تدریس خصوصی المپیاد ریاضی

تعداد بازديد : 5934
تدریس خصوصی و نیمه خصوصی المپیاد ریاضی به صورت تخصصی برای متقاضیان مرحله اول و دوم . . . . نکات مهم برای موفقیت در آزمون های ورودی دبیرستان . . . . نظریه اعداد . . ترکیبیات . . آنالیز و جبر . . هندسه . . . . تدریس و رفع اشکال مرحله اول المپیاد ریاضی . . تدریس و رفع اشکال مرحله اول المپیاد کامپیوتر
تهران

#المپیاد ریاضی#تدریس خصوصی