولید خودروهای سفارشی ایران خودرو (آپکو) را تأسیس نماید. بر این اساس شرکت آپکو به منظور سفارشی سازی (Customization)محصولات ایران خودرو و همچنین طراحی و توسعه خودروهای سفارشی و تیون شده با برند آپکو تاسیس گردیده است .
تهران
7-66072054

#شرکت خودروهای#خودروهای سفارشی ایران#خودروهای سفارشی ایران خودرو#سفارشی ایران خودرو#سفارشی ایران#خودروهای سفارشی#ایران خودرو