کابل زمینی زره دار 3x7035 فشار ضعیف
کابل زمینی زره دار (3x70+35) فشار قوی: کابل زره دار معمولا در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی استفاده می‌گردد و بخاطر حفاظ فولادی روی کابل باعث می‎شود کابل در مقابل کشش یا ضربه ایمن بوده و از پارگی و در نتیجه جرقه زدن محافظت می‌نماید. کابل‌های آرموردار را به وسیله گلندهای مخصوص که به اصطلاح گلند آرمودار نامیده می‌شوند به تجهیزات متصل می‌نمایند و گلندها با کد ۴۵۳ شناخته می‌شوند.
تهران
33921547-33962925
لاله زار جنوبی کوچه اتحادیه پاساژ اتحادیه طبقه دوم پلاک ۱
mechtronic.ir

فروش انواع سیم و کابل


1.5×2 الی 50×3 . . 15- انواع کابل های زمینیNYY) سه و نیم رشته از 16+35×3 الی 25+50×3 . . 16- انواع کابل زمینی   4 و 5 رشته از 1.5×4 الی 35×5 . . 17-کابل های کنترل افشان 5و 6و 7و8و9و10و12و 14و15و16و17و18و19و20و2...

فروش سیم و کابل و تجهیزات برق صنعتی


ز 1.5×2 الی 50×3 . . 15-انواع کابل های زمینیNYY) سه و نیم رشته از 16+35×3 الی 25+50×3 . . 16-انواع کابل زمینی   4 و 5 رشته از 1.5×4 الی 35×5 . . 17-کابل های کنترل افشان 5و 6و 7و8و9و10و12و 14و15و16و17و18و19و20و2...

فروش انواع سیم و کابل


ز 1.5×2 الی 50×3 . . 15-انواع کابل های زمینیNYY) سه و نیم رشته از 16+35×3 الی 25+50×3 . . 16-انواع کابل زمینی   4 و 5 رشته از 1.5×4 الی 35×5 . . 17-کابل های کنترل افشان 5و 6و 7و8و9و10و12و 14و15و16و17و18و19و20و2...

فروش کابل آلومینیومی


عرضه و فروش انواع کابل آلومینیوم وسیم الومینیومی ، کابل خودنگهدار آلومینیومی ، کابل فرمان ، کابل زمینی   ، کابل شیلد دار ، کابل زره دار ، کابل های تک رشته آلومینیومی . . . . *********** . . . . - دا...

سیم و کابل فشار ضعیف و متوسط و مخابراتی


ز 1.5×2 الی 50×3 . . 15-انواع کابل های زمینیNYY) سه و نیم رشته از 16+35×3 الی 25+50×3 . . 16-انواع کابل زمینی   4 و 5 رشته از 1.5×4 الی 35×5 . . 17-کابل های کنترل افشان 5و 6و 7و8و9و10و12و 14و15و16و17و18و19و20و2...

سیم و کابل خراسان


ز 1.5×2 الی 50×3 . . 15-انواع کابل های زمینیNYY) سه و نیم رشته از 16+35×3 الی 25+50×3 . . 16-انواع کابل زمینی   4 و 5 رشته از 1.5×4 الی 35×5 . . 17-کابل های کنترل افشان 5و 6و 7و8و9و10و12و 14و15و16و17و18و19و20و2...

سیم و کابل ابهر


ز 1.5×2 الی 50×3 . . 15-انواع کابل های زمینیNYY) سه و نیم رشته از 16+35×3 الی 25+50×3 . . 16-انواع کابل زمینی   4 و 5 رشته از 1.5×4 الی 35×5 . . 17-کابل های کنترل افشان 5و 6و 7و8و9و10و12و 14و15و16و17و18و19و20و2...

فروش انواع سیم های افشان


ز 1.5×2 الی 50×3 . . 15-انواع کابل های زمینیNYY) سه و نیم رشته از 16+35×3 الی 25+50×3 . . 16-انواع کابل زمینی   4 و 5 رشته از 1.5×4 الی 35×5 . . 17-کابل های کنترل افشان 5و 6و 7و8و9و10و12و 14و15و16و17و18و19و20و2...

کابل زمینی زره دار 3x7035 فشار ضعیف


 کابل زمینی   زره دار (3x70+35) فشار قوی: کابل زره دار معمولا در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی استفاده می‌گردد و بخا...

کابل زمینی زره دار 3x7035 فشار ضعیف


 کابل زمینی   زره دار (3x70+35) فشار ضعیف: کابل زره دار معمولا در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی استفاده می‌گردد و بخ...

سیم و کابل فشار ضعیف و متوسط و مخابراتی


رشته از 1.5×2 الی 50×3 . 15-انواع کابل های زمینیNYY) سه و نیم رشته از 16+35×3 الی 25+50×3 . 16-انواع کابل زمینی   4 و 5 رشته از 1.5×4 الی 35×5 . 17-کابل های کنترل افشان 5و 6و 7و8و9و10و12و 14و15و16و17و18و19و20و24و2...

فروش انواع كابل آلومينيوم و خودنگهدار تاييديه دار


عرضه و فروش انواع کابل آلومینیوم وسیم الومینیومی ، . کابل خودنگهدار آلومینیومی ، . کابل فرمان ، . کابل زمینی   ، . کابل شیلد دار ، . کابل زره دار ، . کابل های تک رشته آلومینیومی . - دارنده تائیدیه از شرکت ...

انواع سیم و کابل به قیمت تجاری


3 رشته از 1.5×2 الی 50×3 15- انواع کابل های زمینیNYY) سه و نیم رشته از 16+35×3 الی 25+50×3 16- انواع کابل زمینی   4 و 5 رشته از 1.5×4 الی 35×5 17-کابل های کنترل افشان 5و 6و 7و8و9و10و12و 14و15و16و17و18و19و20و24و27و...

اینترنت در شهرک صنعتی پرند


 کابل زمینی  د اختصاصی متقارن اینترنت – اینترانت – شبکه خصوص Skybridge در غرب استان تهران . در دنیای جامعه صنعتی ...

شاذ الکتریک فروشنده کابل XLPE


 کابل زمینی  یک فروشنده کابل XLPE,کابل آرموردار,کابل زره دار,کابل فشار قوی 20K و کلیه انواع سیم وکابل ، شامل کاب...

قیمت سیم وکابل شاذالکتریک


1.5×2 الی 50×3 . . 15- انواع کابل های زمینیNYY) سه و نیم رشته از 16+35×3 الی 25+50×3 . . 16- انواع کابل زمینی   4 و 5 رشته از 1.5×4 الی 35×5 . . 17-کابل های کنترل افشان 5و 6و 7و8و9و10و12و 14و15و16و17و18و19و20و2...

کابل های مخابراتی


ه و 3 رشته از 1.5×2 الی 50×3 . انواع کابل های زمینیNYY) سه و نیم رشته از 16+35×3 الی 25+50×3 . انواع کابل زمینی   4 و 5 رشته از 1.5×4 الی 35×5 . -کابل های کنترل افشان 5و 6و 7و8و9و10و12و 14و15و16و17و18و19و20و24و27و...

کابل زره دار سربدار


ته از 1.5×2 الی 50×3 . 15- انواع کابل های زمینیNYY) سه و نیم رشته از 16+35×3 الی 25+50×3 . 16- انواع کابل زمینی   4 و 5 رشته از 1.5×4 الی 35×5 . 17-کابل های کنترل افشان 5و 6و 7و8و9و10و12و 14و15و16و17و18و19و20و24و2...

فروش انواع سیم و کابل البرز کابلسازان خراسان مس


ه از 1.5×2 الی 50×3 . 15- انواع کابل های زمینی NYY) سه و نیم رشته از 16+35×3 الی 25+50×3 . 16- انواع کابل زمینی   4 و 5 رشته از 1.5×4 الی 35×5 . 17-کابل های کنترل افشان 5و 6و 7و8و9و10و12و 14و15و16و17و18و19و20و24و2...

سیم نایلونی ارزان


ترل خشک شیلدار NYCY, NYSLCY ISIRI 3569-1 . . کابل کنترل قابل انعطاف شیلدار NYSLCY V.D.E 0281 . . کابل زمینی   زرهی با حفاظ مفتول فولادی . . هادی از جنس مس یا آلمینیوم NYRY, NAYRY, NYSLYRY ISIRI 3569-1 . . ک...

آخرین قیمت سیم وکابل را از شاذ الکتریک بخرید


خشک شیلدار-کابل کواسیال فرکانس بالا-کابل کنترل قابل انعطاف شیلدار . . کابل قدرت و کنترل خشک شیلدا کابل زمینی   زرهی . . P.V.C , XLPE : کابل چند رشته سه ونیم رشته ای -کابل های شیلددار-کابل های کنترل . . سیم ...

شاذ الکتریک فروشنده کابل XLPEکابل آرموردارکابل ز


 کابل زمینی  یک فروشنده کابل XLPE,کابل آرموردار,کابل زره دار,کابل فشار قوی 20K و کلیه انواع سیم وکابل ، شامل کاب...

سیم وکابل ارزان در شاذالکتریک


ز 1.5×2 الی 50×3 . . - انواع کابل های زمینیNYY) سه و نیم رشته از 16+35×3 الی 25+50×3 . . 16- انواع کابل زمینی   4 و 5 رشته از 1.5×4 الی 35×5 . . -کابل های کنترل افشان 5و 6و 7و8و9و10و12و 14و15و16و17و18و19و20و24و...

سیم وکابل ارزان در شاذالکتریک


ز 1.5×2 الی 50×3 . . - انواع کابل های زمینیNYY) سه و نیم رشته از 16+35×3 الی 25+50×3 . . 16- انواع کابل زمینی   4 و 5 رشته از 1.5×4 الی 35×5 . . -کابل های کنترل افشان 5و 6و 7و8و9و10و12و 14و15و16و17و18و19و20و24و...

بهترین و ارزان ترین قیمت سیم وکابل شاذ


از 1.5×2 الی 50×3 . . - انواع کابل های زمینیNYY) سه و نیم رشته از 16+35×3 الی 25+50×3 . . - انواع کابل زمینی   4 و 5 رشته از 1.5×4 الی 35×5* . . *انواع کابل های کنترل افشان 5و 6و 7و8و9و10و12و 14و15و16و17و18و19...

کابل قدرت و کنترل خشک شیلدار


نترل خشک شیلدار NYCY, NYSLCY ISIRI 3569-1 . . کابل کنترل قابل انعطاف شیلدار NYSLCY V.D.E 0281 . . کابل زمینی   زرهی با حفاظ مفتول فولادی . . هادی از جنس مس یا آلمینیوم NYRY, NAYRY, NYSLYRY ISIRI35691 . . کابل...

سیم وکابل ارزان در شاذالکتریک


ز 1.5×2 الی 50×3 . . - انواع کابل های زمینیNYY) سه و نیم رشته از 16+35×3 الی 25+50×3 . . 16- انواع کابل زمینی   4 و 5 رشته از 1.5×4 الی 35×5 . . -کابل های کنترل افشان 5و 6و 7و8و9و10و12و 14و15و16و17و18و19و20و24و...

فروش انواع سیم و کابل دامغان بهترین قیمت سیم وکاب


.5×2 الی 50×3 . . 15- انواع کابل های زمینی(NYY) سه و نیم رشته از 16+35×3 الی 25+50×3 . . 16- انواع کابل زمینی   4 و 5 رشته از 1.5×4 الی 35×5 . . 17-کابل های کنترلافشان 5و 6و 7و8و9و10و12و 14و15و16و17و18و19و20و24...

سیم وکابل ارزان در شاذالکتریک


ز 1.5×2 الی 50×3 . . - انواع کابل های زمینیNYY) سه و نیم رشته از 16+35×3 الی 25+50×3 . . 16- انواع کابل زمینی   4 و 5 رشته از 1.5×4 الی 35×5 . . -کابل های کنترل افشان 5و 6و 7و8و9و10و12و 14و15و16و17و18و19و20و24و...

قیمت واقعی و مطمئن انواع کابلهای زمینی و هوایی فشا


1.5×2 الی 50×3 . . 15- انواع کابل های زمینیNYY) سه و نیم رشته از 16+35×3 الی 25+50×3 . . 16- انواع کابل زمینی   4 و 5 رشته از 1.5×4 الی 35×5 . . 17-کابل های کنترل افشان 5و 6و 7و8و9و10و12و 14و15و16و17و18و19و20و2...
30


#کابل زمینی#زمینی زره#زره دار