دستگاه جوش لوله های پلی اتیلن آبرسانی . دستگاه هیدرولیک زاویه زن پلی اتیلن سایز 315-90 . دستگاه هیدرولیک جوش پلی اتیلن سایز1200-710 . دستگاه هیدرولیک جوش پلی اتیلن سایز630-315 . دستگاه هیدرولیک جوش پلی اتیلن سایز500-250 . دستگاه هیدرولیک جوش پلی اتیلن سایز400-200 . دستگاه هیدرولیک جوش پلی اتیلن سایز315-90 . دستگاه هیدرولیک جوش پلی اتیلن سایز 250-90 . دستگاه هیدرولیک جوش پلی اتیلن سایز 200-63 . دستگاه نیمه هیدرولیک گازی 250 . دستگاه نیمه هیدرولیک برقی 250 . تلفن تماس :32705542-32701094-026 . موبایل :09121249231
تهران
0263 2701094
کرج مهرویلا مبدان مادر
WWW.ROTHENGARAN.COM

#دستگاه جوش لوله پلی#اتیلن آبرسانی#پلی اتیلن آبرسانی#جوش لوله پلی#لوله پلی#لوله پلی اتیلن آبرسانی#پلی اتیلن#دستگاه جوش#لوله پلی اتیلن#جوش لوله#دستگاه جوش لوله پلی اتیلن#جوش لوله پلی اتیلن#دستگاه جوش لوله