تری کلرو اتیلن 99 5

تعداد بازديد : 5888
تری کلرو اتیلن 99.5 % آساهی ژاپن . . . . بشکه 290 کیلوگرمی . . . . پرکلرو اتیلن آساهی ژاپن نیز موجود است بشکه 300 کیلوگرمی . . . . موجود در انبار تهران . . . . برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید . . . . شرکت : Onlead Chemicals Limited . . . . ایمیل : . . m.tadayon@onlead.com.hk . . m.tadayon@hotmail.com . . . . تلفن : 13 ~ 77746710 . .
تهران
77746710 ~ 13
www.onlead.com.hk

#99 5#کلرو اتیلن#تری کلرو#تری کلرو اتیلن