لقمه بر ساخت یوگسلاوی جلسینگراد 500 تن . . پرس 160 تن ضربه ای پنوماتیک روسی لنگ متغیر . . پرس 63 تن روسی پنوماتیک ضربه ای . . پرس 40 تن روسی . . پرس 100 تن روسی فلکه پشت خرس نشان . . پرس 100 تن میز زاویه خور روسی خیلی تمیز . . پرس 100 تن ضربه ای فلکه ای روسی خیلی تمیز . . پرس 63 تن هیدرولیک روسی . . پرس 250 تن هیدرولیک روسی در حد نو . . پرس160 تن هیدرولیک روسی سقوط ازاد . . پرس 630 تن فورج تریم . . . . . . . . ( فروش پرس ضربه ای و هیدرولیک روسی ) . .
تهران
0411-4458501
تبریز خیابان رسالت مجتمع فلزکاران پلاک 262

#ای هیدرولیک#ضربه ای هیدرولیک#فروش پرس ضربه#پرس ضربه#فروش پرس ضربه ای#فروش پرس#ضربه ای#پرس ضربه ای