فروش دو گاراژ صنعتی هرکدام 720 متر به صورت پشت سر هم که یک طرف آن بر خیابان امیرکبیر (شاهپور جدید) . . و طرف دیگر بر خیابان پشتی مقابل شهرداری منطقه 12 و هرکدام به طول 40 متر و عرض 18 متر دارای دو دستگاه سوله جداگانه هرکدام 18*20 متر که یکی دارای سه مغازه 10*4 متر همراه با بالکن و یکی داری سه باب مغازه 10*4 همراه با زیرزمین که پشت یکی از دفاتر یک دفتر بزرگ همراه با آبدارخانه و آشپزخانه و حمام و سرویس بهداشتی و اطاق نگهبانی میباشد . . گاراژها هر کدام به طور مجزا دارای یک برق 30 کیلووات جهت محوطه و یک برق 25 آمپر جهت مغازه ها میباشد و یک انشعاب آب لوله کشی شهری و شش خط تلفن همگی با مجوز های مربوطه نیز دارا میباشد. . همچنین گاراژ ها شامل یه دستگاه جرثقیل سقفی 25 تن در سرتاسر طول دوگاراژ میباشد . .
تهران
09131187035
اصفهان شهرک رازی

#پشت هم#فروش دو#دو کارگاه#720 متر