دکتر صابریان
تهران
77616247 - 09122408322
خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، برج مینا، طبقه هشتم، واحد 4
۹۵اسفند۲۷
«««کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکترا»»» . . مشاوره پایان نامه پروپزال انتخاب موضوع دانشگاه داخل و خارج از کشور . . از صفر تا صد با شماییم . . کلیه رشته ها - کلیه گرایش ها . . شبیه سازی و مدلسازی پروژه های درسی و دانشگاهی کلیه رشته ها اعم از فنی مهندسی (مکانیک ، برق ، کامپیوتر ، عمران ، صنایع و ...) - علوم انسانی(مدیریت ، حسابداری ، اقتصاد و ...) . . آموزش نرم افزارهای مهندسی - علوم پایه - علوم انسانی . . 1- مشاوره در پروژه و پایان نامه های کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها با نرم افزارهای آماری MATLAB– MINITAB – AMOS – LISREL – SPSS – SAS STATA– S_PLUS - STATISTICA و .... . 2- برنامه نویسی شبکه های عصبی - منطق فازی – نروفازی – بهینه یابی با الگوریتم های ژنتیک – ازدحام پرندگان – کلونی مورچه ها و .... در پروژه و پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها با نرم افزارهای MATLAB- NEUROSOLUTIONS – NNPLUS و .... . 3- مشاوره در پروژه و پایان نامه های ، کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مدیریت مالی و اقتصاد با نرم افزارهای قدرتمند STATA – MICROFIT – EVIEWS - COMFAR و .... . 4- مشاوره در پروژه و پایان نامه های کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مدیریت (کلیه گرایش ها) با نرم افزارهای Expert Choice – Topsis – Win_QSB– LINDO – Lingo – ToRA – Win_GAMS – Arena و .... . 5- مشاوره در پروژه و پایان نامه های کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته برق (کلیه گرایش ها) با نرم افزارهای Protel – Proteus – Hspice – Orcad – Matlab – ADS – ISE – Automation Studio – Eplan – ProfiCAD – DigSILENT – PSCAD و .... . 6- مشاوره در پروژه و پایان نامه های کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مکانیک (کلیه گرایش ها) با نرم افزارهای Ansys – Abaqus – Catia – SolidWorks – Fluent & Gambit – Pro/Engineer – ADAMS – NASTRAN – Adina – Inventor و .... . 7- مشاوره در پروژه و پایان نامه های کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته عمران (کلیه گرایش ها) با نرم افزارهای SAP – SAFE – ETABS – FLAC – PLAXIS – CSI COLUMN – CSI PERFORM – CSI SECTION BUILDER و .... . 8- مشاوره در پروژه و پایان نامه های کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته عمران (کلیه گرایش ها) با نرم افزارهای HYSYS– PetraSim – Aspen و .... . 9- مشاوره در پروژه و پایان نامه های کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته معماری با نرم افزارهای 3dmax ، Revit ، Cad و .... .
نمایش ادامه محتوای این آکهی