توزیع شانه تخم مرغی 6 سانتی دانسیته 30
هر پنل با سایز 2 متر در 1 متر و ضخامت 6 سانتی متر . مناسب برای شکست امواج صدا ،قدرت جذب مناسب . قابلیت جذب رنج گسترده ای از فرکانس ها . دارای تراکم و دانسیته بالا برای جذب صدای بیشتر . این ورق دارای دانسیته 30 کیلو گرم میباشد . توزیع شانه تخم مرغی 6 سانتی دانسیته 30 با بهترین قیمت . . پنل آکوستیک با قطر 6 سانتیمتر و فشردگی 30kg/M3 . . مشتریان عزیز ضخامت درج شده مجموع دو پنل بر روی هم محاسبه شده است.
تهران
09379992080

خرید شانه تخم مرغی 6 سانتی دانسیته 30


خرید و فروش انواع شانه تخم مرغی 6 سانتی دانسیته   30 . . پنل آکوستیک با قطر 6 سانتیمتر و فشردگی 30kg/M3 . هر پنل با سایز 2 متر در 1 متر و ضخامت 6 سا...

فروش شانه تخم مرغی 7 سانتی دانسیته


فروش شانه تخم مرغی 7 سانتی دانسیته   با کمترین قیمت . . پنل آکوستیک با قطر 7 سانتیمتر و فشردگی 30kg/M3 . هر پنل با سایز 2 متر د...

قیمت شانه تخم مرغی 5 سانتی دانسیته 30


قیمت شانه تخم مرغی 5 سانتی دانسیته   30 . . پنل آکوستیک با قطر 5 سانتیمتر و فشردگی 30kg/M3 . هر پنل با سایز 2 متر در 1 متر و ضخ...

توزیع شانه تخم مرغی 6 سانتی دانسیته 30


یته بالا برای جذب صدای بیشتر . این ورق دارای دانسیته 30 کیلو گرم میباشد . توزیع شانه تخم مرغی 6 سانتی دانسیته   30 با بهترین قیمت . . پنل آکوستیک با قطر 6 سانتیمتر و فشردگی 30kg/M3 . . مشتریان عزیز ضخامت ...

توزیع شانه تخم مرغی 6 سانتی دانسیته 30


یته بالا برای جذب صدای بیشتر . این ورق دارای دانسیته 30 کیلو گرم میباشد . توزیع شانه تخم مرغی 6 سانتی دانسیته   30 با بهترین قیمت . . پنل آکوستیک با قطر 6 سانتیمتر و فشردگی 30kg/M3 . . مشتریان عزیز ضخامت ...


#شانه تخم#تخم مرغی#6 سانتی#دانسیته 30#شانه تخم مرغی